logo CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.

Budoucnost inovací a podnikání je spojena s maximálním využitím dat

Společnost Cisco se ve svém každoročním technologickém výhledu zaměřuje na trendy výrazně přesahující horizont roku 2022 - digitální transformaci a zavádění nových technologií charakterizuje minimálně v posledních dvou letech neustálé zrychlování při současných změnách ve způsobech výkonu práce i v životě.

Hranice podniku budou definovány jeho aplikacemi, jeho daty a užitkem, který z nich dokáže získat. V budoucnu budou podniková data přijímána, zkoumána a inteligentně zpracovávána a obohacována způsoby, které budou zohledňovat všechna relevantní omezení, včetně vlastnictví, suverenity, ochrany soukromí a dodržování předpisů.

Díky tomu bude možné využívat data k inovativním řešením. Vedle toho, že z dat bude možné získávat obchodní poznatky zasazené do kontextu, bude také možné lépe automatizovat řadu složitých činností, až do stadia automatických samoopravných akcí, které pomohou odstranit třecí plochy z budoucích podnikových procesů.

K dosažení takového stavu bude nutné vytvářet aplikace na principu automatizace, sledovatelnosti a komunikace prostřednictvím API, s integrovaným zabezpečením od vývoje po ostrý provoz a schopností identifikovat, kontrolovat a spravovat API bez ohledu na poskytovatele nebo zdroj.

Jedině zajištění prediktivního a bezproblémového připojení k internetu umožní realizovat myšlenku metaverza

Není pochyb o tom, že trend bezdrátové konektivity a komunikace bude pokračovat. Komfort bezdrátového připojení různých zařízení je zřejmý všem - ať jsou neustále na cestách nebo potřebují být mobilní jen někdy. Neustále dostupné připojení k internetu pomůže dále zmírnit sociální a ekonomické nerovnosti díky spravedlivějšího přístupu k moderní ekonomice, zejména v nemetropolitních oblastech, a pomůže vytvořit pracovní místa pro každého.

Budoucnost se neobejde bez všudypřítomného, spolehlivého a vždy dostupného internetového připojení za nízké ceny. Budoucnost, jejíž součástí jsou bezproblémové internetové služby, vyžaduje heterogenitu přístupu - což znamená konektivitu podporovanou AI u všech generací mobilních a WiFi sítí i budoucího satelitního připojení LEO a dalších.

Kvantová výpočetní technika, komunikace a zabezpečení zajistí rychlejší a bezpečnější budoucnost

Kvantové počítače a zabezpečení se budou propojovat velmi odlišným způsobem než tradiční komunikační sítě, které přenáší bity a bajty tvořící hlasové a datové informace. Kvantová technologie je založená na nevysvětleném kvantově fyzikálním jevu - spřažení částic, které jim umožňuje sdílet svůj stav. V případě kvantových sítí lze tento jev využít ke sdílení nebo přenosu informací.

Lákavá je myšlenka vytvoření velmi výkonného kvantového počítače propojením řady menších. Kvantové sítě by mohly umožnit nový typ zabezpečeného spojení mezi digitálními zařízeními, zcela odolného proti průniku. To by mohlo to vést k lepší ochraně transakcí proti podvodům.

A pomohlo by také chránit hlasovou a datovou komunikaci před jakýmkoli rušením nebo sledováním. Všechny tyto možnosti by změnily podobu internetu, jak jej známe dnes.

Umělá inteligence se stane nejvyšší prioritou firem i států

Extrémní množství generovaných dat již přesáhlo lidské měřítko, ale stále musí být zpracováno inteligentně a v některých případech téměř v reálném čase. V tomto scénáři se uplatní strojové učení (ML) a umělá inteligence (AI). Má-li budoucnost spočívat v okamžitých analytických výstupech, může je ML a AI pomoci získat. 

Problém je v tom, že s daty souvisí komplikace ohledně vlastnictví, suverenity, ochrany soukromí a dodržováním předpisů, které je potřeba při zpracování a analýze brát v úvahu. A je-li umělá inteligence užívaná k okamžitým analýzám určitým způsobem předpojatá, budou získávané poznatky ze své podstaty chybné.

To vyvolává potřebu etické, odpovědné a vysvětlitelné umělé inteligence. Umělá inteligence musí být transparentní, aby každý, kdo systém užívá, rozuměl tomu, jak výstupy vznikly. Transparentnost se musí prolínat všemi aspekty životního cyklu umělé inteligence - od návrhu a vývoje po nasazení do provozu.

