logo KPCS CZ, s.r.o.

Miroslav Knotek

Spoluzakladatel a spoluvlastník společnosti KPCS CZ

Miroslav Knotek - KPCS CZ, s.r.o.logo KPCS CZ, s.r.o.LinkedIn

Získaného ocenění si nesmírně vážíme. Je důkazem, že náš tým disponuje obrovskými zkušenostmi a nejvyššími odbornými znalostmi. Bere v úvahu také to, že k zákazníkům přistupujeme vždy s ohledem na jejich potřeby, navrhujeme pro ně řešení, která jim pomáhají růst, a také to, že nám nejsou lhostejné dopady našeho podnikání, což je pro nás důležité stejně jako obchodní výsledky.

Opakovaně získané ocenění je pro nás potvrzením, že cesta, kterou jdeme k naplnění našich strategických záměrů, je jednoznačně správná. Samozřejmě je to pro nás také závazek do budoucna. Rád bych poděkoval zaměstnancům, zákazníkům a partnerům, bez kterých bychom tohoto obrovského úspěchu nemohli dosáhnout.

Ondřej Výšek

Chief Visionary & Sales Officer společnosti KPCS CZ

Ondřej Výšek - KPCS CZ, s.r.o.logo KPCS CZ, s.r.o.LinkedIn

Zákazník je pro nás vždy na prvním místě, což je součástí strategie a hodnot naší společnosti.

Díky skvělému týmu zaměstnanců, s vášní pro technologie a s lidským přístupem dokážeme firmám pomáhat transformovat jejich podnikání, naplňovat plánované cíle, a podílet se tak na jejich úspěších.

Ondřej Výšek

Chief Visionary & Sales Officer společnosti KPCS CZ

Ondřej Výšek - KPCS CZ, s.r.o.logo KPCS CZ, s.r.o.LinkedIn

Jsme pyšní na to, že jsme získali další ocenění jako důkaz důvěry společnosti Microsoft a těch nejvyšších kompetencí našeho týmu.

Právě pokročilé specializace a rozsáhlá řada technologických kompetencí nás řadí s těmi nejvyššími certifikacemi a více pokročilými specializacemi jako partnera společnosti Microsoft k těm celosvětově nejvýznamnějším.

Miroslav Knotek

Spoluzakladatel a spoluvlastník společnosti KPCS CZ

Miroslav Knotek - KPCS CZ, s.r.o.logo KPCS CZ, s.r.o.LinkedIn

Služba ATOM ONE je založena na expertních znalostech našich lidí a odráží potřeby organizací z pohledu kybernetické bezpečnosti. Jako preventivní nástroj jim totiž pomáhá odhalit útok dříve, než k němu dojde, a tím může organizacím ušetřit mnoho starostí a finančních prostředků.

Jsem hrdý na to, že pomocí tohoto nástroje můžeme organizacím pomoci ochránit nejen jejich systémy a data, ale jejich podnikání jako takové.

Ondřej Výšek

Chief Visionary & Sales Officer společnosti KPCS CZ

Ondřej Výšek - KPCS CZ, s.r.o.logo KPCS CZ, s.r.o.LinkedIn

Tak, jak organizace postupně zvažují využití Microsoft Azure jako jejich budoucího datového centra, my v KPCS CZ si uvědomujeme, že přesun do prostředí Microsoft Azure přináší organizacím nové výzvy.

Jsme připraveni našim zákazníkům přinést zkušenosti a ověřené postupy tak, aby migrace byla efektivní, bezproblémová a naši zákazníci z této migrace získali co nejvíce benefitů.

Miroslav Knotek

Spoluzakladatel a spoluvlastník společnosti KPCS CZ

Miroslav Knotek - KPCS CZ, s.r.o.logo KPCS CZ, s.r.o.LinkedIn

Na vlastním příkladu můžeme ukázat, jak nás digitalizace procesů v cloudu významně posunula. Přínosy jsou měřitelné hned ze tří pohledů a profitují z nich všechny zúčastněné strany. Vedení společnosti má díky kvalitním informacím v reálném čase v rámci reportingu dostatek podkladů pro rychlé rozhodování, což má pozitivní dopad jak na efektivitu práce, tak na finanční výsledky společnosti.

Koncový zákazník, stojící v centru naší pozornosti, díky včasné a rychlé komunikaci, automatizaci procesů a plánování v reálném čase dostává tu nejvyšší možnou podporu při řešení svých potřeb.

A zaměstnanci mohou plně využívat prostředků moderního pracoviště a nástrojů moderní spolupráce, což zvyšuje významně nejen produktivitu práce, ale díky možnosti lepšího plánování práce a možnosti pracovat odkudkoli také zlepšuje jejich worklife balance, a vede tedy ke zvýšení jejich spokojenosti a loajality k naší společnosti. Velmi významný přínosem je také rozšiřitelnost systé u do budoucna, se kterým počítáme.