logo XANADU a.s.

XANADU radí

Akciová společnost XANADU, dodavatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, má již 17letou zkušenost s prodejem a podporou CAD softwaru v České republice. Za tuto dobu její pracovníci vysledovali celou řadu typických omylů při výběru a koupi CAD aplikací. Ke všem však existuje správné východisko a chybám je tak možné předcházet.

Některé z omylů plynou z neznalosti podrobnějších informací, některé ze špatného odhadu, mnohé nemají nijak fatální důsledky, ale - jako každá chyba v obchodní oblasti - stojí peníze. Buď na zbytečných nákladech, na ztrátě času či na snížených výnosech. Jaké jsou nejčastěji opakované chyby uživatelů a jak se uvedeným ztrátám vyhnout ?

Nejčastější omyly při pořizování CAD aplikace:

Podcenění implementace

Tato chyba bývá většinou nejdražší. pořízení CADu totiž neznamená jen koupi dané softwarové licence. Pro skutečně efektivní nasazení vyžaduje většina náročnějších aplikací (a těmi CAD zpravidla je) také proškolení uživatelů a přizpůsobení aplikace pro konkrétní situaci (normy, šablony, uživatelské prostředí).

Řešení = ujistěte se, zda je školení nabízeno a zahrňte jej automaticky do nákladů na pořízení software. Nabízí váš dodavatel i další CAD služby a má dobře řešenu technickou podporu?

Výkon

Odpovídá výkonnostní kategorie zvoleného CAD produktu dobře oblasti, pro kterou jej chci nasadit? Existují CAD aplikace cílené na různé obory a různé požadavky práce - a tyto aplikace se také výrazně liší cenou.

Pro elektrikáře, který příležitostně zakresluje rozvody do půdorysů rodinných domků, může být zbytečné utrácet za mohutný 3D CAD. Pro konstrukci jaderných reaktorů či architektonický návrh naopak nebude adekvátní nasadit AutoCAD LT nebo holý AutoCAD na návrh silnic.

Tato chyba se objevuje častěji, a ač to nemusí být na první pohled zřejmé, stojí (na výpadku produktivity) podstatně více peněz. Překvapivě málo firem si uvědomuje, že cena CAD softwaru činí třeba i jen 2 - 3 % celkových nákladů na projekční pracoviště (mzda, osobní náklady, počítač, periferie, školení atd.).

Řešení = pro každý obor navrhování dnes existují efektivní CAD nástroje. Spočtěte si předem, zda a za jak dlouho se vám vrátí vyšší investice do správně cíleného software.

Kompatibilita

Bohužel dosti často bývá CAD aplikace zakoupena bez zvážení všech aspektů kompatibility - čte/zapisuje opravdu 100% kompatibilní výkresový formát DWG? Nebo se jen chlubí příponou DWG? Bude fungovat s firemním systémem pro správu dokumentů? Půjde propojit s firemním ERP systémem (např. sklady, kalkulace)? Budeme moci snadno datově komunikovat mezi jednotlivými odděleními i s našimi subdodavateli? Bude možno odevzdávat zákazníkům požadované formáty dat?

Řešení = ověřte si předem a na vašich datech, že vybrané CAD řešení umí opravdu korektně číst i ukládat data ve vámi požadovaném formátu.

Hardware

Zpracování rozsáhlých grafických dat (např. v oblasti mapování) a složitých 3D sestav (např. strojírenství či architektura) patří k nejsložitějším úlohám řešeným na osobních počítačích. Proto je pro optimální pracovní výkon potřeba mít dostatečně dimenzovaný hardware.

Není tedy vhodné stavět CAD pracoviště na PC přesunutém od sekretářky či na pět let staré muzejní pracovní stanici. K nejdůležitějším parametrům patří velikost RAM, rychlost procesoru a výkon grafické karty.

Řešení = řada 3D CAD aplikací skutečně využívá výkon PC až na doraz a mohou se projevit i případné problémy s kompatibilitou - pro CAD je proto vhodné volit certifikované grafické stanice značkových výrobců.

Lokalizace

Bude uživatel bojovat s jemu nesrozumitelnými pojmy nebo bude CAD aplikaci ovládat v rodném jazyce? Jsou součástí zvolené aplikace i knihovny normálií podle ČSN, kreslí prováděcí výkresy podle českých zvyklostí, navrhuje sklon silnice dle ČSN? Třídí a exportuje daná aplikace své výstupy správně dle české abecedy? I to může ovlivnit výslednou efektivitu práce.

Řešení = ke kvalitní lokalizaci patří (kromě jazyka prostředí programu a jeho dokumentace) i přizpůsobení národním normám a zvyklostem.

Nadstavby a doplňky

Jsou oblasti, kde se dá CAD aplikace nasadit bez dalších úprav a doplnění. Ve většině oborů ale můžete dále zvýšit produktivitu nasazením specializovaných nadstaveb doplňujících funkce do dané CAD aplikace. Nemusí jít vždy o rozsáhlé a drahé profesní nadstavby. Existují pro vaši CAD aplikaci takové doplňky? Jsou dobře použitelné pro váš obor? Jsou česky?

