logo Factum Invenio s.r.o.

Využívání internetu pro hledání informací o cestování

Téměř všichni aktivní uživatelé internetu - 95 %, již někdy vyhledávali na internetu informace o cestování. Opakovaně k tomuto účelu internet používá 71 % uživatelů.

Nejčastěji se jedná o nalezení dopravního spojení, prohlížení map, případně hledání informací o místech, která se uživatelé chystají navštívit.

Toto zjištění vyplývá z aktuální vlny pravidelného výzkumu Zpráva o českém internetu (ZOČI) zaměřeného na využívání počítačů, internetu a mobilních telefonů v České republice, který agentura Factum Invenio realizuje pravidelně dvakrát ročně již od roku 2000.

Co hledáme na internetu ?

Uživatelé internetu v České republice využívají toto médium především jako zdroj zpravodajství (95 % uživatelů internetu sleduje internetové zpravodajství), k vyhledávání informací o výrobcích a službách (83 %), počasí (83 %), případně informací v oblasti státní správy, úřadů a veřejných institucí (72 %). Nezanedbatelný je také počet uživatelů, kteří internet používají jako zdroj různých informací o cestování. Jak vyplynulo z aktuální vlny výzkumu ZOČI (Zpráva o českém internetu), který společnost Factum Invenio realizuje pravidelně již od roku 2000, na téma cestování opakovaně vyhledává informace 71 % aktivních uživatelů internetu, tedy lidí, kteří se k internetu připojují alespoň jednou týdně.

S rostoucí oblibou cestování v české populaci i s větší dostupností nových služeb, jako například online rezervace letenek a zájezdů, roste také zájem o informace na internetu. Během posledního roku se podíl uživatelů internetu vyhledávajících informace, které se týkají cestování, zvýšil o 10 procentních bodů ze 61 na 71 %. V roce 2001 se zajímalo o cestovatelské informace na internetu 42 % uživatelů.

Nejvyhledávanější službou je dopravní spojení

Uživatelé internetu, kteří vyhledávají informace o cestování, mají nejčastěji zájem o nalezení vhodného dopravního spojení, ať už se jedná o MHD, železnici, autobusy, případně leteckou dopravu (93 %). Mezi časté aktivity patří také prohlížení nebo stahování map (84 %) a sbírání informacích o plánovaných místech návštěvy (79 %). Necelá polovina uživatelů si přes internet rezervuje ubytování (48 %), jedna třetina nakupuje zájezdy (33 %) nebo letenky (32 %).

Pro rezervaci nebo nákup letenek jsou využívané především stránky letuska.cz, studentagency.cz a skyeurope.com, nezanedbatelný podíl vykazují i internetové stránky Českých aerolinií. „Celkem 90 % lidí, kteří si rezervovali nebo koupili letenku prostřednictvím internetu, bylo s touto službou spokojeno“, uvedl Michal Peca ze společnosti Factum Invenio, která výzkum realizuje. „Naopak nespokojenost vyjadřují pouze 3 % uživatelů“, dodal.

Zájezdy uživatelé internetu rezervují nejčastěji na stránkách invia.cz, následují tradiční cestovní kanceláře, které nejsou specializované pro prodej na internetu, jako Čedok, Exim Tours a Fischer. Stejně jako v případě letenek také s online rezervací zájezdů panuje mezi zákazníky velká spokojenost (88 % spokojených oproti 3 % nespokojených).

Výše uvedené údaje pocházejí z výzkumu ZOČI, který se skládá ze dvou částí :

  1. iOmnimas je šetření na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku nad 15 let. Sběr dat je realizován v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus. Dotazování probíhá metodou osobních rozhovorů (Face to Face). Vždy je dotázáno cca 1000 respondentů.

  2. Zpráva o českém internetu je výzkum mezi aktivními uživateli internetu. Aktivním uživatelem je osoba, která používá internet pravidelně nejméně jednou týdně. Dotazování probíhá on-line. Velikost vzorku pro dotazování činí cca 1000 respondentů.

Mezi hlavní témata studie ZOČI patří zejména :

Článek Factum Invenio s.r.o. ze dne středa 28. listopadu 2007

Další články od Factum Invenio s.r.o.