logo

Řízení autonomní dopravy s pomocí mobilní sítě

Test společností Cisco a Verizon Communications prokázal, že pro autonomní dopravní infrastrukturu, která z bezpečnostních důvodů vyžaduje v komunikaci extrémně nízkou latenci, není nutné v ulicích instalovat další drahé radiostanice.

Demonstrační test, který proběhl v Las Vegas, se zaměřil na použití technologií, které umožní bezproblémové fungování autonomních dopravních řešení, aniž by se musely použít nákladné fyzické jednotky pro podporu šíření radiového signálu. Cena hardwaru a instalace jedné takové stanice se totiž pohybuje v tisících dolarů, což představuje výraznou brzdu v rozvoji městských autonomních dopravních řešení.

Namísto instalace velkého množství drahých silničních jednotek by k vybudování sítě pro spojení vozidla s okolím (tzv.V2X, vehicle-to-everything) mohla města využívat stávající mobilní sítě za předpokladu, že mají veřejnou infrastrukturu MEC (mobilní edge compute).

Použití stávajících mobilních sítí by urychlilo zavádění autonomních vozidel a dalších autonomních dopravních řešení.

Zkouška Cisco a Verizon prokázala, že kombinace LTE sítě Verizon, veřejných 5G Edge s AWS Wavelength a směrovačů Cisco Catalyst IR1101 splňují prahy latence požadované pro aplikace s autonomním řízením.

V projektu byla použita mobilní technologie LTE s optimalizovanou konfigurací, přenos dat v reálném čase pak byl základní funkcí komunikačního standardu Verizon 5G AWS Wavelenght a routerů Cisco Catalyst IR1101.

Pro dosažení co nejnižší latence mobilního signálu je klíčové jeho zpracování co nejblíže ke zdroji. Tento úkol provádějí speciální počítače, zkráceně tzv. Mobile Edge Computing Server nebo MEC, které jsou integrovány přímo do mobilní sítě.

Kombinují údaje senzorů v ulicích s údaji prostorových senzorů vozidla a vysoce přesnými digitálními mapami. Z toho generují model lokálního prostředí se všemi dostupnými informacemi o aktuální dopravní situaci a zpřístupňují jej vozidlům prostřednictvím mobilní sítě.

Testy prokázaly, že nasazení těchto technologií umožňuje dosáhnout přenos informací ze senzorů s extrémně nízkou latencí. A je tedy vhodné i pro tak citlivou oblast, jakou je autonomní řízení dopravy.

Využití mobilních sítí se přitom nemusí soustředit jen na autonomní automobily.

Existuje celá řada dalších aplikací:

Další články k tématům - 5G Edge - autonomní doprava - infrastruktura - LTE - senzor - směrovač

Článek ze dne 13. května 2022 - pátek

Další články od CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.

Online kriminalita nabízí výdělek s menším rizikem než pouliční zločin

Inovace ekosystému Webex posilují flexibilitu hybridní práce

Nepodceňujte o dovolené kybernetická rizika na internetu

Globální bezpečnostní platforma Cisco Security Cloud

Koncept prediktivních sítí předchází problémům a zlepšuje uživatelské prostředí

Řízení autonomní dopravy s pomocí mobilní sítě

Platební model Green Pay pro IT

Cisco inovace pro hybridní cloud

Jak zůstat v prostředí webu 3.0 v bezpečí

Nejčastější bezpečnostní problémy metaverza

Privátní 5G síť jako služba

Technologické trendy hybridní spolupráce

Studie kvality a dostupnosti internetového připojení

Cisco představuje inovace v oblasti bezdrátových sítí a síťového přístupu

Jak na bezpečný pohyb na internetu

Průzkum Cisco odhaluje zastaralé bezpečnostní technologie firem

Budoucnost inovací a podnikání je spojena s maximálním využitím dat

Metaverzum jako ráj kyberzločinu

Multifaktorová autentizace a biometrie pro přihlašování bez hesel

Jak na bezpečné online vánoční nákupy

Lepší přístup k portfoliu Cisco řešení

Globální index hybridní práce pro HR a technologie

Lidé aktivně sledují ochranu svého soukromí a osobních dat

Klíčové trendy v ohrožení sítí

Neduhy firemních WiFi sítí jsou příležitostí pro hackery

Asynchronní videokomunikace Vidcast

Roste závislost na aplikacích a kvalitních digitálních službách

Závislost ekonomiky na internetu vyžaduje bezpečný, rychlý a spolehlivý přístup pro každého

Nejčastější bezpečnostní rizika při práci na dálku

Inovace hybrídního cloudu Cisco pomáhají urychlit digitální transformaci firem