logo

SAP BusinessObjects Dashboards ukazuje vývoj populace v regionech a její věkové složení

Společnost SAP vytvořila pro Populační fond OSN dva speciální interaktivní dashboardy, které umožňují maximálně přehledné grafické zobrazení demografických dat a sledují scénáře budoucího vývoje zalidnění planety i jednotlivých států.

Například v České republice lze v budoucnu podle odhadů očekávat trend postupného ubývání obyvatelstva, naopak v zemích jako je Francie či Velká Británie a stejně tak celosvětově je očekáván nárůst.

"Demografické informace jsou jednou ze základních veličin užívaných v socio-ekonomických modelech, vstupují do rozhodování firem, plánů na rozvoj států měst i obcí a mohou ovlivnit i politické dění na celosvětové úrovni a v konečném důsledku ovlivňují i jednotlivce - šanci uplatnit se na pracovním trhu nebo výši starobního důchodu. Přesná data jsou tedy pro všechny tyto oblasti zásadní, stejně jako možnost snadno se v nich orientovat. Snadný přístup k velkému množství informací a jejich přehledné zobrazení nabízí analytické nástroje, a jak je možné vidět na příkladu vytvořeném pro OSN, nezanedbatelný přínos mají také při predikci různých scénářů možného vývoje", řekl generální ředitel SAP ČR Roman Teiml.

Z grafů, které jsou připravené pomocí nástroje SAP BusinessObjects Dashboards, můžeme také snadno zjistit, jak se bude vyvíjet populace v jednotlivých regionech, zemích či její věkové složení. Například Česká republika bude mít za devadesát let o 200 tisíc obyvatel méně a podobný osud bude mít i většina ostatních evropských zemí. Naopak celosvětově nás v roce 2100 bude již více než deset miliard.

Další články k tématům - OSN - populace - vývoj - Roman Teiml

Článek ze dne 2. listopadu 2011 - středa

Další články od SAP ČR,spol. s r.o.

Nabídka zaměstnání