logo

Společnost ALTRON si pro správu personální agendy zvolila produkt HR portál od ecommerce.cz

Společnost ecommerce.cz dodala pro společnost ALTRON vlastní ucelené řešení pro efektivní a snadnější správu personální agendy uvnitř firmy – HR portál, který nabízí širokou škálu modulů pro pokrytí celého spektra požadované funkcionality.

Řešení personálního portálu od společnosti ecommerce.cz je postavené na technologiích společnosti Microsoft a vyvíjeno jako nadstavbová aplikace k Microsoft Office SharePoint Server 2007. Je proto ideální k budování a integraci do portálových řešení postavených na této platformě.

Nespornou předností aplikace je její modulární architektura, která umožňuje zákazníkovi nasadit jen ty části a moduly, které skutečně potřebuje. Nad základním jádrem celého systému je tak možné vybudovat například portál se všemi potřebnými moduly, nebo třeba jen telefonní seznam, či modul žádostí o dovolenou.

Celý systém je vytvořený jako serverová a webová aplikace. Uživatelé tak na svých počítačích potřebují pouze webový prohlížeč a mohou ke svým datům přistupovat prakticky odkudkoliv. Aplikace navíc bez problémů funguje ve všech běžných internetových prohlížečích.

Díky využití technologie Microsoft a své architektuře HR portál nabízí snadnou možnost integrace do portálových řešení postavených na platformě Microsoft a ovládání aplikace odpovídá zažitým zvyklostem. HR portál je plně integrovatelný s Active Directory i s dalšími systémy určenými pro správu uživatelů. Mezi hlavní výhody serverového řešení patří, že celá aplikace je spravována na jednom místě, tedy na zálohovaném serveru a data jsou rovněž konzistentně spravována centrálně a jednou aplikací.

HR portál společnosti ecommerce.cz představuje sadu aplikací usnadňujících běžnou personální agendu uvnitř firmy a slouží pro „samoobslužnou“ komunikaci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Díky HR portálu lze dosáhnout výrazného zefektivnění administrativy, odbourání nepříjemného papírování, zrychlení oběhu dokumentů, schvalování, snížení chybovosti a ztrát. Navíc nabízí možnost snadného propojení s dalšími aplikacemi, např. ERP systémem nebo docházkovým systémem atd.

Pro společnost ALTRON byly v první fázi implementace HR portálu nasazeny moduly, které pokrývají následující klientem požadované agendy :

Další fáze projektu bude následovat vývojem a nasazením dalších dvou požadovaných modulů pro správu Majetku a Evidenci vzdělávání. Kromě funkcionality uvedených aplikací byla pro společnost ALTRON rovněž implementována integrace systému s adresářovou strukturou organizace (LDAP/AD), integrace se systémem Microsoft Dynamics NAV, integrace s dalšími v rámci společnosti využívanými informačními či datovými zdroji, vazba aplikace na služby elektronické pošty a další funkce pro podporu spolupráce, pokud souvisí s procesem personálního portálu (plánovací kalendáře osobní i sdílené, adresář subjektů, plánování společných zdrojů, atd.).

Článek ze dne 12. září 2008 - pátek

Další články od ecommerce.cz a. s.