logo

Vodárenská skupina ENERGIE AG BOHEMIA vsadila na efektivní řešení GIS od XANADU

XANADU, dodavatel řešení a služeb v oblasti informačních technologií, nasazuje GIS řešení Autodesk Topobase v přední vodárenské skupině ENERGIE AG BOHEMIA, která zásobuje téměř milion obyvatel.

Klient díky němu realizuje rostoucí požadavky na rozsah vodovodní sítě, zvyšuje efektivitu její údržby a rozšiřuje sortiment doplňkových služeb.

Díky svým dceřiným společnostem a majetkovým účastem je ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. provozovatelem velmi rozsáhlé vodohospodářské infrastruktury u nás – na jihu republiky vůbec největším, celkově třetí největší skupinou v této oblasti u nás. Společnosti skupiny ENERGIE AG BOHEMIA zásobují více než 950 tisíc obyvatel. Délka jejich vodovodní sítě činí 7 589 km, kanalizační sítě 3 551 km, o úpravu vody se stará 178 čistíren odpadních vod.

Při tomto rozsahu síťové infrastruktury byla společnost postavena před úkol sjednotit stávající systémy pro dokumentaci sítě a nasadit centrální systém evidence a správy sítě. Po důkladném výběru zástupci ENERGIE AG BOHEMIA zvolili GIS systém firmy XANADU pro společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, 1. JVS, Vodárenská společnost Chrudim, VODOS v Kolíně a Vodovody a kanalizace Beroun. Řešení čerpá z výhod moderní a v praxi osvědčené technologie Autodesk Topobase.

I vodárnám se Autodesk Topobase vyplácí

Výběrové řízení - s důkladným testováním GIS systémů, trvalo v rámci přední vodárenské skupiny více než rok.

Hlavními argumenty pro volbu GIS řešení od společnosti XANADU byly :

"Požadavky na nový vodárenský GIS systém zahrnovaly i schopnost migrovat existující data ze všech pěti společností - tedy z pětice různých GIS technologií," říká Jan Binter, GIS manažer společnosti XANADU. "Součástí implementace aplikace Autodesk Topobase je také spolehlivý import stávajících dat ve formátech DGN, DWG, Oracle, MS SQL server i DBF. Všechna pro zákazníka důležitá data a informace tak jsou plně využitelné i v budoucnu."

Nové GIS řešení bude propojené s dalšími podnikovými systémy - zákaznickým systémem, správou řešení poruch atd.

Další články k tématům - AG - Autodesk - BOHEMIA - ENERGIE - GIS - Topobase - XANADU - Jan Binter

Článek ze dne 27. listopadu 2009 - pátek

Další články od XANADU a.s.