logo CertiCon a.s.

CertiCon na veletrhu HIMMS 2016 v Las Vegas

CertiCon na veletrhu HIMMS 2016 ve dnech 29.2. - 4.3. 2016 představí svá unikátní softwarová řešení, která vznikla ve spolupráci s českými i zahraničnímu univerzitami a napomáhají zvyšovat kvalitu zdravotnické péče o pacienty.

HIMMS 2016 je jedním z největších světových veletrhů zaměřených na využívání informačních technologií ve zdravotnictví. Letos se očekává účast více než čtyřiceti tisíc odborníků z celého světa. Veletrhu se pravidelně účastní specialisté na informační technologie ve zdravotnictví, ale i lékaři, manažeři a obchodníci.

"Účast na prestižním veletrhu HIMMS 2016 vnímáme jako příležitost k oslovení zahraničních partnerů a investorů, díky kterým budeme schopni nastartované projekty a navržená řešení uvést do reálného života. Na vývoji velmi úzce spolupracujeme s českými i zahraničními univerzitami, takže zobchodování mnohaletého výzkumu a vývoje bereme jako klíčový úkol naší vzájemné spolupráce," říká Ing. Vladimír Mařík, obchodní ředitel společnosti CertiCon.

CertiCon vyvíjí softwarová řešení pro různé obory. Jeho sofistikované produkty nacházejí uplatnění v průmyslové výrobě, ve zdravotnictví, telekomunikacích, státní správě i technologiích pro kosmický výzkum. CertiCon se specializuje na expertní, diagnostické a telekomunikační systémy či na počítačové vidění a rozpoznávání. Vyvíjí projekty podle nejmodernějších požadavků programu Průmysl 4.0 (Industry 4.0) a poskytuje související odborné poradenství.

EEG analyzátor spánkového cyklu

Mezi unikátní řešení, která CertiCon na veletrhu představí, patří EEG analyzátor umožňující poloautomatickou analýzu spánkového cyklu. Benefitem je úspora cenného času lékařů, kteří obvykle musí provádět vyhodnocování dat manuálně. EEG analyzátor je účinný a efektivní software, který je používán ve spánkových laboratořích a klinikách.

EEG analyzátor je účinnější než doposud vyráběné programy pro CT a EEG. S řešením EEG analyzátor přišel CertiCon na základě společného výzkumu realizovaném na Českém vysokém učení technickém v Praze.

Trusted Patient Coach

Další novinkou je Trusted Patient Coach, což je software umožňující vzdálený dohled nad pacientem. Prostřednictvím aplikace v počítači, chytrém telefonu či tabletu dokáže lékař monitorovat momentální zdravotní stav pacienta.

Aplikace vyhodnocuje základní zdravotní údaje, ukládá, třídí a přeposílá důležitá data, sumarizuje předepsané léky, připomíná plánovaná vyšetření a sestavuje léčebné plány. Trusted Patient Coach byl společností CertiCon vyvinutý pro Health Helm Inc.

Laryngo Voice

Třetím z klíčových řešení, které CertiCon v Las Vegas představí, je Laryngo Voice. Jde o technologii umožňující uchování a následné obnovení hlasu pacientů po totální laryngektomii. Laryngo Voice využívá nahrávek hlasového projevu pacienta pořízených před zákrokem. Na jejich základě umí vytvářet souvislou řeč, která je velmi podobná původnímu projevu pacienta.

Rozdíl mezi původním hlasem a syntetickým hlasem je, na rozdíl od současných dostupných řešení, opravdu minimální. Jedním z důvodů je skutečnost, že jsou zachovány všechny paralingvistické aspekty pacientovy řeči. Výsledný uměle vytvářený hlas je velmi dobře srozumitelný a posluchači ho vnímají velmi kladně.

Výsledky testování v klinické praxi ukázaly, že Laryngo Voice má enormně pozitivní vliv na psychiku pacientů a jejich pooperační sociální život. V současné době se ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Fakultní nemocnicí v Motole plánuje v rámci vhodného dotačního titulu výzkum automatizace celého procesu konzervace a rekonstrukce hlasu, což významně zkrátí dobu potřebnou k dodání hlasů jednotlivým pacientům a umožní masivní využití popisované technologie i dalším zájemcům.

Článek CertiCon a.s. ze dne úterý 23. února 2016

Další články od CertiCon a.s.