logo

Hodnocení veletrhu Invex 2007

Celkem tři čtvrtiny návštěvníků letošního Invexu se zúčastnily alespoň jednoho z předchozích ročníků a mohou tedy porovnávat jejich úroveň. Většina účastníků se přiklání k názoru, že letošní Invex je na podobné úrovni, případně mírně horší, než předchozí ročníky. Nicméně čtyři pětiny návštěvníků a vystavovatelů již nyní počítají se svou účastí na Invexu 2008.

Factum Invenio ve spolupráci se společností Sunnysoft pravidelně od roku 2004 realizuje v rámci veletrhu Invex rozsáhlý průzkum názorů návštěvníků a vystavovatelů. Dotazování probíhalo v prostorách brněnského výstaviště od 23. do 25. října 2007, výzkumu se zúčastnilo 1825 respondentů.

Hodnocení INVEXu 2007

Podobně jako v předchozích letech je mezi návštěvníky větší zájem o Invex než o druhou část veletrhu, Digitex. Jedna třetina (33 %) respondentů preferuje Invex, 28 % Digitex a pro největší skupinu návštěvníků (39 %) jsou atraktivní obě části podobně. Invex před Digitexem preferují zejména lidé starší, s vysokoškolským vzděláním a profesionálové v IT.

Celkem tři čtvrtiny návštěvníků letošního Invexu se zúčastnily alespoň jednoho z předchozích ročníků a mohou tedy porovnávat jejich úroveň. Celkem 20 % účastníků má pocit, že letošní ročník je vydařenější než předchozí, 29 % se přiklání k názoru, že úroveň je podobná a polovina respondentů (51 %) považuje Invex 2007 za slabší než veletrhy, kterých se zúčastnili v minulosti. Nicméně přesto je většina návštěvníků i vystavovatelů s organizací letošního Invexu a Digitexu spokojena. Podobně pozitivně jsou hodnoceny také zde získané informace.

"Přestože ohlasy na letošní veletrh informačních technologií nejsou pouze pozitivní, více než 80 % návštěvníků a vystavovatelů uvedlo, že se chystá zúčastnit i příštích ročníků. Svědčí to o tom, že veletrhy Invex a Digitex mají své opodstatnění a zájem veřejnosti o ně neklesá", uvedl Michal Peca ze společnosti Factum Invenio.

Digitální televizní vysílání

Kromě hodnocení celkové úrovně veletrhu byli účastníci Invexu 2007 dotazováni také na aktuálně diskutovaná témata z oblasti informačních technologií. Jedním z nich bylo povědomí o současné změně technologie televizního vysílání. O tom, že momentálně probíhá v ČR přechod z analogového na digitální televizní vysílání, ví téměř polovina návštěvníků (45 %). Dalších 16 % uvedlo, že tato změna se připravuje v budoucnu a 39 % účastníků Invexu neví, o co se jedná.

Podle očekávání účastníků Invexu by digitální TV vysílání mělo přinést zejména vyšší kvalitu obrazu a zvuku. Předpokládá to 68 % těch, kteří o digitálním TV vysílání vědí. Dalšími očekávanými změnami jsou širší programová nabídka (45 %) a kvalitnější signál (38 %). Pouze menší část lidí (12 %) pochybuje o tom, že by digitální vysílání přineslo jakékoliv výhody.

Navigační systémy GPS

Navigační systémy GPS jsou mezi lidmi, kteří navštěvují Invex, velice známé. Třetina letošních návštěvníků (34 %) GPS používá, další téměř dvě třetiny (62 %) sice GPS nepoužívají, ale vědí, o co se jedná. Pouze 4 % respondentů GPS neznají.

GPS je používáno především pro navigaci v autě (85 % uživatelů), ale uplatnění nalézá i při pěší turistice (16 %) nebo na kole (11 %). Desetina majitelů GPS tento systém používá pro zábavu a 1 % při plavbách na moři.

Článek ze dne 1. listopadu 2007 - čtvrtek

Další články od Factum Invenio s.r.o.