logo

Zaměsnanci v IT kladou důraz zejména na svůj profesní rozvoj

I když se říká, že peníze jsou až na prvním místě, tak pro zaměstnance v IT nejsou pro velkou většinu z nich stěžejní prioritou. Zajímá je, jak firma prosperuje, její strategie a projekty, jaké má zákazníky, co se mohou dál naučit a jakou ve společnosti mají profesní perspektivu.

Zaměsnanci v IT nechtějí jen automaticky kódovat, ale kreativně se realizovat. Třeba tím, že se mohou naučit nový model CRM, osahat si novou verzi Microsoft Dynamics NAV nebo Microsoft Dynamics AX. Baví je "vychytávat" problémy a složitosti nových produktů a sdělovat své poznatky kolegům při videokonferencích nebo dále tuto problematiku interně školit či přímo vyzkoušet funkčnost u zákazníka.

"V současné době jsme získali řadu zajímavých dlouhodobých mezinárodních  projektů, např. vývoj na .Net technologii pro customizaci Microsoft Dynamics CRM, a díky tomu  rozšiřujeme stávající týmy. Šanci dáváme i mladým schopným juniorům, kteří mají sice minimální praktické zkušenosti, ale jsou motivováni a chtějí se učit nové věci a  technologie na unikátních projektech v partnerství se společností Microsoft", říká Ing. Pavel Markalous, výkonný ředitel společnosti WEBCOM a. s.

Olga Konečná, personální ředitelka společnosti WEBCOM a. s., dodává: "Přínosem jsou pro nás zaměstnanci, kteří jsou připraveni nasávat, vstřebávat  a zdokonalovat se např. programováním v .Net za prostřednictví moderní technologie SilverLight, RIA Services, učit se principům MVVM architektury, EntityFramework a komponentů Telerik nebo se podílet na implementacích, zákazníky stály více žádaným, Microsoft Dynmics CRM. Dáváme možnost těm, kteří si u nás chtějí napsat diplomovou práci, zkusit si práci na některém z mezinárodních projektů a naučit se danou oblast, jež po ukončení studia plnohodnotně využijí v naší společnosti. Vítáme ty, kteří se chtějí stát skutečnými odborníky v dané oblasti. Sofistikovaný systém vzdělávání a rozvoje v plné míře naplňujeme, ať formou externích nebo interních školení, workshopů, tréninků či formou produktových dnů."

Mezi priority k motivaci zaměstnanců ve společnosti WEBCOM a. s. je realizovat pro ně zajímavé akce a přinášet jim novinky z oblasti IT. Jak uvádí personální ředitelka Olga Konečná, je WEBCOM a. s. mladá firma s průměrným věkem zaměstnanců 37 let.

Zaměstnanci vítají netradiční akce a často s nápady přicházejí sami a podílejí se na jejich organizaci. Kupříkladu každý týden se ve WEBCOMu v pondělí ráno začíná pracovní den "pondělní dobrotou", což je něco dobrého "na zub", aby se daný týden dobře zahájil.

WEBCOM a. s. také pravidelně připravuje společné akce pro zaměstnance a jejich rodiny a děti. V letošním roce se děti na rodinném dnu učily kouzlit a jezdit na koních. Další celofiremní aktivitou je každoroční setkání společnosti doplněné o zajímavý program a teambuilding.

Neformální setkávání zlepšují atmosféru, lidé se společně pobaví a utužují se vztahy a firemní kultura.

"Nedávno jsme uskutečnili průzkum spokojenosti zaměstnanců a ten potvrdil, že lidé vnímají firmu a svou práci jako velmi silnou hodnotu", hodnotí závěrem Olga Konečná.

Článek ze dne 22. září 2011 - čtvrtek

Další články od WEBCOM a.s.