logo

Ladislav Klika a Tomáš Kravka ve vedení Factum Invenio

Factum Invenio, přední poskytovatel služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, posiluje svůj konzultantský a manažerský tým. Ladislav Klika (37) nastupuje do vedení společnosti jako General Manager a Tomáš Kravka (39) posiluje řízení výzkumu.

Ladislav Klika před nástupem do Factum Invenio působil 15 let v marketingovém výzkumu v oblasti finančních trhů, telekomunikací a sociálního výzkumu. Vystudoval na VŠE v Praze. V GfK Praha se věnoval výzkumu služeb, v roce 1995 rozvinul aktivity výzkumu finančního trhu, následně výzkum telekomunikací a stal se ředitelem výzkumu trhu služeb. Staral se o potřeby nejvýznamnějších klientů a založil také řadu dlouhodobých marketingových řešení. Od roku 2004 řídil v České republice marketing skupiny GfK, koordinoval péči o klíčové klienty, implementoval značkové výzkumné nástroje a výměnu know how v rámci mezinárodní sítě. V roce 2007 ve společnosti působil na pozici General Managera. Je členem mezinárodní oborové asociace marketingového výzkumu ESOMAR.

Do Factum Invenio přináší L. Klika dlouholeté řídící zkušenosti, podrobné znalosti klientských potřeb i koncepci rozvoje klientské péče v prostředí výzkumné agentury. "Velmi rád jsem přijal příležitost uplatnit znalosti ve společnosti Factum Invenio, kterou ze své předchozí praxe znám jako etickou a profesionální agenturu, jednu z nejlepších na českém trhu. Soustředím se na utváření firemního prostředí, které motivuje k vyhledávání a nalézání potřeb klientů. Klientům chceme naslouchat a poskytovat jim i netradiční výzkumná řešení, pokud to je pro jejich obchodní cíle užitečné. Nabídka výzkumné agentury se přizpůsobuje stejně rychle a trvale, jako se mění tržní situace a pozice našich klientů. Jsme tu pro ně," uvedl při příležitosti svého uvedení do funkce L. Klika.

Tomáš Kravka působí v oblasti výzkumu trhu od absolvování VŠE v roce 1991. Project Managerem zodpovědným za rozvoj projektů a klientských vztahů v oblastech cestovního ruchu a automobilismu se v GfK Praha stal v roce 1994. Od roku 1998 rozvíjel aktivity a řešení potřeb klientů z oblasti spotřebního zboží (FMCG, durables, automotive). V letech 2004 - 2007 jako Custom Research Director řídil a koordinoval kompletní spektrum ad-hoc výzkumů a marketingových studií včetně mezinárodních. Externě přednáší na VŠE a je členem mezinárodní oborové asociace marketingového výzkumu ESOMAR.

T. Kravka ke svému nástupu do Factum Invenio řekl. "Výzkum trhu je naslouchání spotřebiteli. Tato definice vystihuje nejen moje základní vnímání oboru, kterému se věnuji, ale také vztah agentury vůči zadavatelům. Jsem přesvědčen, že Factum Invenio prostřednictvím naslouchání a pochopení potřeb svých zákazníků dokáže nabídnout přesně takové informace, které zákazník pro svoje marketingové, obchodní a strategické cíle v daný okamžik potřebuje i poradenství z nich vyplývající. A k tomu ještě něco navíc nad klientovo očekávání. Právě v tomto duchu se chci na dalším rozvoji Factum Invenio podílet."

T. Kravka přebírá ve Factum Invenio odpovědnost za oblasti Spotřební zboží, IT/Telekomunikace, Automotive a Kvalitativní výzkum. Sektory Business-to-Business, Finanční výzkum, Healthcare a Sociální výzkum i nadále povede Iva Petrová.

Článek ze dne 11. prosince 2007 - úterý

Další články od Factum Invenio s.r.o.