logo T-Systems Czech Republic a.s.

Simko: nový standard pro bezpečnou práci s mobilními zařízeními

T-Systems představuje třetí generaci systému "simko", který nabízí vysokou úroveň bezpečnosti pro uživatele mobilních telefonů. Simko je více než jen extrémně bezpečný chytrý telefon - jedná se o unikátní systém, který zajišťuje ochranu dat a chrání běžné hovory před odposlechem a záznamem.

Zprávy, kontakty, schůzky, SMS, fotky a hlasové záznamy jsou kompletně kryptované a jsou uloženy v infrastruktuře firmy nebo úřadu, který tento systém používá. V samotném zařízení tak prakticky nezůstávají žádné informace. V uplynulých měsících došlo k rozšíření funkcionality díky vývoji v inovačních laboratořích T-Systems a Deutsche Telekom (T-Labs), které měly za účel ochranu dat v telefonu.

Dva mikrosystémy jsou schopné vytvořit dva bezpečné "světy" v jednom zařízení: jeden otevřený pro veřejné a běžné použití a druhý pro firemní účely. Díky kryptování jsou informace v telefonu chráněny i v případě ztráty nebo krádeže zařízení. Tento způsob aplikace bezpečnosti je unikátní a umožňuje použití systému simko i v tabletech a přenosných počítačích.

"Firmy napříč odvětvími, především malé a střední velikosti, by měly pečlivě a kriticky zhodnotit stav své IT architektury a zaměřit se na hledání potenciálních rizik. Nebezpečí útoků na infrastrukturu, špionáž a sabotáž jsou realitou dnešního světa", říká Reinhard Clemens, generální ředitel společnosti T-Systems. Tento pohled je součástí reportu "IT Security", který vydává Deutsche Telekom. Ve světle rostoucího ohrožení pracuje celý koncern v úzké vazbě na vládní organizace a představitele jednotlivých odvětví na rozvoji bezpečnosti v IT.

Vývoj systému odpovídá standardům nastaveným německými bezpečnostními autoritami a dočká se svého uplatnění i v zahraničí. V současnosti probíhají jednání v Holandsku, Rakousku a Švýcarsku o nasazení pro vládní instituce. Využití v komerčním sektoru již v těchto zemích běží.

Intuitivní použití v každodenním byznysu

Bezpečné a důvěryhodné služby, stejně jako bezpečná infrastruktura a šifrování telefonních služeb jsou součástí systému simko, který zaručuje kompletní ochranu telefonu. Pro zvýšení důvěryhodnosti celého systémů podléhá celý vývoj a infrastruktura dohledu německého Úřadu pro informační bezpečnost (GISA), který pečlivě sleduje veškeré sítě, služby a podporu systému simko. Tento systém se tak stává standardizovaným ICT nástrojem ve firmách i státních institucích.

V tuto chvíli používá službu simko více než pět tisíc uživatelů prostřednictvím speciálních telefonů, kteří dosud používají druhý telefon pro organici pracovního času a například přístup k sociálním sítím, což byly služby, které dosud nebyly v systému simko dostupné. Nové prostředí kompletně integruje všechny tyto služby a přináší výhodu i uživatelům s "běžnými" chytrými přístroji, které obsahují aplikace pro sociální sítě, navigaci, přístup k wi-fi a fotoaparát.

První výrobce chytrých telefonů pro simko je Samsung s modelem Galaxy S II, další výrobci se postupně přidávají. Vývojáři systému v T-Labs průběžně systém ladí tak, aby co nejvíce odpovídal běžným denním potřebám uživatelů.

Pracovní nástroje se dramaticky mění, ve vládních institucích i firmách se dnes běžně využívají sociální sítě a nová média pro komunikaci, mnoho uživatelů pracuje s aplikacemi přes internet. V tomto prostředí je pak nutné klást velké nároky na zabezpečení dat a komunikace. Kancelář nebude v budoucnu reprezentována počítačem a pevnou telefonní linkou, ale spíše "firemním účtem", který bude propojen s tabletem nebo jiným přenosným zařízením, případně chytrým telefonem.

Další články k tématům - GISA - ICT - infrastruktura - odposlech - SMS - šifrování - špionáž - tablet - telefonie - WiFi - Reinhard Clemens

Článek T-Systems Czech Republic a.s. ze dne 13. března 2012 - úterý

Další články od T-Systems Czech Republic a.s.