logo

Nový IS Microsoft Dynamics AX v Bochemie Group

Společnost WEBCOM a. s. úspěšně nasadila komplexní IS Microsoft Dynamics AX ve společnosti Bochemie Group, která se specializuje na chemickou výrobu. Nový informační systém řeší obchodní, a logistické procesy řízení firmy.

Společnost WEBCOM a. s. nasadila ve společnosti Bochemie Group IS Microsoft Dynamics AX založený na vertikálním řešení Procesní výroba pokrývající jak obchodní, tak výrobní a logistické procesy řízení.

Petr Sosík uvádí hlavní důvody, proč se nakonec rozhodli pro toto řešení: "Ovládání je jednoduché, některé úpravy si zvládneme zajistit přes vlastní IT-oddělení a navíc management skupiny si mohl ověřit funkčnost Microsoft Dynamics AX a efektivnost řešení ve společnosti Spolchemie, která Axaptu také používá."

"Dobře fungující informační systém je páteří celého podniku a poskytuje detailní představu o chodu firmy. Před implementací nového informačního systému používala Bochemie lokální systém, který přestal být dostačující a neumožňoval potřebnou kontrolu a efektivní řízení skrze celou skupinu", říká finanční ředitel Bochemie Group, pan Petr Sosík.

Martin Pondělíček, člen představenstva WEBCOM, a. s., hodnotí celý projekt následovně: "Implementace takto rozsáhlého informačního systému, pokrývající celý obchodní a výrobní proces, je vždy pro dodavatele velkou výzvou. V tomto projektu jsme zúročili naši dlouhodobou detailní znalost procesů v chemickém průmyslu a aplikovali nejmodernější způsoby řízení projektu - od analýzy potřeb, přes požadované úpravy, až po nasazení informačního systému do provozu. Vždy vnímám nasazení celopodnikového řešení jako společné dílo dodavatele a zákazníka. Velmi obtížně se dodavateli podaří úspěšně nasadit informační systém, pokud na straně zákazníka není vůle a aktivní podpora managementu. Jsem velmi rád, že právě v projektu implementace Microsoft Dynamics AX pro skupinu Bochemie se tato synergie projevila na výbornou."

Ke spuštění provozu Petr Sosík dodává: "Systém od začátku spuštění provozu fungoval bez chyb. Díky tomu nedošlo k žádným výkyvům ve výrobě, distribuci ani v prodeji. Po ukončení tříměsíčního dohledového provozu nasadí společnost WEBCOM a. s. informační systém do celé skupiny v České republice a následně bude implementovat Microsoft Dynamics AX pro Bochemii Group také na jejich pobočkách v Maďarsku a v Polsku."

Další články k tématům - Dynamics - IS - logisticka - Petr Sosík - Martin Pondělíček

Článek ze dne 23. března 2012 - pátek

Další články od WEBCOM a.s.