logo StringData s.r.o.

StringData analyzuje monitorovací nástroje ÚZSVM

Společnost StringData zvítězila ve výběrovém řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). V průběhu prosince 2010 tak zrealizovala analýzu monitorovacích nástrojů používaných v rámci ÚZSVM a navrhla doporučení a změny prováděného monitoringu.

Společnost StringData s.r.o. zvítězila v dalším výběrovém řízení, tentokrát vypsaném ÚZSVM, na dodání Studie stávajícího stavu monitorovacích nástrojů a návrhu dohledu kritických aplikací.

Primárním cílem studie bylo provést nezávislou analýzu aktuálního stavu monitorovacích nástrojů využívaných na územních pracovištích a pobočkách úřadu a vytvořit návrh dohledu všech kritických aplikací.

Byla provedena detailní analýza napříč všemi oblastmi monitoringu, při které byl kladen hlavní důraz na kvalitní a podrobný reporting současného stavu. Analýza, zahrnující jak infrastrukturní a síťový monitoring, tak monitoring hardwaru, operačních systémů, aplikací, databází a bezpečnosti, odhalila možnosti pro zefektivnění monitoringu a navrhla změny, které by mohly přinést lepší přehlednost a zpracování získávaných dat.

Brabec Vladimír, vedoucí OTPaSS ÚZSVM: "Společnost StringData se zhostila zadané analýzy zodpovědně a dodala ÚZSVM kvalitní analýzu."

Petr Dlouhý, Sales & Marketing Director, StringData: "Velice si ceníme další úspěšné spolupráce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Věříme, že zpracovaná studie přispěje k zvýšení efektivnosti využívaného monitoringu."

Další články k tématům - bezpečnost - monitoring - OTPaSS - ÚZSVM - Brabec Vladimír - Petr Dlouhý

Článek StringData s.r.o. ze dne středa 9. února 2011

Další články od StringData s.r.o.