logo T-Systems Czech Republic a.s.

T-Systems Czech Republic uzavřel partnerství s Klokánkem

Společnost T-Systems Czech Republic uzavřela smlouvu o partnerství s domovem Klokánek, jedním ze zařízení Fondu ohrožených dětí. Jedná se o završení víceleté spolupráce s tímto zařízením pro děti, které potřebují okamžitou pomoc ve složitých sociálních situacích.

Do Klokánku v Láskově ulici v Praze budou instalovány osobní počítače se základním a speciálním programovým vybavením, které umožní dětem nejen se naučit zacházet s počítačem, ale také komunikovat a získávat informace i návyky potřebné pro jejich další život. Je to součást korporátní politiky, vyjádřená heslem "Připojit nepřipojené".

Velký důraz při všech projektech korporátní odpovědnosti se ve společnosti

T-Systems klade na aktivní zapojení zaměstnanců do programů CSR. V tomto případě je partnerství s Klokánkem naplněno aktivitami, které proběhnou v průběhu celého roku. Především hned na jaře bude společně s dětmi z Klokánku zasazen v jejich zahradě "Strom přátelství", o který se budou společně starat děti i zaměstnanci společnosti. Následně pomohou dobrovolníci z řad zaměstnanců s jarním úklidem a některými potřebnými údržbářskými pracemi.

Pomoc T-Systems Klokánku bude spočívat také ve finančním příspěvku na provoz zařízení a ve sbírce různých potřebností, která proběhne mezi zaměstnanci a která bude pro děti užitečná.

Společnost T-Systems Czech Republic se v rámci svého programu sociální odpovědnosti (CSR) systematicky zaměřuje na projekty, kterými může pomoci sociálně potřebným, životnímu prostředí, sportu a kultuře, ale i veřejné správě a komunitám v okolí svých pracovišť.

Další články k tématům - partnerství - zaměstnanci

Článek T-Systems Czech Republic a.s. ze dne 4. února 2013 - pondělí

Další články od T-Systems Czech Republic a.s.