logo DataSpring s.r.o.

Virtualizace a cloud computing jsou fenoménem dnešní doby

Generální ředitel společnosti DataSpring Jiří Skopový v rozhovoru o českých datových centrech, analýze a zpracování dat, poskytování IT infrastruktury, cloudu a poradenství v oblasti datové analytiky.

V dubnu 2015 otevřela společnost DataSpring moderní datové centrum v Lužicích na Hodonínsku, kde nabízí celou škálu služeb od zálohování a archivace dat přes zajištění provozu zákaznických serverů, provoz databází a aplikací až po cloudové služby. Budova disponuje jedním z nejlepších chladicích systémů, činnost průběžně sleduje a vyhodnocuje automatizovaný dohledový systém, který je schopen rozpoznat havarijní stavy či abnormální vývoj důležitých provozních veličin.

Redundantní komponenty a princip souběžné správy umožňuje provést údržbu jakékoli části sofistikovaného celku bez nutnosti přerušení provozu. Datové centrum v Lužicích u Hodonína získalo prestižní mezinárodní certifikaci Tier III od standardizační autority Uptime Institute.

Jakými změnami prošla společnost za poslední léta a jaké změny nastaly s Vaším příchodem na pozici generálního ředitele?

Společnost DataSpring prošla za pět let své existence velkými proměnami. Tou první byla změna vlastníka, kdy byl pardubickým KonekTelem prodán její podíl společnosti KKCG. Skupina KKCG si díky této investici rozšířila portfolio o technologickou společnost. Druhým milníkem z konce roku 2014 je přejmenování z původního názvu Centrum ICT služeb na stávající DataSpring. Tím třetím a neméně důležitým milníkem je otevření nového supermoderního datového centra DataSpring v jihomoravských Lužicích, které de facto odstartovalo komerční fungování společnosti.

V dohledné době nás ale ještě pár důležitých změn čeká a já se budu snažit, aby tato růstová změna nebyla tou poslední. Snad mohu naznačit, že plánujeme zavést řadu unikátních cloudových služeb a také uskutečnit akvizici týmu zaměřeného na software development a rozvoj naší infrastruktury. Nerad bych však předbíhal událostem.

Máte kromě jiného i bohaté zkušenosti ze Singapuru. Podle závěrečné zprávy Doing Business zveřejněné Světovou bankou je již desátým rokem zemí s nejlepšími podmínkami pro podnikání. Česká republika obsadila 36. místo, jaké máte Vy osobní a profesní zkušenosti s touto zemí?

Singapur je bezesporu velice dynamickým trhem a zároveň branou do dalších asijských zemí. Tato země je v řadě oblastí skvělým příkladem pro nastavení podmínek pro podnikání - počínaje strategií státu podporující volný obchod a inovace přes efektivní státní správu až po naprosto skvělou infrastrukturu. Za tři roky jsem zde načerpal velmi cenné zkušenosti a zajímavé obchodní vazby.

Lze nabídnout alespoň stručné srovnání v oblasti datových center?

V této části světa jsou investice do oblasti datových center skutečně výrazné. I přes vysoké náklady se řada globálních společností rozhodla investovat ohromné sumy právě zde. Důvodem je dostatek kvalitního lidského kapitálu, který je singapurská vláda schopna zajistit, strategická poloha, právní prostředí a již zmíněná skvělá infrastruktura.

Služby datových center jsou tady plně etablovány, jsou prakticky běžným standardem, což je klíčový rozdíl oproti České republice. U nás je postoj řady českých firem stále velmi zdrženlivý a v jistém smyslu až opatrnický. Nicméně pevně věřím, že se to rychle změní.

Dá se tedy říci, že se pomalu ubíráme podobou cestou, ale jsme teprve v začátcích?

Ano, i v České republice vidím rostoucí poptávku po těchto službách, přestože nástup služeb spojených s datovými centry nemá zatím takovou dynamiku.

Lze vůbec převzít nějaký funkční model ze světa?

Určitě ano. Právě velcí globální hráči jsou tím pověstným motorem dané oblasti. Také oni se u nás postupně etablují. Ve světě je tento trh výrazně vyspělejší, a tak lze čerpat inspiraci opravdu v celé řadě oblastí - ať už jsou to různé typy služeb, požadovaná infrastruktura, obchodní modely, či požadavky na bezpečnost.

