logo GOPAS, a.s.
Vítězslav Holas

Vítězslav Holas

Lektor kurzů grafiky a MS Office Počítačové školy GOPAS

LinkedIn

Budete chtít ovládnout spíše vektorovou nebo rastrovou grafiku? A znáte mezi nimi rozdíl? Právě rozhodnutí, zda se chcete věnovat vektorové nebo rastrové grafice do značné míry ovlivní váš výběr programu.

Vektorová grafika je využívána k práci s obrázky. Používá geometrické objekty - body, přímky a křivky při tvorbě ilustrací, animací, plakátů nebo velkoformátových tisků.

Rastrová grafika pak k slouží ke zpracování fotografií. K zachycení obrazových informací využívá pixely, které jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má svou přesnou polohu a barvu.

Nabídka zaměstnání GOPAS, a.s.