logo

Studie kvality a dostupnosti internetového připojení

Globální studie Cisco Broandband Index se věnuje otázkám kvality a dostupnosti internetového připojení. Vychází z průzkumu mezi více než 60000 respondenty ze 30 zemí, který sledoval, jak dotazovaní v domácnosti využívají internet a jaké změny by v připojení přivítali.

Dramatický růst práce na dálku, který provází ekonomiku v posledních dvou letech, vytváří naléhavou potřebu zvýšit rychlost a kvalitu připojení k internetu.

Hybridní práce vyžaduje lepší připojení

Dotazovaní jednoznačně považují kvalitní a dostupný internet za klíčový pro svoji hybridní práci. A jeho současnou úroveň vidí jako nedostatečnou - 78% dotázaných uvedlo, že je spolehlivé připojení důležité pro jejich práci.

Současně ale plné tři čtvrtiny respondentů soudí, že je třeba služby dramaticky zlepšit.

Význam internetu přitom potvrdilo i zkoumání doby, kterou lidé na webu stráví, protože 84% tázaných uvedlo, že doma jsou denně připojeni čtyři hodiny a více.

Více než polovina účastníků výzkumu (54%) by si přála, aby jim jejich zaměstnavatel pokrýval náklady na připojení v případech, kdy pracují z domova.

Touhu lidí po kvalitnějším připojení dokumentuje i fakt, že bezmála polovina dotázaných (44%) plánuje v nejbližších 12 měsících své internetové služby upgradovat.

Přístup ke vzdělání a službám je stále omezen

Cisco Broadband Index přitom zaznamenal, že lidé považují kvalitu připojení za důležitou nejen pro svoji vlastní práci, ale i pro celou společnost.

Tři čtvrtiny respondentů soudí, že je významné pro hospodářský růst a vzdělávání. Dokonce 78% dotázaných vyslovilo přesvědčení, že připojení by mělo být dostupné každému, bez ohledu na to, kde žije.

To ovšem ostře kontrastuje s faktem, že stále 40% světové populace nemá v současnosti k internetu přístup.

Problémy s internetem má ovšem i ta připojená část světa. Téměř 60% dotázaných totiž potvrdilo, že v průběhu lockdownů mělo potíže s dostupností on line lékařských služeb, vzdělávání, sociálních nebo komunálních služeb.

Do průzkumu sice nebyla zahrnuta Česká republika, ale české odpovědi by mohly zhruba odpovídat sousednímu Polsku, kde používá internet doma více než 4 hodiny denně 82% dotázaných a 64% respondentů soudí, že kvalita těchto služeb by se měla výrazně zlepšit.

Zhruba 46% Poláků se domnívá, že by jim měl jejich zaměstnavatel hradit náklady na připojení za dobu, kdy pracují z domova.

Další články k tématům - broadband - hybridní spolupráce - internet - průzkum - studie - vzdělávání

Článek ze dne 3. března 2022 - čtvrtek

Další články od CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.