Fenoménem dnešní doby je virtualizace a cloud computing, potažmo cloudová datová centra. S tím souvisejí i vysoké nároky na bezpečnost. Jaké certififikace by měli uživatelé vyžadovat, aby měli jistotu, že datové centrum opravdu splní všechny jejich požadavky?

Kromě certifikace je důležité zajistit rovněž fyzickou bezpečnost, například nepřetržitým monitoringem, umístěním datového centra v uzavřeném a střeženém areálu, popřípadě instalací detektorů požáru či zhášecího systému. Uvědomujeme si, že právě bezpečnost je pro naše zákazníky naprosto klíčová, a proto do této oblasti hodně investujeme. Plánujeme například certifikaci ISO 27001 týkající se bezpečnosti informací, zajišťujeme ochranu před DDoS útoky a zvažujeme i další vylepšení a inovace.

Můžete popsat úsporná opatření a technická řešení, která zelená datová centra využívají?

Jde především o inteligentní systémy měření a regulace, jež efektivním a hospodárným způsobem řídí vzduchotechnické systémy, systémy vytápění objektu či chlazení objektu. Jedná se o soubor těch nejmodernějších IT technologií s nízkou spotřebou elektrické energie. K chlazení využíváme takzvaný free cooling pomocí venkovní teploty okolí DC. Efektivita je zvýšena systémem uzavřené studené uličky, pomocí které cílíme chlazení přímo na IT technologie.

Systém chlazení sestává z blokových chladicích jednotek využívající technologii odstředivých kompresorů Turbocor. Vlastností systému je kapalinové volné chlazení v zimním období a adiabatické předchlazení vzduchu v letním období. Topologie rozvodu chlazení vody splňuje požadavky bezodstávkového provozu. Efektivní distribuce vzduchu do zdvojené podlahy je doplněna uzavřenými studenými uličkami.

V Lužicích u Hodonína jste využili služeb HP. Co kromě hardwarové infrastruktury pro vás ještě vybudovalo?

Společnost HP je naším hardwarovým dodavatelem hlavně pro tuto lokalitu a zároveň obchodním partnerem. Nic pro nás nebudovala ani nebuduje. Naše spolupráce v oblasti vybavení se kromě oblasti serverů týká zejména dodávek storage úložišť 3PAR a infrastruktury, což nám umožňuje poskytovat služby na té nejvyšší úrovni. V oblasti softwaru jsme se v návaznosti na naši strategii rozvoje IT služeb rozhodli pro otevřenou platformu pro status, performance a log monitoring.

Nevšiml jsem si zde služby HP Critical Facilities Services, která nabízí nové standardizované možnosti analýz. Co ji nahrazuje?

Tento druh služeb využíváme od jiného výrobce, a sice společnosti ALTRON, kterou jsme zvolili na základě jejích prokázaných znalostí. ALTRON zajistil pro naše datové centrum i dodávky TZB.

Odráží se to nějak v koncových cenách pro zákazníky?

Věřím, že námi zvolená strategie se pozitivně odráží ve velice konkurenceschopných cenách. Sdružení Altron-Metrostav realizovalo kompletní dodávku kritické infrastruktury tohoto datového centra na klíč. Jedním z výběrových kritérií byla i účinnost kritické infrastruktury, která má přímý dopad na ekonomiku provozu. Výběrem nejmodernějších technologií těchto systémů v kombinaci se zvolenou architekturou a využitím inteligentního způsobu řízení provozu datového centra bylo dosaženo hlavně snížení plánovaných provozních nákladů.

Jaký volíte obchodní model, jak prodáváte své služby?

V současné době jsme stále ve fázi budování obchodního týmu. Hledáme šikovné lidi, kteří jsou schopni dobře porozumět klientům a plně využít potenciálu naší společnosti. Konzultační služby typu bussiness inteligence či customizovaná a robustní řešení nabízíme prostřednictvím přímého prodeje a našich key account managerů, kteří jsou podporováni týmem solution architecture a dalších specialistů. Produkty a služby, kde není nutná vysoká míra integrace či úprav pro potřeby zákazníka, chceme prodávat primárně prostřednictvím našich obchodních partnerů.

Podstatné je i správné rozložení komunikačních kanálů. Jaká média u vás v současné době převažují a kam hodláte dále cílit svoji reklamu?

