logo WEBCOM a.s.

Efektivní využití BI pro automototive

BI pro automobilový průmysl přináší výrobcům informace pro plánování a zpětnou vazbu z trhu. Vedle obecného použití BI v automotive je jednou z jeho rolí i pomoc s řízením dealerské a importérské sítě.

Řešení Business Intelligence (BI) pak dodává dealerům a importérům informace o jejich síti na úrovni jednotlivých států, regionů, kontinentů a v neposlední řadě o importérské síti, kde jsou sledovanými veličinami jednotlivé země a regiony např. EMEA, USA apod. Dodavatelé do automobilek mohou použít BI i pro vlastní potřebu. Pomáhá jim sledovat ekonomické ukazatele, jakými jsou vývoj nákladů, cash flow, optimální stav zásob i náklady na dosažení aktuálních výsledků a další vybrané ukazatele typické pro tento druh podnikání.

Pro řízení chodu dodavatele do automobilek se používá standardní ERP systém rozšířený o funkcionality specifické pro tento obor. To v praxi znamená, že zpravidla obsahuje možnost reportingu i základních BI funkcí. Častěji pak nabízí i možnost exportu dat do externího BI systému.

"Z pohledu vlastní potřeby výrobce na reporting a BI nemusí být integrované řešení v ERP systému dostatečné. Výrobce, který chce mít podrobný přehled o výkonnosti celého výrobního a dodavatelského řetězce a na základě těchto znalostí pak potřebuje činit odpovídající manažerská rozhodnutí, se zákonitě dostane do situace, kdy potřebuje sofistikované BI řešení. To mu pak umožňuje velmi jednoduše sledovat jednotlivé klíčové ukazatele výkonnosti a provádět snadno a rychle jejich detailní analýzu. Vše bez nutnosti vytvářet další reporty přímo z ERP systému a jejich následné konsolidace," říká Martin Tunys, Key Account Manager oblasti automotive společnosti WEBCOM.

Současná ekonomika vyžaduje rychlejší pochopení stavu věcí i větší míru jistoty, že učiněná rozhodnutí povedou k optimálním výsledkům. Je tedy zřejmé, že implementací sofistikovaného BI řešení se rozšiřují pro všechny články výrobního a prodejního řetězce v oblasti automobilového průmyslu možnosti analýzy a výstupů z dat. Jedině takto jsou pak firmy schopny s nimi pružně a efektivně nakládat a získávat tak nespornou konkurenční výhodu nad ostatními společnostmi na trhu.

Celkový objem vygenerovaných dat stále roste

Statistiky ukazují, že se na celém světě každoročně objem generovaných dat zdvojnásobuje. Více jak polovina dat v digitálním světě vzniká na rozvinutých trzích, jako jsou Německo, Japonsko či Spojené státy, ovšem do roku 2020 se tento poměr zřejmě bude obracet ve prospěch rozvíjejících se trhů, které představují Brazílie, Čína, Indie a Mexiko.

Vzhledem k faktu, že jádrem strategie a rozhodování každé moderní společnosti jsou právě data, je naprosto nezbytné vyvíjet tlak na tvorbu efektivních metod, které umožňují, v zájmu dosažení vytyčených ekonomických cílů, jejich přesnou, spolehlivou a aktuální analýzu.

Transakční data

Jedním z klíčových datových toků jsou tzv. transakční data. Obsahují informace o požadavcích, pohybech zboží a peněz, o změnách stavů podnikových zdrojů nebo jiných dat a zajišťují tím informační výměnu. Transakční data zaznamenávají informace vztažené ke konkrétnímu času a konkrétním kmenovým datům.

Základní metoda, která dokáže transakční data vzájemně propojovat a vytvářet z nich multidimenzionální strukturovaná data, je Business Intelligence. BI představuje celou sadu procesů, technologií a nástrojů, které vedou k získání adekvátních informací z dat. Tyto je pak možné analyzovat, porovnávat skutečnost s plánem nebo s předešlými obdobími.

