logo

ERP QAD v cloudu pomáhá řídit výrobu rodinné firmy EMCO

Projekt ERP v cloudu od společnosti Minerva řeší zefektivnění činnosti koncových uživatelů, automatizaci a pokročilé řízení procesů plánování, nákupu, výroby, logistiky a prodeje. Současně zjednodušuje a automatizuje sběr dat a jejich zpracování. ERP QAD bude pokrývat všechny klíčové podnikové procesy pro téměř 200 uživatelů firmy.

Dalším důležitým cílem pro firmu EMCO je možnost implementace změn dle aktuální strategie společnosti po celou dobu životnosti ERP systému. V projektu se počítá se sjednocením postupů a jejich centralizací. Není opomenuta potřeba dostupnosti informací ze systému pro podporu řízení.

"Mezi naše výhody patří vysoká flexibilita a možnost vycházet vstříc různým požadavkům zákazníků. Jedním z hlavních cílů implementace nového ERP systému je proto automatizace procesů vytěžování prodejních dat, forecastingu a plánování výroby. Zatímco nyní je mnoho dílčích procesů vyvedeno mimo dosah stávajícího systému, nově budeme co nejvíce procesů zahrnovat do firemního informačního systému. Jako přínos nového ERP neočekáváme snížení počtu pracovníků, ale skokové zlepšení kvality naší práce na mnoha úsecích. Na projekt máme stanovený náročný termín a nyní jsme na jeho začátku. Pro EMCO je klíčové realizovat projekt s nejvyšší prioritou a kvalitou provedení ve spolupráci s naši parterem pro tento projekt, Minervou ČR. Očekáváme úspěšnou implementaci a velký přínos ERP QAD pro celé fungování společnosti," říká Pavel Pírko, ředitel divize společnosti EMCO.

Společnost EMCO se prozíravě rozhodla pro investici do moderního provozu ERP systému a na konci roku 2020 uzavřela s Minervou Česká republika smouvu na dodávku podnikového informačního systému QAD v cloudu.

EMCO požadovalo od dodavatele dodávku systému v termínu, specifikované kvalitě a přínos v podobě rozvoje svého know-how.

Řešení ERP QAD Cloud přispívá k efektivnějšímu ekonomickému chodu firmy.

Hlavní přínosy pro uživatele:

Rodinná firma EMCO byla založena v roce 1990. Produkuje zejména ovesné cereálie jako například mysli, sušenky, ovesné kaše nebo tyčinky, ale v sortimentu najdete i výrobky zahraničních renomovaných výrobců.

Další články k tématům - automatizace - cloud - EMCO - ERP - forecasting - plánování - QAD - řízení - výroba - Pavel Pírko

Článek ze dne 29. ledna 2021 - pátek

Další články od Minerva Česká republika, a.s.