logo DataSpring s.r.o.

Datová centra DataSpring

Naše datová centra se nachází ve strategických lokalitách v Praze a na jižní Moravě v Lužicích u Hodonína. Lokality byly zvoleny tak, aby byla minimalizována míra dopadu externích rizik, jako jsou například živelní katastrofy.

"Naším posláním je umožnit našim klientům zrealizovat jejich strategické a rozvojové záměry a dosáhnout opravdových přínosů díky inovativnímu využití ICT technologií. Veškeré služby provozujeme ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Datová centra mají zajištěnu kvalitní a redundantní konektivitu, a to jak vzájemně mezi sebou, tak i do externího prostředí," říká Ondřej Kareta, komerční ředitel společnosti DataSpring.

Datové centrum Lužice je koncipováno jako moderní datové centrum využívající přístup a technologie umožňující hospodárný a zároveň nepřetržitý provoz. Lokalita tohoto datového centra poskytuje našim klientům kvalitní pokrytí regionu střední Evropy. Toto datové centrum je jako jedno z mála v ČR certifikováno organizací Uptime Institute na úroveň Tier III.

Datové centrum Praha je provozováno ve spolupráci se společností Sazka. V této lokalitě poskytujeme základní služby IT infrastruktury a provozu vybraných IT řešení.

Call Centrum Kolín je nedílnou součástí našich služeb je jednotné místo pro dohled celého prostředí datového centra, hlášení zákaznických incidentů a změnových požadavků. Pro tento účel provozujeme Call Centrum v Kolíně.

Špičková datová centra DataSpring

Datové centrum v Lužicích společnosti DataSpring bylo budováno v souladu s aktuálními trendy a je vybaveno nejmodernějšími technologiemi. Datové centrum lze označit jako tzv. "Green Data Centre". Je tedy nejen ekonomické, ale i ekologické. Jako jedno z pěti v České republice má certifikaci Tier III. Celosvětová klasifikace Tier slouží jako objektivní základna pro porovnávání funkcionality, vlastností, výkonnosti a dostupnosti infrastruktury datových center. Tvůrcem a správcem standardu je Uptime Unstitute.

Centra úrovně Tier III disponují především tzv. souběžnou správou. Souběžná správa znamená, že údržbu jakékoli části centra lze vykonávat bez výpadku v jeho činnosti. Napájecí systémy i datová propojení s národními a nadnárodními sítěmi jsou rovněž zálohována. Dostupnost center s certifikací Tier III činí 99,982%.

Bezvýpadkový a úsporný provoz

Lokalita pro datové centrum v Lužicích byla zvolena tak, aby byla minimalizována míra dopadu externích rizik, například živelní katastrofy. Datové centrum umožňuje nepřetržitý chod i bez externího zdroje elektrické energie. Veškeré komponenty datového centra jsou trvale monitorovány v režimu 24x7. V prostorách DC je trvale přítomna odborná obsluha, zajišťující řešení případných provozních problémů nebo pomoc zákazníkovi při instalaci vlastních technologií.

Bezpečnost datového centra

Naše datové centrum je umístěno uvnitř uzavřeného a střeženého areálu. Datové centrum je dále vybaveno fyzickým zabezpečením znemožňujícím jakýkoliv neautorizovaný přístup do jeho prostor, a to včetně možného pokusu o násilné vniknutí. Celý prostor je trvale střežen průmyslovým kamerovým systémem s bezpečným uložením videozáznamu.

Prostory datových sálů jsou osazeny detektory požáru a automatickým zhášecím systémem. Datové centrum je nepřetržitě monitorováno automatizovaným dohledovým systémem, který detekuje nejen havarijní události, ale i překročení hraničních hodnot důležitých provozních hodnot. Vybrané bezpečnostní události jsou přeposílány online do externího systému určeného zákazníkem.

Parametry garantovaného vnitřního prostředí datového centra

Systém elektronické požární signalizace a systém stabilního hasicího zařízení:

Systém řízení budovy (BMS), systém měření a regulace (MaR):

Systém chlazení - uzavřené studené uličky:

Elektronický zabezpečovací systém (EZS):

Systém monitoringu datového centra:

Systém napájení:

Umístění technologie ve vyhrazeném prostoru

80 Rittal TS IT racků:

Horizontální kabeláž:

Další články k tématům - bezpečnost - CCTV - datacentrum - EPS - EZS - infrastruktura - monitoring - rack - Sazka - UPS - zálohování - Ondřej Kareta

Článek DataSpring s.r.o. ze dne čtvrtek 16. července 2015

Další články od DataSpring s.r.o.

Jak na migraci firemní IT infrastruktury do cloudu MS Azure

Cloudové služby jako analogie na život ve městě

Automatizované prostředí cloudu na platformě Microsoft Azure Stack a HW HPE

Upgrade VMware pro lepší enterprise služby DataSpring

Lepší ochrana průmyslových řídicích systémů

Vojtěch Vojík - nový obchodní ředitel DataSpring

DataSpring Datacenter Open Day

Prohlídka datacentra v Lužicích u Hodonína

Vzdělávání středoškoláků v kybernetické bezpečnosti s podporou DataSpring

SAS Visual Analytics v cloudu za zvýhodněnou cenu - mějte firemní data pod kontrolou!

DataSpring podporuje vzdělávání středoškoláků

Bezpečný cloud DataSpring na konferenci F5 Forum

Cloudová samoobsluha pleAzure.cloud na platformě Cisco ACI

DataSpring personálně posiluje tým specialistů

O bezpečnosti dat, pleAzure.cloud a MS Azure na konferenci IT Infrastructure & Security

Při zálohování a obnově dat spolupracujeme s profesionály

Partnerům dáváme na výběr

SQLaaS - SQL databáze jako služba

Analytika je umění klást si správné otázky

DataSpring je Registrovaným partnerem Cisco

DataCenter Golf Tournament

I virtuální data musí někde bydlet

Získejte nejmodernější cloudové řešení výměnou za starý hardware

Analýza a vizualizace dat v cloudu

Marie Tomanová - nová finanční ředitelka DataSpring

Zdeněk Honek - nový obchodní ředitel DataSpring

Virtualizace a cloud computing jsou fenoménem dnešní doby

Personální změny v DataSpring

Sjednocená komunikace cBridge

Datové centrum DataSpring poskytuje technologické zázemí projektu Česko v datech

Nové posily v týmu DataSpring

Cloudový byznys pohledem odborníků

Práce v IT - Key Account Manager - Business Development Manager

Práce v IT - Solution Architect

Práce v IT - Product Manager

Práce v IT - Junior IT Project Manager

Práce v IT - SW Frontend Developer

Práce v IT - Senior SW Backend Developer

Práce v IT - Junior SW Backend Developer

Práce v IT - Senior DWH/BI Developer

Práce v IT - Senior BI/DWH Consultant

Práce v IT - Administrátor zálohových systémů

Práce v IT - Administrátor dohledových systémů

Práce v IT - Administrátor Open a Wintel systémů

Práce v IT - Wintel Architect

Práce v IT - Specialista provozu datového centra

Pozvánka na představení cloudové služby Visual Analytics

Analýza a vizualizace dat v cloudu na snídani SASu

Zálohování do cloudu snižuje celkové firemní náklady

Personální změny v DataSpringu