logo StringData s.r.o.

Školení programátorů může nastartovat i Tvou kariéru

Série seminářů provede účastníky formou zábavné hry praktickou formou v programátorských přístupech, jazycích, rolích a dovednostech, až k odbornosti profesionálního developera. Vše je rozděleno do čtyř nezávislých modulů a ti pokročilejší tak mohou začít až ve fázi, která odpovídá jejich aktuální úrovni.

Myšlenka zrealizovat sérii školení pro programátory vznikla v souvislosti s aktuální situací na pracovním trhu. Uchazečů je málo, a tak se často především na juniorní programátorské pozice hlásí zájemci, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci či potřebné zkušenosti.

Proto se StringData rozhodla programátorům pomoci a připravila pro ně sérii školení s názvem Cesta programátora, které jim pomůže zvýšit budoucí šanci na získání pracovní pozice.

"V pilotním projektu školení, který proběhl v listopadu loňského roku, jsme nabídli možnost rozšířit si vzdělání uchazečům, kteří se k nám hlásili na programátorské pozice, ale bohužel neuspěli. Zájem a výsledky účastníků pilotního projektu nás přesvědčily, abychom celou sérii kurzů otevřeli veřejnosti. Školení Cesta programátora se tak může zúčastnit kdokoli, nejen ten, kdo se u nás v minulosti ucházel o práci. Kurzem účastníky provede lektor Ondřej Kozel, který v současné době řídí vývoj klíčových aplikací a jejich nasazování do provozu u našich největších klientů, jakými jsou například Moneta Money Bank, Sodexo nebo Allianz. Netajíme se tím, že úspěšní absolventi kurzů mohou dostat nabídku pozice v naší firmě," říká Robert Šamánek, výkonný ředitel společnosti StringData.

Série školících seminářů v programování je vhodná pro:

Celé školení má podobu čtyř na sebe navazujících jednodenních kurzů zaměřených na čtyři oblasti.

Oblasti programátorských dovedností:

  1. Základy programování
  2. PHP a databáze
  3. Content Management System (CMS) webu
  4. Vývoj CRM řešení (Customer Relationship Management)

Výhodou kurzů je, že jsou na sobě nezávislé, a tak mohou pokročilejší zájemci začít až ve fázi, která odpovídá jejich úrovni znalostí a dovedností.

Semináře mají formu zábavné hry, v rámci které účastníci vyvíjí řešení pro fiktivního klienta. Tato metoda pomůže začínajícím programátorům s orientací jak v různých programátorských přístupech a jazycích, tak i v rolích a dovednostech, které se postupně podílejí na přerodu uživatelského požadavku do fungujícího kódu plnícího původní funkční zadání klienta.

V rámci semináře dostanou účastníci základní výklad problematiky, zapojí se do praktických cvičení, získají zpětnou vazbu na své výstupy a mají samozřejmě možnost individuálně problematiku se školitelem konzultovat.

Vedle samotných programátorských dovedností se v rámci školení klade důraz i na schopnost komunikace. Účastníci si na úvod vylosují zadání, které mimo jiné zohledňuje i rozdílné osobnosti potenciálních klientů programátora.

Některý z účastníků tak bude připravovat v rámci kurzu řešení pro výřečného klienta, jiný pro na slovo skoupého zadavatele.

Článek StringData s.r.o. ze dne 24. ledna 2019 - čtvrtek

Další články od StringData s.r.o.