Naše komunikace v médiích kopíruje náš obchodní model. To znamená, že komunikujeme jak s partnery/resellery, kteří tvoří rostoucí základnu pro prodej našich služeb, tak i s koncovým trhem. Jsme relativně mladou firmou, tudíž chceme vybudovat značku na českém trhu. Jdeme klasickou cestou printové inzerce, tiskových i on-line PR článků, case studies a bannerů.

Obchodní aktivity aktuálně rozvíjíte v Čechách a na Slovensku a připravujete se na vstup do dalších zemí střední a východní Evropy. Máte už nějaký konkrétní plán rozvoje? Čím se chcete lišit od konkurence?

Plány na rozvoj obchodních aktivit mimo Českou republiku máme hotové, včetně spolupráce s našimi partnery, kteří nám v aktivitách a se znalostí lokálních trhů pomáhají. Partnery máme také ve Švýcarsku a v Německu. Naší velkou výhodou je certifikace na úroveň Tier III. Na Slovensku máme v této úrovni například pouze jednoho konkurenta. Dalším benefitem je umístění lužického datového centra na rozhraní čtyř států (ČR, SR, Rakousko a Maďarsko).

Trumfem je de facto komplexně celé naše portfolio. Jsme specialisty na analýzu velkých dat, jedničkou na trhu analytických nástrojů a jsme exkluzivním cloudovým partnerem společnosti SAS Institute pro český trh. Důležité jsou pro nás kvalitní služby zákazníkům: zálohování jako služba, databáze formou služby, řešení cBridge pro sjednocenou komunikaci či vysoká úroveň servisních služeb. Lišit se chceme hlavně flexibilitou, rychlostí, otevřeností a již zmíněnými službami, které mají oproti běžnému standardu unikátní vlastnosti.

Současné trendy business inteligence (BI) si žádají okamžité výstupy a sdílené využití informací a znalostí. S tím přímo souvisí požadavek na mobilitu BI řešení a jeho všudypřítomnost, tedy dostupnost pro pracovníky napříč organizacemi. Zřejmý je také posun od převážně retrospektivního statického reportingu k prediktivním analýzám, používání interaktivních analýz a vizualizací. Co můžete v tomto směru nabídnout?

Tyto trendy již plně vnímáme skrze požadavky našich zákazníků, proto máme v portfoliu službu SAS Visual Analytics v cloudu, který tyto potřeby plně pokrývá. Studování reportů i samotná analýza dat skrze interaktivní vizuální prvky stylem drag&drop takřka na libovolném zařízení jsou nativními funkcemi tohoto skvělého nástroje. Pro zákazníka to znamená, že platí pouze měsíční poplatky za jeho užívání, nevyžaduje to žádné investice do licencí či technické infrastruktury.

Patrný je zvýšený zájem zvláště o službu backup as a service. Nabízíte kompletní cloudové řešení včetně licencí, hardwaru, provozu a garantovaného SLA. Dokážete zálohovat fyzické i virtuální prostředí, soubory i aplikace a koncové stanice. Které výhody zákazníci oceňují nejvíce?

Naše služba backup as a service je schopna pokrýt veškeré potřeby zákazníka na zálohování. Ať už se jedná o zálohování koncových stanic, souborů a aplikací, anebo o virtuální prostředí. Zákazníci oceňují hlavně komplexnost nabízené služby, variabilitu a také flexibilitu, díky které lze řešit jejich potřeby měnící se v čase a s výraznou úsporou financí.

Nespornou výhodou jsou celkové náklady na vlastnictví služby, jež jsou o desítky procent nižší než srovnatelné řešení provozované tradičním způsobem. Zároveň jsme schopni garantovat stejné podmínky poskytování služby po celou dobu trvání smlouvy.

Důležitou součástí strategie firmy jistě musí být i kvalitní výzkum. Jaké jsou plány DataSpringu do budoucna v oblasti inovací?

Letos v lednu jsme integrovali speciální vývojový tým, který má za úkol rozvíjet naše produkty a služby. Kromě jiného se chceme opřít o sílu skupiny KKCG, která poskytuje možnosti užší spolupráce se zkušenými inovativními firmami, s nimiž plánujeme společné produkty a služby. Nejedná se však pouze o společnosti z naší finanční skupiny, ale i o další partnery, kteří nám pomohou inovativní oblast rozvíjet.

