logo

Globální index hybridní práce pro HR a technologie

Hybrid Work Index (HWI) Cisco analyzuje, jak zvyky lidí a jejich interakce s technologiemi přetvořily svět práce rok a půl po vypuknutí pandemie covid 19. Hybridní pracovníci v současnosti očekávají větší flexibilitu, přístupnost a zabezpečení, zatímco podniky se potýkají s tím, jak těmto náročnějším technologickým požadavkům svých zaměstnanců vyhovět.

Identifikace globálních pracovních trendů s pomocí HWI (Hybrid Work Index) je založena na milionech agregovaných a anonymních dat od zákazníků komunikačních, bezpečnostních a monitorovacích platforem Cisco používaných po celém světě. Cisco přitom bude HWI pravidelně čtvrtletně aktualizovat.

"Žijeme v opravdu jedinečné době, kdy můžeme práci zcela nově definovat. Všichni zaměstnanci na celém světě požadují pracoviště, která jim umožní podávat nejlepší výkony, a je nás, vedoucích pracovnících, abychom se naučili, jak nejlépe zaměstnance podporovat, ať již pracují odkudkoli. Hybrid Work Index je jedinou zprávou svého druhu, která se zaměřuje na lidi, technologie, firmy a identifikuje vznikající globální pracovní trendy. Cisco sbírá pro HWI poznatky ze široké škály nástrojů umožňujících hybridní práci napříč sítěmi, koncovými body a aplikacemi od milionů zákazníků po celém světě," říká Chuck Robbins, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Cisco.

Sada anonymizovaných a agregovaných dat v kombinaci se zákaznickými průzkumy poskytuje jedinečné poznatky důležité pro další strategie a rozhodnutí v oblasti světa hybridní práce.

Pro HWI shromažďuje Cisco data ze svých platforem:

Tato data jsou doplněna průzkumem trendů v oblasti moderní práce a konektivity Commissioned Global Survey mezi více než 39000 vedoucími IT pracovníky ze 34 zemí světa a také vnitrofiremními průzkumy samotné společnosti Cisco.

HWI pak všechny získané informace využívá pro popis trendů ve 4 základních oblastech:

  1. Práce a kultura
  2. Spolupráce
  3. Bezpečnost
  4. Sítě

Klíčové závěry HWI pro oblast lidských zdrojů:

Klíčová zjištění HWI pro oblast technologií:

Článek ze dne 9. listopadu 2021 - úterý

Další články od CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o.