logo StringData s.r.o.

Daňové prohlášení zaměstnanců snadno a rychle

Webová aplikace Daňovka výrazně snižuje administrativu spojenou s uplatňováním daňových slev zaměstnanců. Při vyplňování intuitivně vede k zadání správných údajů a uživatel - zaměstnanec tak již nemusí studovat složitý papírový tiskopis.

Webový formulář Daňovky krok za kroku vyzve k zadání všech potřebných údajů, vysvětlí význam jednotlivých požadovaných položek, disponuje nápovědou a řadu údajů rovnou zkontroluje, takže uživatel má jistotu, že je zadal v pořádku.

Samozřejmostí je možnost přikládat různá potvrzení, která jsou v přehledu vyžadována. Vyplnění údajů určených k následnému výpočtu vratky na dani za předchozí rok tak zabere jen pár minut. To je dostatečná výhoda, která motivuje i zaměstnance, kteří by s dokládáním náležitostí jinak otáleli.

Ve mzdové účtárně následně snadno zkontrolují už Daňovkou ověřený vstup od zaměstnance a případně ho mohou požádat o opravu či doplnění údajů. Zaměstnanec se o všem dozvídá automaticky e-mailem, ze kterého je opět naveden do prostředí aplikace. Výhodou je i přehlednost celé evidence.

Zaměstnavatel jednoduše může v aplikaci zjistit, kolik zaměstnanců zatím prohlášení podalo a kolik nikoli, a má k dispozici jednotnou databázi všech prohlášení i s přílohami. Pro firmu to znamená nižší náklady na archivaci takových dokumentů.

"Za drtivou většinu zaměstnanců řeší daňové přiznání zaměstnavatelé. Počátkem roku nastává čas, kdy firmám situaci komplikuje fakt, že zaměstnanci v rámci ročního zúčtování daně uplatňují řadu slev, díky kterým očekávají vrácení přeplatku daně. Celý proces řešení těchto slev nadstandardně zatěžuje účetní oddělení firem. Prakticky to totiž znamená, že krom běžné, každodenní agendy, najednou mzdové účetní řeší právě i roční zúčtování. Je to velké množství práce navíc. A aplikace Daňovka nabízí řešení," říká Robert Šamánek, výkonný ředitel společnosti StringData.

Daňovka zvládá jak podávání ročních přehledů, tak případných změn v pravidelných měsíčních nárocích na slevy na dani daného zaměstnance. Zaměstnanec vše zadává v jedné aplikaci a mzdová účtárna má jednoduchý nástroj na sběr dat o změnách. Aplikace se umí synchronizovat s údaji o zaměstnanci z interních firemních databází a systémů.

Formuláře v aplikaci vždy odpovídají aktuálním zákonným požadavkům, a i výsledné vygenerované daňové prohlášení zcela odpovídá státem prezentovanému vzoru pro dané období. Daňovka umí fungovat v rámci interních systémů ve firmě, ale lze ji provozovat i coby externí cloudové řešení. Stejně tak umí aplikace poskytnout přístup třeba externí mzdové účtárně.

Implementace řešení není komplikovaná, pro perfektní funkčnost však vyžaduje součinnost více oddělení ve firmě zákazníka. Řešení je tak vhodné především pro větší firmy s nejméně několika stovkami zaměstnanců. U ještě větších společností, s řádově tisícovkami zaměstnanců, jsou pak úspory, které Daňovka přináší, ještě výraznější.

Daňovka - hlavní přínosy:

"Automatizaci tak komplikovaného procesu, jako je zpracování daňového prohlášení, považuji za velké vítězství. Elektronické daňové prohlášení se osvědčilo v každém ohledu - dostupnost a spolehlivost, bezpečnost dat, uživatelský komfort, časová a nákladová efektivita, celoroční využitelnost, bez nároků na jakoukoli logistiku. Za tři roky provozu aplikace jsme nezaznamenali negativní zpětnou vazbu," říká Petra Dvořáková, manažerka sekce lidských zdrojů - personální služby ze společnosti Česká spořitelna.

Daňovku využívá jíž více než 35000 zaměstnanců zákazníků společnosti StringData. Mezi těmito společnostmi jsou Česká spořitelna, Kooperativa pojišťovna, Siemens a další významné firmy.

Článek StringData s.r.o. ze dne 12. února 2019 - úterý

Další články od StringData s.r.o.