Rozvoj edge computingu

Moderní podniky jsou definovány obchodními aplikacemi, které vytvářejí, ke kterým se připojují a které užívají. Pandemie ukázala, že firmy mohou udržet a rozvíjet své podnikání, a to díky přímému propojení mezi aplikačními službami nebo mezi koncovými body. Ve výsledku se aplikace - ať poskytují služby koncovým zákazníkům, slouží interakci mezi podniky nebo mezi stroji - stávají se hranicí podniku.

Obchodní interakce, k nimž dochází ve všech těchto typech aplikací, vytváří neustále sílící záplavu dat. Každý aspekt každé interakce s podnikovými aplikacemi a mezi nimi bude generovat další data, která umožní prediktivní analýzu.

U prediktivních analýz budou data v některých případech pravděpodobně směřovat do centrálního úložiště. V jiných případech však budou vyžadovat alespoň částečné předběžné zpracování v edge prostředí, včetně strojového učení a dalších metod.

Článek CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o. ze dne úterý 4. ledna 2022

Další články od CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.

Obrana firem proti moderním kybernetickým hrozbám je většinou nedostatečná

Obavy firem z používání generativní umělé inteligence

AI technologické trendy roku 2024 podle Cisco

Důležité faktory pro kybernetickou bezpečnost firmy

Inovativní technologie WaitTime pomáhá fotbalovým fanouškům

Technologické IT trendy roku 2023

Ochrana dat a zákaznická spokojenost představují spojené nádoby

Slabá technická podpora pro hybridní práci vzdálených pracovníků

Cisco videokonference s certifikací pro Microsoft Teams

Bezpečnostní rizika sdílení informací o dětech na sociálních sítích

Online kriminalita nabízí výdělek s menším rizikem než pouliční zločin

Inovace ekosystému Webex posilují flexibilitu hybridní práce

Nepodceňujte o dovolené kybernetická rizika na internetu

Globální bezpečnostní platforma Cisco Security Cloud

Koncept prediktivních sítí předchází problémům a zlepšuje uživatelské prostředí

Řízení autonomní dopravy s pomocí mobilní sítě

Platební model Green Pay pro IT

Cisco inovace pro hybridní cloud

Jak zůstat v prostředí webu 3.0 v bezpečí

Nejčastější bezpečnostní problémy metaverza

Privátní 5G síť jako služba

Technologické trendy hybridní spolupráce

Studie kvality a dostupnosti internetového připojení

Cisco představuje inovace v oblasti bezdrátových sítí a síťového přístupu

Jak na bezpečný pohyb na internetu

Průzkum Cisco odhaluje zastaralé bezpečnostní technologie firem

Budoucnost inovací a podnikání je spojena s maximálním využitím dat

Metaverzum jako ráj kyberzločinu

Multifaktorová autentizace a biometrie pro přihlašování bez hesel

Jak na bezpečné online vánoční nákupy

Lepší přístup k portfoliu Cisco řešení

Globální index hybridní práce pro HR a technologie

Lidé aktivně sledují ochranu svého soukromí a osobních dat

Klíčové trendy v ohrožení sítí

Neduhy firemních WiFi sítí jsou příležitostí pro hackery

Asynchronní videokomunikace Vidcast

Roste závislost na aplikacích a kvalitních digitálních službách

Závislost ekonomiky na internetu vyžaduje bezpečný, rychlý a spolehlivý přístup pro každého

Nejčastější bezpečnostní rizika při práci na dálku

Inovace hybrídního cloudu Cisco pomáhají urychlit digitální transformaci firem

Cisco Networking Academy na FIT ČVUT

Infrastrukturu pro přenosy NBC z LOH v Londýně zajistí Cisco

Girls in ICT Day 2012

Václav Plevka: český student ve finále inovační soutěže NASA a špiček ze Silicon Valley

BOYD: koncept využívání soukromých zařízení pro přístup k firemním datům

Nový systém TelePresence TX9000 a další inovace Cisco

Evropský týden IT dovedností

Přenos dat při 100gigabitové rychlosti na vzdálenost 3000 km bez nutnosti regenerace signálu

Cisco Expo 2012: zaměřeno na síťové technologie a služby

Inovace platformy Cisco UCS zefektivní provoz datových center