logo CertiCon a.s.

Chytré plánování výroby za podpory IoT

Společnost CertiCon spustila za podpory Evropské komise v rámci programu HORIZONT 2020 vývoj revoluční komunikační platformy, která bude zprostředkovávat informace ze všech částí výroby s využitím technologií internetu věcí.

"Díky této komunikační platformě budou všechny subjekty okamžitě informovány o případné nastalé změně ve výrobním procesu a na základě toho budou moci ihned na situaci reagovat. Pokud dojde v jedné továrně ke zpoždění výroby některých komponent, dozví se to okamžitě i další subjekty. Na základě toho budou moci všechny zainteresované strany okamžitě přejít k alternativnímu řešení. Při vyvíjení této komunikační platformy využijeme našich bohatých zkušeností, které jsme načerpali při realizaci projektů pro Airbus Group. Implementací nástroje na podporu optimalizace prací na výrobních linkách letadel Airbus A350 jsme dokázali celý výrobní proces zefektivnit až o 15%," říká Martin Klíma, technický koordinátor projektu DIGICOR ve společnosti CertiCon.

Komunikační platforma, jejíž součástí bude chytrý rozvrhovač, bude spojovat a organizovat práci všech subdodavatelů a výrobců pracujících na jedné zakázce. Své uplatnění si najde zejména ve výrobních podnicích zabývajícími se strojírenstvím a výrobou velkých a náročných strojů a zařízení.

CeritCon se v rámci realizace projektu DIGICOR zaslouží o vytvoření inovativního nástroje, který má zcela nové možnosti v koordinaci, úsporách a především ve vytváření unikátní sítě propojující všechny subjekty spjaté s výrobou. Takzvaný chytrý rozvrhovač bude zohledňovat všechny subjekty a články ve výrobním procesu, které mezi sebou budou v reálném čase sdílet potřebné informace.

Komunikační platforma bude zprostředkovávat informace ze všech částí výroby s využitím technologií internetu věcí (IoT). Díky tomu budou jednotlivá pracoviště včas informována o hrozících rizicích v plynulosti výroby.

Projekt byl zahájen 1. října 2016 a jeho dokončení je plánováno v průběhu roku 2019.

Další články k tématům - internet - IoT - optimalizace - plánování - strojírenství - úspory - výroba - Martin Klíma

Článek CertiCon a.s. ze dne úterý 1. listopadu 2016

Další články od CertiCon a.s.