logo

Jak si Češi stojí v používání počítačů a internetu

Počítač v domácnosti používá více než polovina Čechů. Ve srovnání s námi např. v Německu používají doma počítač celé tři čtvrtiny obyvatel, na Ukrajině zase pouze jedna čtvrtina občanů.

Domácí připojení k internetu má v Německu a Lotyšsku k dispozici sedm z deseti obyvatel, v České republice každý druhý občan. Z dalších zemí následují Slovensko, Maďarsko, Bělorusko a Ukrajina. Tato zjištění vyplývají z výsledků mezinárodního výzkumu o využívání internetu (Internet Usage International), který Factum Group realizovala na přelomu listopadu a prosince 2008 v osmi zemích střední a východní Evropy.

Počítač v domácnosti používají nejvíce Němci a Lotyši

Zatímco v České republice počítač v domácnosti používá 55 % populace, v Německu je to celých 75 % a v Lotyšsku 67 % obyvatel. Domácích uživatelů počítače v Litvě je jen o jeden procentní bod méně než u nás, tedy 54 %. Z hlediska používání počítače v domácnosti je z osmi sledovaných zemí na pátém místě Slovensko se 48 % uživatelů a dále Maďarsko se 45 % a Bělorusko se 38 %. Nejmenší podíl lidí v populaci používajících doma počítač, pouze jedna čtvrtina, je na Ukrajině.

Přístup na internet z domova má polovina české populace

Domácí připojení k internetu má možnost využívat polovina české populace (52 %). Podobné úrovně vybavenosti domácím internetem dosahuje s 53 % Litva. Nejrozšířenější je internet v německých a lotyšských domácnostech, kde je k dispozici sedmi obyvatelům z deseti (71 % resp. 69 %). Naopak méně než u nás je internet v domácnosti rozšířen na Slovensku (43 %), v Maďarsku (39 %) ale také v Bělorusku (29 %) a na Ukrajině (18 %).

Ve všech zemích s výjimkou Litvy mají doma připojení k internetu ve vyšší míře muži než ženy. "Česká republika a Německo se od ostatních sledovaných zemí liší věkovou strukturou lidí s internetovým připojením v domácnosti. V těchto dvou zemích jsou výrazně více zastoupeni také lidé z vyšších věkových skupin", uvedl Ondřej Novák z agentury Factum Invenio.

Ze srovnání výsledků výzkumu v jednotlivých zemích je patrná velice zajímavá situace v Maďarsku, kde celá jedna třetina populace má přístup na internet pouze odjinud než z domova.

Výše uvedené údaje pocházejí z mezinárodního výzkumu o užívání počítačů, internetu a pevných linek a mobilních telefonů v osmi zemích střední a východní Evropy. Do výzkumu byly zahrnuty následující země: Bělorusko, Česká republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Slovensko a Ukrajina.

Další podrobné informace jsou obsaženy v Závěrečné zprávě z výzkumu, která je jako volně prodejná studie k dispozici v anglické verzi (Internet Usage International). Podrobnější informace o situaci v ČR jsou dostupné rovněž formou volně prodejné zprávy v českém jazyce (Zpráva o českém internetu).

Další články k tématům - domácnosti - internet - počítač - populace - připojení - výzkumu - Ondřej Novák

Článek ze dne 21. dubna 2009 - úterý

Další články od Factum Invenio s.r.o.