Pomáhají hledat trendy a provádět predikce i simulace budoucího vývoje. Základním řetězcem je relativně jednoduchá linie od získání dat ze zdrojových systémů (informační systém ERP, mzdový systém, docházka, systém na řízení zakázek nebo výrobní systém), následného provedení transformace a kontroly těchto údajů, naplnění datových skladů a vytvoření vazby mezi získanými daty.

Finálním úkolem tohoto procesu je provedení výpočtů a zobrazení výsledků v poptávaném formátu.

Článek WEBCOM a.s. ze dne čtvrtek 13. srpna 2015

Další články od WEBCOM a.s.

WEBCOM od ledna 2019 jako Konica Minolta IT Solutions Czech

Jan Svoboda - nový ředitel divize incadea

Jaromír Šponar získal pretižní ocenění Microsoft MVP

WEBCOM spustil nový odborný web o Automotive

Efektivní marketingová komunikace firmy

Propojení obchodních aplikací zvyšuje efektivitu firmy

Efektivní řízení servisních pracovníků v terénu

Bezpečnost veřejného prostoru pod dohledem technologie 3D-Lidar

WEBCOM pomáhá dětem s diabetem

Dynamics 365 pomáhá obchodníkům zlepšovat vztahy se zákazníky

Microsoft Dynamics 365 - cloudové řešení nové generace

Microsoft Dynamics 365 - užitečné, produktivní a inteligentní řešení

WEBCOM 8 STEPS analýza pomáhá firmám k úspěšnému rozvoji

WEBCOM obhájil členství v elitní skupině Microsoft Dynamics President´s Club

Řešení pro CPI Property Group vítězí v soutěži Microsoft Awards 2016

Realizační tým řešení Microsoft Dynamics CRM WEBCOMu posiluje

Dynamics Online NAV pružně reaguje na potřeby uživatelů

4Home využívá Microsoft Dynamics NAV 2013 R2

Realitní skupina CPI využívá Microsoft Dynamics AX 2012

WEBCOM mění logo a vstupuje do skupiny Konica Minolta

Efektivní využití BI pro automototive

WEBCOM se začleňuje do skupiny Konica Minolta

Microsoft Dynamics CRM pro call centra

WEBCOM pomáhá plnit přání seniorům

WEBCOM uspěl v týmové sportovní soutěži ITchampions Únětická 12

Odborné kurzy Microsoft Dynamics NAV 2009

Prestižní ocenění IBM Top Contributor 2014 pro WEBCOM

Profesor Zdeněk Souček v síni slávy soutěže Manažer roku 2014

Webcom Education Point - Microsoft Dynamics NAV kurzy

Účetnictví s Dynamics Online NAV

Automotive řešení incadea pro polský trh zajišťuje WEBCOM

Software jako služba šetří náklady na IT a zvyšuje uživatelský komfort

WEBCOM opět mezi nejlepšími partnery Microsoftu

WEBCOM opět v komunitě Microsoft Dynamics Inner Circle 2014

WEBCOM zůstává členem celosvětové elitní skupiny President´s Club i v roce 2014

Prodej řešení incadea v Polsku bude exkluzivně zajišťovat WEBCOM

WEBCOM představuje nové školicí centrum v Brně

UMAX Dynamics AX - informační systém pro utilitní společnosti

Řešení incadea pomáhá řídit prodej a servis vozidel DAF

Přestavba kostela sv. Václava v Lanškrouně s podporou WEBCOM

WEBCOM partnerem incadea GmbH pro polský trh

Diskusní setkání pro utilitní společnosti

WEBCOM členem Microsoft President´s Club 2013

WEBCOM potvrzuje svou dlouhodobou strategii v oboru energetiky

UMAX - informační systém pro utilitní společnosti

WEBCOM plní přání seniorům

WEBCOM partnerem konference Nová vize IT 2013

Automotive řešení WEBCOM pro Ford Česká republika

WEBCOM vítězem soutěže Microsoft Awards 2013 v kategorii Microsoft Dynamics CRM

Webcom Dynamics Network podpoří prodej ERP a CRM systémů pro malé a střední firmy