logo

Rozloučili jsme se s obyčejnými žárovkami ?

4 z 10 Čechů uvádějí, že v jejich domácnostech stále převažují klasické žárovky. Cena je pro spotřebitele hlavním důvodem, proč nákup úsporných žárovek dosud odkládali.

Do nákupů však promlouvají také provozní vlastnosti jednotlivých typů světelných zdrojů. Názory spotřebitelů na světelné zdroje jsme zjišťovali v rámci našeho posledního omnibusového sběru dat, který se uskutečnil ve dnech 11. - 16. 9. 2009 na reprezentativním vzorku 1023 respondentů starších 15 let.

Hodnocení legislativní změny

Počátkem září se na pulty českých prodejen přestaly dodávat některé typy obyčejných žárovek. Jedná se však pouze o první krok změn, na jejichž konci zmizí obyčejné žárovky z prodeje úplně. O legislativní změně týkající se světelných zdrojů jsou občané dobře informováni. Přes 80 % spotřebitelů uvedlo, že o této změně byli informováni dopředu, necelá polovina Čechů o tomto omezení ví již delší dobu. Každý šestý Čech o tomto o mezení zatím vůbec netušil, výrazně častěji jsou to ale osoby, které nejsou v rodině odpovědné za nákup žárovek.

Regulace světelných zdrojů ze strany Evropské unie se u občanů netěší zcela jasné podpoře. Lidé hodnotili dopad tohoto legislativního kroku v kontextu dalších omezení, která přijdou během následujících let. Dvě pětiny z nich vyjádřily s tímto krokem nespokojenost. Negativní postoj častěji zaujímají lidé, u nichž v domácnosti stále ještě převažují obyčejné žárovky. Čtvrtina Čechů naopak vnímá tento krok jako správný. Častěji jsou to lidé, u nichž jsou v domácnosti úsporné žárovky a zářivky již nyní v převaze. Téměř třetina všech Čechů zaujímá k tomuto omezení naprosto lhostejný přístup, neboť jim je to zcela jedno.

Současné vybavení

V našem výzkumu jsme se také zajímali o to, jak je to s vybaveností obyčejných žárovek v relaci k těm úsporným. Více než tři čtvrtiny občanů přiznávají, že minimálně jednu polovinu světelných zdrojů v jejich domácnosti stále ještě tvoří obyčejné žárovky. Větší podíl z nich (41 % populace) zatím ještě nenašel cestu k úsporným žárovkám, neboť svítí výhradně obyčejnými žárovkami, a pokud mají úsporné, tak je jich minimum. Jsou to významně častěji starší lidé a lidé z nižších příjmových kategorií. Dalších 36 % Čechů patří k těm, kteří se na změny v oblasti světelných zdrojů již nějakou dobu připravují. Stále ještě používají obyčejné žárovky, nicméně jejich podíl s těmi úspornými je vyrovnaný. V domácnosti každého pátého Čecha úsporné žárovky zcela převládají již nyní, přestože obyčejné žárovky jsou stále ještě dobře dostupné.

Nyní, před úplným stažením obyčejných žárovek z prodeje, mají spotřebitelé stále ještě na výběr, zda koupí obyčejnou nebo úspornou žárovku. Naprosto jasnou překážkou, proč lidé nekupují úsporné žárovky více, je jejich cena. Tu uvádí spontánně šest z deseti osob, které jsou v domácnosti alespoň spoluodpovědné za výběr a nákup těchto výrobků. Jiné funkční vlastnosti úsporných žárovek v porovnání s cenou byly zmiňovány méně často.

Hodnocení vlastností úsporných světelných zdrojů

Jak již bylo zmíněno, cena úsporných žárovek je zmiňována zcela spontánně jako jedna z hlavních bariér. Více než 80 % spotřebitelů souhlasí s názorem, že jsou úsporné žárovky předražené. Na druhou stranu si 70 % Čechů také uvědomuje, že se jim tato investice bude v budoucnu vracet prostřednictvím nižších výdajů za elektrickou energii. Téměř 7 z 10 Čechů souhlasí s tím, že úsporné žárovky mají všeobecně delší životnost. Jen o něco méně spotřebitelů (59 %) věří tomu, že jsou tato světelná zařízení ekologicky šetrnější vůči přírodě.

Na druhé straně mají úsporné žárovky v porovnání s těmi obyčejnými některé nevýhody. Celým 71 % lidí vadí to, že nejsou vhodné do všech typů osvětlení nebo k osvětlení různých typů místností. Menší podíl osob vnímá jako negativní stránku to, že úsporným žárovkám obvykle trvá delší dobu, než se rozsvítí na svůj plný výkon. S tímto tvrzením souhlasí 57 % Čechů. Pokud se ale více podíváme na ty, kteří mají ve své domácnosti již dnes převahu úsporných světelných zařízení, pak tento negativní aspekt vnímá pouze 41 % z nich. To, že úsporné žárovky vydávají jinou barvu světla, vadí necelé polovině lidí. Naopak 40 % s tímto názorem nesouhlasí. Mezi těmi, kteří používají převážně úsporné žárovky, je procento nesouhlasu s tímto tvrzením významně vyšší – 72 %.

Další články k tématům - cena - světelných - úsporné - zdrojů - žárovky

Článek ze dne 16. října 2009 - pátek

Další články od Factum Invenio s.r.o.