Jak vypadá svět opravdu velkých datových center typu Google, Microsoft či Amazon. Jaké se tam využívají technologie, včetně šetření energií, materiálem a obecně zdroji?

V Asii jsem viděl opravdu mamutí a zajímavé projekty. Ten, který mě s ohledem na šetření energií opravdu zaujal, byl projekt, u něhož bylo datové centrum umístěno v tunelu hory, kde byl zajištěn přirozený proud vzduchu, a tudíž i chlazení. V Evropě se podobná strategie využívá také, například v rakouských či švýcarských Alpách.

Jak si představujete, že se promění datová centra řekněme v horizontu dvaceti let?

Myslím si, že budou takřka všude a budou gigantická. Mimochodem cena za implementaci cloudu padá, zatímco výkon významně roste. Například pronájem serveru v cloudu je asi za třetinovou cenu, než bývá správa a údržba vlastní zakoupené infrastruktury. Podle průzkumu Cisco Global Cloud Index se objemy během pěti následujících let zešestinásobí. Více než dvě třetiny transakci v datových centrech budou založeny na cloudových službách. To je dvojnásobek stávajícího stavu.

Kterých nebezpečí je třeba se vyvarovat, abychom se neocitli v orwellovském či huxleyovském světě?

Je třeba zachovat si zdravý rozum a vyvarovat se zneužitelnosti. Technologie mohou být podpůrným nástrojem, ale nikoliv zdrojem či důvodem takového světa.

Článek DataSpring s.r.o. ze dne pondělí 4. dubna 2016

Další články od DataSpring s.r.o.

Jak na migraci firemní IT infrastruktury do cloudu MS Azure

Cloudové služby jako analogie na život ve městě

Automatizované prostředí cloudu na platformě Microsoft Azure Stack a HW HPE

Upgrade VMware pro lepší enterprise služby DataSpring

Lepší ochrana průmyslových řídicích systémů

Vojtěch Vojík - nový obchodní ředitel DataSpring

DataSpring Datacenter Open Day

Prohlídka datacentra v Lužicích u Hodonína

Vzdělávání středoškoláků v kybernetické bezpečnosti s podporou DataSpring

SAS Visual Analytics v cloudu za zvýhodněnou cenu - mějte firemní data pod kontrolou!

DataSpring podporuje vzdělávání středoškoláků

Bezpečný cloud DataSpring na konferenci F5 Forum

Cloudová samoobsluha pleAzure.cloud na platformě Cisco ACI

DataSpring personálně posiluje tým specialistů

O bezpečnosti dat, pleAzure.cloud a MS Azure na konferenci IT Infrastructure & Security

Při zálohování a obnově dat spolupracujeme s profesionály

Partnerům dáváme na výběr

SQLaaS - SQL databáze jako služba

Analytika je umění klást si správné otázky

DataSpring je Registrovaným partnerem Cisco

DataCenter Golf Tournament

I virtuální data musí někde bydlet

Získejte nejmodernější cloudové řešení výměnou za starý hardware

Analýza a vizualizace dat v cloudu

Marie Tomanová - nová finanční ředitelka DataSpring

Zdeněk Honek - nový obchodní ředitel DataSpring

Virtualizace a cloud computing jsou fenoménem dnešní doby

Personální změny v DataSpring

Sjednocená komunikace cBridge

Datové centrum DataSpring poskytuje technologické zázemí projektu Česko v datech

Nové posily v týmu DataSpring

Cloudový byznys pohledem odborníků

Práce v IT - Key Account Manager - Business Development Manager

Práce v IT - Solution Architect

Práce v IT - Product Manager

Práce v IT - Junior IT Project Manager

Práce v IT - SW Frontend Developer

Práce v IT - Senior SW Backend Developer

Práce v IT - Junior SW Backend Developer

Práce v IT - Senior DWH/BI Developer

Práce v IT - Senior BI/DWH Consultant

Práce v IT - Administrátor zálohových systémů

Práce v IT - Administrátor dohledových systémů

Práce v IT - Administrátor Open a Wintel systémů

Práce v IT - Wintel Architect

Práce v IT - Specialista provozu datového centra

Pozvánka na představení cloudové služby Visual Analytics

Analýza a vizualizace dat v cloudu na snídani SASu

Zálohování do cloudu snižuje celkové firemní náklady

Personální změny v DataSpringu