logo

Spojením Dagis a CAD divize XANADU vzniká CAD Studio a.s.

Dva nejvýznamnější partneři Autodesk v ČR - společnosti XANADU a Dagis spojují své aktivity do nové a.s. CAD Studio, která přebírá veškeré CAD a GIS aktivity Dagis a XANADU a stává se tak největším specializovaným dodavatelem CAD, GIS a PLM řešení ve střední Evropě. K právnímu sloučení obou firem dojde od 1.11. 2010.

Nově vzniklá společnost CAD Studio a.s. bude mít obrat více než 300 milionů Kč a bude zaměstnávat přes 50 specializovaných odborníků. CAD centra nové společnosti nabídnou své služby v šesti městech - Praha, Brno, Ostrava, Pardubice, České Budějovice a Plzeň.

Výkonným ředitelem společnosti CAD Studio a.s. byl jmenován pan Čeněk Černý, dosavadní ředitel společnosti Dagis.

CAD Studio je původní název společnosti XANADU, pod nímž byla společnost založena v roce 1991 a používala jej až do roku 2002.

CAD Studio bude dodávat CAD, GIS a PLM řešení pro strojírenství, stavebnictví, mapování a správu infrastruktury a majetku, založená na technologiích Autodesk. Do portfolia služeb CAD Studia budou patřit nejen školení CAD aplikací, ale i vlastní vývoj softwaru pro české i zahraniční zákazníky, jako je například správa dokumentů iProject, web GIS aplikace, zakázkové 3D CAD nadstavby apod. K zákazníkům CAD Studia patří společnosti ČEZ, Škoda Auto, Telefónica O2, TOSHULIN, Preciosa, Letiště Praha, ŽDAS, Pragoprojekt – dosavadní největší zákazníci obou společností.

Martin Grigar, předseda představenstva společnosti Dagis a zástupce akcionářů CAD Studia, k novému projektu říká : "Je to dovršení postupné konsolidace trhu na poli produktů společnosti Autodesk, kterou jsme mohli sledovat v uplynulých letech. Vzniká velmi silný subjekt, který bude díky své velikosti, zkušenostem a lidským zdrojům schopen nabídnout zákazníkovi ještě kvalitnější a komplexnější služby než doposud. Jedná se rozhodně o velkou příležitost pro nás pro všechny, naše zaměstnance, zákazníky i partnery."

Tomáš Netolický, ředitel společnosti XANADU, doplňuje : "Společnost XANADU se po oddělení CAD aktivit bude soustředit na poskytování IT řešení a služeb, včetně servisních služeb a outsourcingu. Do budoucna plánuje XANADU zvýšení aktivit v těchto IT oblastech rozšiřováním portfolia nabízených produktů a služeb i rozšiřováním regionální působnosti."

Nově jmenovaný ředitel CAD Studia, Čeněk Černý, uvádí : "Navazujeme na dlouholeté úspěchy obou firem i na nedávná ocenění, kdy jsme získali například status Autodesk Gold Partner a Autodesk Consulting Partner, a chceme i do budoucna posilovat naši pozici na trhu. Vycházíme přitom z dlouhodobých obchodních zkušeností a odborných znalostí našich zaměstnanců. Tyto znalosti využijeme především pro rozšíření nabídky našich služeb v oblasti CAD aplikací."

Článek ze dne 17. září 2010 - pátek

Další články od XANADU a.s.