logo

Závislost ekonomiky na internetu vyžaduje bezpečný, rychlý a spolehlivý přístup pro každého

Podle studie Cisco Broadband Index je rozvinutá vysokorychlostní internetová infrastruktura důležitým faktorem, který podporuje flexibilitu a růst ekonomiky. 81% lidí žádá, aby stát urychleně zajistil broadband pro všechny a 54% považuje investice v této oblasti za stejně důležité jako do jiných veřejných služeb.

Digitální konektivita je považována za předpoklad úspěšné realizace digitální agendy Evropské unie a v jednotlivých zemích se na ní již pracuje, přesto se digitální propast neustále prohlubuje.

Téměř polovina (46%) dotázaných uvádí, že kvůli nespolehlivému připojení nemělo při lockdownu přístup k důležitým službám, jako je zdravotní péče nebo vzdělávání.

Studie Cisco Broadband Index, která vychází z průzkumu mezi více než 13500 respondenty z Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Polska a Ruska, zjišťovala, jak pracující v současné době doma využívají vysokorychlostní připojení k internetu, jaké změny předpokládají v blízké budoucnosti a jaká mají očekávání v delším horizontu.

Výsledky ukazují, že v situaci, kdy si lidé zvykají na nové uspořádání pracovního a soukromého života, je z hlediska inkluzivní hospodářské obnovy klíčové zajistit bezpečný, rychlý a spolehlivý přístup k internetu pro každého.

76% respondentů se shoduje, že to je zásadní pro hospodářský růst, a více než polovina (54%) považuje investice do vysokorychlostní internetové infrastruktury za stejně důležité jako investice do jiných veřejných služeb.

"Politici si uvědomují, že poptávka po bezpečném a spolehlivém vysokorychlostním připojení k internetu vzrostla exponenciálně, a podnikají příslušné kroky. Mezi ně patří evropské a národní strategie, které mají zajistit optické připojení do všech domácností a plné 5G pokrytí všech metropolitních oblastí. Společnost Cisco chce spolupracovat s poskytovateli internetových služeb na celém světě na budování internetu budoucnosti, aby jejich sítě poskytovaly výkonnější a dostupnější internetové připojení všem, bez ohledu na zeměpisné hranice. Internet budoucnosti musí pomáhat zmenšovat digitální propast a umožňovat inkluzivnější budoucnost pro všechny. Změna ekonomiky internetu je klíčová, chceme-li směřovat k inkluzivní budoucnosti. Zcela zásadní pro to, abychom z pandemie, která je jedním z nejnáročnějších období moderních dějin, vyšli silnější, je také užší spolupráce mezi politickými představiteli a poskytovateli komunikačních služeb," říká Adam MacHale, viceprezident společnosti Cisco pro řešení pro poskytovatele komunikačních služeb v regionu Evropy, Blízkého východu, Afriky a Ruska.

Změny uživatelských vzorců a preferované způsoby připojení

Internetový provoz v mnoha částech světa během pandemie prudce narostl o 25 - 45% a zůstal trvale vyšší - to je ale jen malý náznak toho, co teprve nastane.

Lidé stále častěji požadují flexibilitu a možnost volby jak, kdy a kde budou vykonávat svoji práci. V této souvislosti 55% dotázaných očekává, že budou v příštích 12 měsících z domova využívat internet stejnou nebo větší měrou. 21% očekává pokles využití - nikoli však na úroveň před pandemií.

Co se týče preferovaných způsobů připojení do budoucna, v průzkumu vede optický kabel.

Na druhém místě respondenti zmiňovali přístup k internetu jako veřejnou službu ve všech oblastech a všech domácnostech, kdy by se jednotliví uživatelé chránili heslem, které si sami zvolí. 47% respondentů by si bylo ochotno připlatit za bezpečnější připojení.

Rychlá digitalizace tak přinese mnohým neuvěřitelné příležitosti a také přispěje ke skutečně rozsáhlé transformaci sítí tak, aby vyhovovaly neustále rostoucí poptávce národního hospodářství i společnosti.

Článek ze dne 5. srpna 2021 - čtvrtek

Další články od CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.