logo

Technologické trendy hybridní spolupráce

Letos se ve světě hybridní práce posuneme na další úroveň - bude realističtější, bezpečnější a jednodušší. Mezi nejvýznamnější trendy roku 2022 patří např. zapojení holografických technologií, posun k multicloudovým bezpečnostním platformám a neviditelné uživatelské rozhraní.

Smíšený model podpoří inovace nástrojů pro spolupráci

Je evidentní, že lidé dnes chtějí pracovat novým způsobem a starý model práce od 9 do 17 se již nikdy zcela nevrátí. To ovšem pro firmy neznamená jen poskytnout svým zaměstnancům možnost pracovat několik dní v týdnu z domova. Vyžaduje to vytvořit takové podmínky, v niž nebude žádný rozdíl v tom, odkud pracujete, zda z kanceláře, z domova nebo ze zapadlé horské vesnice.

Lze proto předpokládat, že v roce 2022 se dále budou rozvíjet nástroje pro spolupráci a inovace směřující k vytvoření rovných pracovních příležitostí po celém světě.

Posun k multicloudovým bezpečnostním platformám

Vzhledem k rostoucí složitosti kybernetické bezpečnosti v multicloudovém světě lze v roce 2022 počítat s velkým posunem od řešení zabezpečujících koncová zařízení ke konsolidovaným platformám. Na trhu je v současné době cca 3500 dodavatelů bezpečnostních řešení. Jednodušší a integrovaný přístup k zabezpečení by měl výrazně ulehčit otázky bezpečnostní politiky a správy v mnoha podnicích.

Tento přístup také pravděpodobně dál posílí pozici hlavních bezpečnostních hráčů, jako jsou Cisco, Microsoft, Zscaler, Palo Alto Networks nebo Crowdstrike.

Zmenšení mezer v přístupu ke vzdělání

Jen v oblasti kyberbezpečnosti jsou aktuálně 4 miliony neobsazených pracovních míst a toto číslo pravděpodobně ještě poroste. Nabízí se zdánlivě jednoduché řešení - vyškolit více lidí na bezpečnostní pozice. To ovšem znamená zpřístupnit tyto dovednosti rozmanitější skupině potenciálních talentů.

Online platformy jako Cisco Networking Academy v tom mohou pomoci a umožňují oslovit mnoho lidí v dosud přehlížených a nedostatečně obsluhovaných regionech.

Tyto mezery však lze dále zacelit také zjednodušením a automatizací technologie, čímž se odstraní řada obtížných a časově náročných manuálních úkolů v oblasti zabezpečení a IT.

Lze proto očekávat, že AI bude hrát v oblasti bezpečnosti stále významnější úlohu.

Neviditelné uživatelské rozhraní

Složitost je nepřítelem pokroku, což platí dvojnásob pro uživatelská rozhraní. Různé komunikační nástroje v posledních letech pokračovaly v hromadění nových a nových funkcí, což ve výsledku vede k tomu, že uživatelé začínají být tou záplavou přesyceni. Místo přidávání nových funkcí lze tedy očekávat, že je chytří vývojáři a designéři budou spíš ubírat. Alespoň pokud jde o ty funkce viditelné.

Další rozvoj technologií umělé inteligence přispívá k tomu, že stále více funkcí ve videokonferencích poběží automaticky a skrytě, aniž bychom je museli vědomě aktivovat - technologie prostě sama ví, co je třeba.

Platformy pro hybridní spolupráci mohou posloužit jako názorná ukázka např. tím, jak dokážou automaticky redukovat okolní šumy nebo zajistit překlady v reálném čase.

Fotorealistické hologramy

Technologie hologramu s hyper reálným trojrozměrným zobrazováním umí nabídnout zobrazování lidí i předmětů. Hologramy změní i spolupráci v obchodním světě.

Díky nim může např. tým spolupracovníků v reálném čase z různých úhlů prohlížet a analyzovat prototyp nového výrobku, přestože jednotliví členové jsou fyzicky třeba v kancelářích nebo dokonce ve svých domovech na různých kontinentech.

Tento trend se v roce 2022 začne naplno prosazovat a přinášet skutečné výsledky.

Platforma není hranicí

Spotřebitelé dnes požadují naprostou svobodu při přechodu z jedné platformy na druhou nebo z jednoho výrobku na jiný. Uživatelům stále víc záleží jen na tom, jak hladce a efektivně technologie fungují, nikoli na tom, odkud pocházejí. Nejúspěšnější technologické společnosti tuto dynamiku pochopí a zabudují interoperabilitu do všech svých nabídek.

Pandemie zdůraznila důležitost jednoduchosti a snadného ovládání a v roce 2022 lze očekávat ještě větší integraci napříč různými platformami, aplikacemi a službami.

Článek ze dne 14. března 2022 - pondělí

Další články od CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.