logo

Ocenění SAP Quality Award pro Letiště Praha

Zlaté ocenění SAP Quality Award v kategorii Implementace ve velkých podnicích v regionu CEE získal projekt realizovaný Letištěm Praha ve spolupráci se společností IBM.

Ocenění z rukou Petra Viktory, generálního ředitele SAP ČR, a Jiřího Synáčka, ředitele pro kvalitu SAP CEE, převzala v pondělí 12.7. 2010, za účasti generálního dodavatele projektu IBM ČR, Jitka Kárníková, výkonná ředitelka ICT Letiště Praha. Projekt byl také nominován spolu s dalšími pěti účastníky do finále soutěže SAP Quality Awards v oblasti Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Projekt spočíval v zavedení inovativního řešení IBM BlueSky postaveného na informačním systému SAP ERP, které na základě dat z letištní operační databáze sjednotilo zpracování, výpočet a fakturaci letištních poplatků a poplatků za služby handlingu. Umožnilo tak flexibilní tvorbu obchodní a marketingové politiky a pomocí reportingu v SAP BW umožnilo managementu společnosti sledovat výkonnostní a finanční ukazatele na bázi denní aktualizace dat. Management Letiště Praha navíc může pružně realizovat motivační strategie v oblasti letištních poplatků za účelem získávání nových zákazníků a rozvoje spolupráce s těmi stávajícími, kterými jsou především letecké společnosti.

Společnost SAP uděluje ceny Quality Awards každoročně projektům, které dodržely kvalitativní zásady SAP, dosáhly hladké implementace a splnily očekávané obchodní přínosy, a to ve třech kategoriích: Nová podniková aplikace, Implementace ve velkém podniku, Implementace v malé a střední firmě. O vítězích rozhoduje porota, kterou tvoří zástupci odborného vedení SAP a týmu věnujícího se řízení kvality. Ocenění hodnotí na projektech především dodržování deseti pravidel kvality SAP, realizaci rychlé přidané hodnoty, snižování celkových nákladů na implementaci a dosahování maximální kvality v jednotlivých oblastech implementace.

Další články k tématům - BlueSky - ERP - ocenění - Jiří Synáček - Jitka Kárníková

Článek ze dne 19. července 2010 - pondělí

Další články od SAP ČR,spol. s r.o.

Nabídka zaměstnání