logo Factum Invenio s.r.o.

Skupina ppm factum posiluje na Slovensku

Plánovaná expanze ppm factum na středoevropském trhu má konkrétní podobu. Slovenská společnost a Factum Invenio se sídlem v Bratislavě, člen skupiny Factum Group, se i formálně stala součástí ppm factum.

Agentury Factum Invenio budou v ČR i SR nadále působit jako samostatné právnické osoby. Zapojení do struktur ppm factum nabídne klientům lepší koordinaci mezinárodních projektů. Víme, co ostatní jen tuší. Děláme, co ostatní jen plánují.

Počátkem září 2009 oznámily společnosti ppm europe a Factum Invenio vytvoření skupiny ppm factum, která představuje vůbec první případ od roku 1990, kdy se spojují významné marketingové firmy vlastněné výhradně českými osobami. Na českém trhu marketingových služeb tak vznikl největší hráč s konsolidovaným ročním obratem kolem 0,5 miliardy Kč.

Dalším krokem v plánované expanzi ppm factum na středoevropském trhu je převzetí společnosti a Factum Invenio se sídlem v Bratislavě, člena skupiny Factum Group. Tato agentura se tak i formálně stala součástí ppm factum.

Klientům nové uspořádání přinese :

Současně se propojí mezinárodní aktivity, které dosud zajišťují ppm europe a Factum Group.

O rozšíření působnosti ppm factum na Slovensko řekl Pavel Říha, obchodní ředitel společnosti ppm factum pro střední Evropu : "Slovensko je už druhým kamínkem vznikající mozaiky mezinárodní sítě ppm factum, která bude poskytovat služby sahající od identifikace tržních příležitostí přes marketingový výzkum a monitoring situace na prodejních místech až po marketingové poradenství a realizaci konkrétních aktivit na podporu prodeje. Svým klientům v celém regionu střední a východní Evropy a v případě zájmu i v jednotlivých zemích tohoto regionu tak nabídneme komplexní služby na jedné adrese."

Společnosti Factum Invenio působící v ČR a v SR si i nadále podrží statut samostatných právních subjektů, členů sítě Factum Group. Jan Herzmann, jednatel Factum Group, který bude mít osobní gesci za mezinárodní projekty marketingového průzkumu, k tomu řekl : "Značky Factum Invenio a Factum Group si vydobyly dobrou pověst ve všech teritoriích, kde naše společnosti působí. V rámci skupiny ppm factum budeme mít ještě lepší příležitost rozvíjet metodicky perfektní marketingový výzkum v nadnárodním měřítku a propojovat ho se službami podpory prodeje."

V rámci změn vlastnické struktury přechází celý obchodní podíl ve firmě Factum Invenio na Slovensku na ppm europe. Podrobnosti o finančních aspektech změn ve vlastnické struktuře nebudou zveřejněny.

Další články k tématům - europe - factum - Invenio - ppm - Pavel Říha - Jan Herzmann

Článek Factum Invenio s.r.o. ze dne středa 4. listopadu 2009

Další články od Factum Invenio s.r.o.