logo Kverulant.org, o.p.s.

NEN funguje hodně špatně - je technicky nedotažený, pomalý ...

Například otevírání 15 nabídek ve třech částech veřejných zakázek v NENu trvá 5 hodin - teprve po této době dojde k odšifrování nabídek. V listinné podobě by tento proces trval maximálně hodinu. I nahrání zadávací dokumentace je horor a je funkční jen pro české firmy!

Národní elektronický nástroj (NEN) je počítačový program, který má sloužit k zadávání veřejných zakázek. Program však nefunguje, nikdo jej nepotřebuje a přesto za něj stát z našich peněz už utratil půl miliardy a další stovky milionů se utratit chystá.

Kverulant.org lednu 2017 marně vyzval ministryni MMR Karlu Šlechtovou, aby tento tunel konečně zastavila. V únoru 2017 v této věci podal trestní oznámení. Nyní o NENu přišla s ředitelem Kverulanta Ing. Vojtěchem Razimou diskutovat specialistka na zadávání veřejných zakázek, ředitelka společnosti OTIDEA Mgr. Kateřina Koláčková.

"NEN není připraven pro zahraniční účastníky a je uzavřen pouze pro firmy z České republiky. Registrační tabulka např. nepřijme zahraniční telefonní číslo soutěžitele nebo IČ jeho firmy. Zahraniční dodavatelé to tedy řeší tak, že si najdou v Česku firmu, která je zastupuje a za ně zrealizuje podání. Tím pak dochází ke zbytečnému zvyšování nákladů, neboť zahraniční soutěžitel si cenu za takto poskytnutou službu české firmy přičte k nabídkové ceně zakázky," říká Kateřina Koláčková - ředitelka společnosti OTIDEA, která na trhu veřejných zakázek působí již přes 13 let.

Odkazy na související NEN tématiku:

Článek Kverulant.org, o.p.s. ze dne 14. července 2017 - pátek

Další články od Kverulant.org, o.p.s.

Acronis Backup 12.5