logo

Fúze QAD se společností Thoma Bravo

Po dokončení transakce se QAD stane soukromou společností s flexibilitou pokračovat v investicích do vývoje a nasazení ERP a souvisejícího podnikového SW pro výrobní společnosti po celém světě. Thoma Bravo je soukromá kapitálová společnost, která investuje do inovativních firem zaměřených na růst, působících v softwarovém a technologickém sektoru.

Představenstvo QAD vytvořilo zvláštní výbor složený výhradně z nezávislých ředitelů, aby provedli důkladný proces a vyjednali transakci za pomoci nezávislých finančních a právních poradců.

Na základě jednomyslného doporučení zvláštního výboru členové rady QAD kromě paní Lopkerové, která se sama vzdala účasti, jednomyslně schválili dohodu o fúzi se společností Thoma Bravo a doporučili akcionářům QAD, aby přijali a schválili smlouvu o fúzi a transakci.

Očekává se, že transakce bude uzavřena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021, za předpokladu splnění obvyklých podmínek uzavření, včetně souhlasu vlastníků většiny akcií QAD, které nedrží paní Lopker, její přidružené společnosti a další ředitelé a vedoucí pracovníci společnosti.

Po uzavření transakce si paní Lopkerová hodlá zachovat významný majetkový podíl ve společnosti a bude nadále působit ve správní radě QAD.

"Oznámení o vstupu do konečné dohody, které je vyvrcholením komplexního procesu, představuje atraktivní příležitost stavět na dlouholetém odkazu QAD a silné hybné síle a zároveň maximalizovat hodnotu pro akcionáře. Thoma Bravo si hluboce váží prvotřídního týmu, reputace a portfolia, které jsme ve společnosti QAD vybudovali, a s jejich silnou podporou jsme nadšeni, že posuneme naše podnikání na další úroveň. Jako soukromá společnost vlastněná společností Thoma Bravo budeme mít zvýšenou flexibilitu, zaměření a zdroje, abychom mohli investovat - a využívat - našich rozšiřujících se růstových příležitostí a pomáhat našim zákazníkům prosperovat ve stále dynamičtějším výrobním prostředí," říká Anton Chilton, který bude i nadále vést společnost QAD jako CEO.

"Za poslední čtyři desetiletí jsme společnost QAD rozrostli z lokálně založeného one-person start-upu na předního, důvěryhodného globálního poskytovatele ERP řešení. Dnes začínáme další kapitolu růstu. Od založení společnosti QAD v roce 1979 se naši zákazníci, naše technologie a výrobní průmysl významně vyvinuli - a na každém kroku se společnost QAD rychle přizpůsobila, aby si udržela a budovala svou vedoucí pozici. Globální výrobci čelí stále rostoucím výzvám a jsme rádi, že se naši zákazníci po celém světě mohou i nadále spoléhat na řešení příští generace společnosti QAD, která jim umožní držet krok s novými narušiteli podnikání. Prostřednictvím tohoto partnerství získáme ještě lepší postavení, abychom mohli stavět na našich silných základech a vylepšovat naši hodnotovou nabídku," říká Pamela Lopker, zakladatelka a prezidentka QAD.

"Již více než deset let obdivujeme bezkonkurenční historii společnosti QAD v poskytování inovativních řešení zaměřených na potřeby světových výrobců. Jak se tempo změn stále zrychluje a dodavatelské řetězce se stávají složitějšími, zavázali jsme se podporovat QAD při plnění její vize a zajišťovat, aby byla společnost dobře vybavena pro další rozšiřování svého dosahu a portfolia. Těšíme se na partnerství s Antonem a jeho týmem, abychom upevnili pozici společnosti jako inteligentního, hbitého a inovativního partnera pro společnost Adaptive Manufacturing Enterprises," říká Scott Crabill, Managing Partner společnosti Thoma Bravo.

"Společnost Thoma Bravo má silné zkušenosti s tím, že pomáhá podnikovým softwarovým podnikům vyvíjet jejich platformy tak, aby vyhovovaly potřebám klientů, a jsme nadšení z budoucnosti QAD vzhledem k jejímu výjimečnému základu a historii. Budeme plánovat využití našich hlubokých odborných znalostí v oblasti softwaru k podpoře talentovaného týmu společnosti k další cestě k SaaS a k udržitelnému dlouhodobému růstu jak organicky, tak prostřednictvím fúzí a akvizic," doplňuje Peter Stefanski, ředitel společnosti Thoma Bravo.

O QAD - adaptivní výrobní podnik

QAD Inc. je předním poskytovatelem řešení nové generace pro výrobu a dodavatelský řetězec v cloudu. Globální výrobci čelí stále většímu narušení způsobenému technologickými inovacemi a měnícími se preferencemi spotřebitelů. Aby výrobci přežili a prosperovali, musí být schopni inovovat a měnit obchodní modely nebývalým tempem. QAD nazývá tyto společnosti Adaptive Manufacturing Enterprises.

Řešení QAD pomáhají zákazníkům v automobilovém průmyslu, zdravotnické výrobě, v odvětví spotřebního zboží, potravinářském a nápojovém průmyslu, high-tech a strojírenství rychle se přizpůsobovat změnám a inovovat, aby získali konkurenční výhodu.

Společnost QAD, založená v roce 1979 se sídlem v Santa Barbaře v Kalifornii, má 30 poboček po celém světě. Více než 2000 výrobních společností nasadilo řešení QAD, včetně plánování podnikových zdrojů (ERP), plánování poptávky a dodavatelského řetězce a systému řízení kvality (QMS), aby se staly Adaptive Manufacturing Enterprise.

O společnosti Thoma Bravo

Společnost Thoma Bravo je jednou z největších soukromých kapitálových společností na světě a k 31. 3. 2021 spravuje aktiva v hodnotě více než 78 miliard USD. Společnost investuje do inovativních společností zaměřených na růst, působících v softwarovém a technologickém sektoru.

Využívá hlubokých odborných znalostí firmy a prokázaných strategických a provozních schopností a spolupracuje se svými portfoliovými společnostmi na implementaci provozních osvědčených postupů, řízení iniciativ růstu a provádění akvizic určených k urychlení výnosů.

Za posledních 20 let společnost získala více než 300 společností představujících hodnotu podniku v hodnotě přes 85 miliard USD.

Firma má pobočky v Chicagu, Miami a San Francisku.

Článek ze dne 13. července 2021 - úterý

Další články od Minerva Česká republika, a.s.