logo CertiCon a.s.

Martin Klíma

Technický koordinátor projektu DIGICOR společnosti CertiCon

Martin Klíma - CertiCon a.s.logo CertiCon a.s.LinkedIn

Díky této komunikační platformě budou všechny subjekty okamžitě informovány o případné nastalé změně ve výrobním procesu a na základě toho budou moci ihned na situaci reagovat. Pokud dojde v jedné továrně ke zpoždění výroby některých komponent, dozví se to okamžitě i další subjekty. Na základě toho budou moci všechny zainteresované strany okamžitě přejít k alternativnímu řešení.

Při vyvíjení této komunikační platformy využijeme našich bohatých zkušeností, které jsme načerpali při realizaci projektů pro Airbus Group. Implementací nástroje na podporu optimalizace prací na výrobních linkách letadel Airbus A350 jsme dokázali celý výrobní proces zefektivnit až o 15%.

Daniel Štofan

Ředitel pro technický rozvoj společnosti CertiCon

Daniel Štofan - CertiCon a.s.logo CertiCon a.s.LinkedIn

Unikátnost řešení 4MulCom spočívá v tom, že zajišťuje rychlejší a stabilnější datový tok, než dokáží v některých lokalitách samotní operátoři.

Ideální je pro komunikaci z mobilních vozidel a zařízení, kdy je potřeba mít zajištěný přímý videopřenos, například při záchranných akcích. Vhodný je ale také v situacích, kdy je nutné kvůli bezpečnosti pracujících zajistit kvalitní komunikační spojení.

Vladimír Mařík ml.

Obchodní ředitel společnosti CertiCon

Vladimír Mařík ml. - CertiCon a.s.logo CertiCon a.s.

V dnešní době se žádá vyšší zajištění bezpečí nejen majetku, ale také občanů.

SmartCam je v tomto ohledu optimálním řešením. Největší využití tohoto produktu vnímáme právě v práci bezpečnostních složek, například při monitorování veřejných prostranství, v městských monitorovacích systémech nebo u velkých firem, které mají zájem o zajištění komplexního dohledu ve svých budovách či okolních prostorách.

Daniel Štofan

Ředitel pro technický rozvoj společnosti CertiCon

Daniel Štofan - CertiCon a.s.logo CertiCon a.s.LinkedIn

SmartCam je produkt, který nabízí uživatelům chytré obrazové funkce a unikátní finanční model. Naší hlavní výhodou oproti konkurenci je díky mnohaletým zkušenostem a odborným znalostem v oblasti strojového vidění schopnost dále stylizovat produkt na míru jakýmkoliv požadavkům klienta.

Neustále pracujeme na vývoji dalších pokročilých funkcí do řešení SmartCam.

Vladimír Mařík

Předseda představenstva společnosti CertiCon

Vladimír Mařík - CertiCon a.s.logo CertiCon a.s.LinkedIn

Jsme velmi potěšeni, že se naší společnosti dlouhodobě daří získávat prestižní ocenění nejen na domácí, ale také zahraniční scéně. Za získáním titulu národního šampiona a ocenění Ruban d´Honneur ve věhlasné soutěži European Business Awards stojí usilovná práce celého týmu a vypovídá o tom, že kvalita našich inženýrů je skutečně na vysoké úrovni.

Neméně významné je pro nás také ocenění CZECH Stability Award. Excelentní hodnocení podtrhuje velmi dobrou ekonomickou situaci a dlouhodobou stabilitu společnosti.

Vladimír Mařík ml.

Obchodní ředitel společnosti CertiCon

Vladimír Mařík ml. - CertiCon a.s.logo CertiCon a.s.

Věřím, že know-how společnosti Passengera velmi dobře doplní a podpoří naše řešení v oblasti IT a otevře nám nové obchodní příležitosti.

Vladimír Mařík ml.

Obchodní ředitel společnosti CertiCon

Vladimír Mařík ml. - CertiCon a.s.logo CertiCon a.s.

CertiCon vyvíjí softwarová a hardwarová řešení pro zdravotnictví již řadu let. Jsme velmi rádi, že můžeme pomáhat pacientům s různými onemocněními a zároveň zdokonalovat a zrychlovat práci lékařů.

Kongres CardioSleep 2016 je pro nás významnou příležitostí představit Cyber PSG odborníkům z různých částí světa.

Daniel Štofan

Ředitel pro technický rozvoj společnosti CertiCon

Daniel Štofan - CertiCon a.s.logo CertiCon a.s.LinkedIn

Postupu do finále mezinárodní soutěže European Business Awards 2015/2016 si velmi vážíme, a jsme hrdí na to, že reprezentujeme Českou republiku na takto prestižní akci. Znamená to pro nás nejen velkou výzvu, ale i jisté potvrzení, že jde naše společnost správným směrem.

Obstát v tak silné konkurenci nejlepších inovátorů v Evropě je dalším krokem v plnění našeho snu a firemního poslání. Náš rozvoj děláme cíleně a věříme, že mezi tuto elitu patříme.

Vladimír Mařík ml.

Obchodní ředitel společnosti CertiCon

Vladimír Mařík ml. - CertiCon a.s.logo CertiCon a.s.

Kvalita veletrhu HIMSS 2016 je velmi vysoká, a to jak z pohledu počtu účastníků, tak jejich firemních pozic. Většinou se jednalo o členy vyššího managementu, v mnoha případech se účastnila dokonce celá představenstva.

Díky tomu jsme navázali spolupráci s velmi zajímavými společnostmi, které zaujaly nejen naše projekty, ale také přístup k různým složitým IT výzvám.

Vladimír Mařík ml.

Obchodní ředitel společnosti CertiCon

Vladimír Mařík ml. - CertiCon a.s.logo CertiCon a.s.

Účast na prestižním veletrhu HIMMS 2016 vnímáme jako příležitost k oslovení zahraničních partnerů a investorů, díky kterým budeme schopni nastartované projekty a navržená řešení uvést do reálného života.

Na vývoji velmi úzce spolupracujeme s českými i zahraničními univerzitami, takže zobchodování mnohaletého výzkumu a vývoje bereme jako klíčový úkol naší vzájemné spolupráce.

Vladimír Mařík

Předseda představenstva společnosti CertiCon

Vladimír Mařík - CertiCon a.s.logo CertiCon a.s.LinkedIn

Většina projektů CertiConu realizovaných v poslední době již standardy Průmyslu 4.0 plně splňuje a to samé platí i o projektech ve fázi vývoje. Naše poradenství může přinést žadatelům o dotace spoustu potřebných rad a informací. Průmysl 4.0 je pro české podniky opravdu mimořádně velkou šancí, aby zmodernizovaly své výrobní provozy. Podání kvalitně zpracované dotační žádosti a její následné schválení může firmě přinést výrazný technologický náskok, ze kterého může žít dlouhé roky.

Česká ekonomika je výrazně svázána s německou, a proto je naše orientace na principy Průmyslu 4.0 nezbytná. Český průmysl musí být více napojen na výzkumná centra robotiky a automatizace. Čtvrtá průmyslová revoluce totiž vyžaduje rychlý přenos výsledků z univerzit do praxe.