Řešení = nečekanými přínosy mohou překvapit i jednoduché a mnohdy bezplatné pomůcky a makra - stačí, když pomohou zautomatizovat vaše často používané postupy nebo propojit CAD s obchodními procesy ve vaší firmě (kalkulace, sklady, výroba, CNC, nabídky, prezentace, poptávky, web publikování, převody dat, ochrana práv - DRM atd.).

Rozšířenost

Dobrá pověst a historie dané aplikace nemusí být nutně zárukou jejích dnešních a budoucích kvalit, ale z hlediska uživatele má nepopiratelné výhody.

Řešení = rozšířenost aplikace (zejména na českém trhu) znamená kromě vyšší důvěryhodnosti výrobce a dodavatele i určitou záruku podpory, odladění možných chyb, ale i snazší dostupnost různých knihoven prvků, aplikací, literatury, uživatelských komunit a v neposlední řadě i vyšší šanci získání nových pracovníků - a to i z řad studentů.

Verze a operační systém

Pohybujete-li se v oboru, který pro datovou komunikaci využívá formát starší verze dané CAD aplikace, nemusí být nákup nejnovější verze téže aplikace tím správným krokem. Většina uživatelů ale sahá vždy po nejmodernější verzi. Nezapomeňte také, že velká část 3D CAD aplikací z technických důvodů nepodporuje ukládání do starších verzí svých datových formátů.

Nasazení dané verze je potřeba sladit i s firemním standardem operačního systému - starší verze aplikací např. zpravidla nepodporují OS Windows Vista, naopak nové verze CAD programů už nenainstalujete na Windows NT 4 nebo dokonce na Windows 98.

Zvažte rovněž vhodnost 64bitové verze dané aplikace - umožní zpracovávat rozsáhlejší datové sady, ale vyžaduje pečlivé ověření kompatibility s hardware a souvisejícími aplikacemi.

Řešení = zvažte důsledně, která verze CAD aplikace pro vás bude opravdu nejefektivnější - i s ohledem na kompatibilitu dat i operačního systému.

Upgrade

Řada výrobců vyžaduje povinné udržovací poplatky, někteří výrobci používají metodu upgrade, jiní metodu předplatného. Např. řada uživatelů CAD produktů společnosti Autodesk ztrácí zbytečně peníze používáním starší metody kupování upgrade (každé verze, ob verzi nebo ob dvě verze). Novější model předplatného (Subscription) je přitom levnější a nabízí řadu dalších výhod.

Řešení = plánujte model udržování aktuálnosti vaší CAD aplikace. Uvažujte rovněž o možné budoucí potřebě přechodu na výkonnostně vyšší typ aplikace nebo potřebě víceoborového řešení.

Licenční model

V případě CAD software kupujete licenci (nikoliv DVD médium), proto si přečtěte, k čemu vás licence opravňuje a co naopak zakazuje. Mnohdy např. získáváte právo používat další kopii aplikace na svém domácím PC, nebo výrobce nabízí bezplatné užívání dané aplikace pro studenty.

Řešení = seznamte se s omezeními i výhodami konkrétního licenčního ujednání, stejně jako s dalšími možnostmi licencování - např. plovoucí síťová licence vám může ušetřit peníze snížením počtu potřebných licencí jejich sdílením mezi více pracovníky.

Článek XANADU a.s. ze dne středa 19. prosince 2007

Další články od XANADU a.s.

XANADU oznamuje finanční výsledky roku 2010

Spojením Dagis a CAD divize XANADU vzniká CAD Studio a.s.

CADfórum 2010

AutoCAD Plant 3D přichází na český trh

Hledá se nejstarší funkční plotr HP v ČR

XANADU slaví 10 let porálu CADforum.cz a rozdává netbooky HP

iPROJECT, efektivní správa dokumentace pro každou kancelář

Tři zlatá partnerství pro XANADU

XANADU hlásí růst služeb i přes loňský pokles obratu

Vodárenská skupina ENERGIE AG BOHEMIA vsadila na efektivní řešení GIS od XANADU

XANADU zjednodušuje využití map Google Earth českým i slovenským uživatelům CAD řešení

CADfórum 2009

XANADU nabízí uživatelům aplikace AutoCAD desítky rozšiřujících nástrojů zdarma

Autodesk 2010 pro počítačové navrhování

XANADU pokračuje v růstu a potvrzuje úspěšný rok 2008

XANADU představuje praktické možnosti a přínosy virtualizace ve středně velkých firmách

XANADU představuje novou tvář portálu CADforum.cz, unikátního zdroje informací pro projektanty a konstruktéry

XANADU získává významný status Gold Certified Partner společnosti Microsoft

XANADU získává od Autodesku akreditaci na nejvyšší úroveň Premier Solutions Provider

Komplexní nabídku řešení pro architekty a stavební inženýry

XANADU získává statut VMware VIP Enterprise Partner a potvrzuje certifikaci řízení jakosti dle ISO 9001:2000

Hospodářské výsledky za rok 2007 potvrzují stabilní růst společnosti XANADU

SPOLANA spoléhá na Autodesk Topobase

XANADU radí

Výsledky za třetí kvartál potvrzují další významný růst společnosti XANADU