logo

Čtvrtý mobilní operátor je nyní jen virtuální realitou

Česká republika má nejdražší mobilní volání v celém vyspělém světě a současně nejhorší 3G pokrytí v celé Evropské unii. Jak je to možné? Je to možné porto, protože čeští operátoři mezi sebou nesoutěží!

Změnit to má chystaná aukce kmitočtů, která naláká nového operátora, alespoň jak to tvrdí Český telekomunikační úřad (ČTÚ), tedy ten stejný orgán, který je za dnešní nekonkurenční, drahé a nekvalitní služeb plně zodpovědný. Skutečností totiž je, že na investora do aukce dle současně navržených podmínek čeká řada zbytečných miliardových nákladů ale také nejasností, které jej od investice odrazují. Jediným řešením pak je odložení aukcí a kompletní změna podmínek. Pojďme se proto podívat, jaké umělé bariéry ČTÚ pro vstup nového hráče nachystal.

Ve zkratce lze říci, že naprosto elementárními problémy aukcí je, že že čtvrtý operátor musí zcela zbytečně zaplatit několik miliard do nákupu kmitočtů pro hlas a do výstavby této sítě a to na stožárech na kterých není prostor a to celé v kombinaci s tím, že neví, za jakou cenu mu bude poskytnut národní roaming. Jelikož si současní mobilní operátoři nekonkurují, máme drahé a nekvalitní služby a ČTÚ nefunguje tak, jak má, je vznik nové konkurence právě tím jediným východiskem pro narovnání tohoto pokřiveného trhu.

Čtvrtý operátor, který by měl tuto funkci splnit však musí být operátorem plnohodnotným a poskytoval tedy nejen mobilní data (k čemuž jsou aukce primárně určeny), ale i hlasové služby. Bylo by naivní se domnívat, že nový hráč zaplatí několik miliard korun na nákup kmitočtů a výstavbu sítě aby nabízel pouze internet bez hlasu.

Běžně dostupná technologie a ani telefony dnes totiž hlas přes data neumožňují. To neznamená, že se to za několik let nemůže změnit, nový investor potřebuje mít jistotu dnes a ne, že něco někdy možná v budoucnu bude fungovat. Proto, bude-li nový operátor chtít poskytovat nejenom mobilní data v pásmech 800 a 2600MHz, ale i hlasové služby a nebude spoléhat na možnou běžně dostupnou technologii budoucnosti, bude dle současných podmínek aukce muset nejenom zaplatit několik miliard na nákup kmitočtů v pásmu 1800MHz pro hlas, ale také investovat několik dalších miliard do fyzické výstavby této sítě.

Vystavovat další síť na této frekvenci je přitom nejenom dražší než na těch nižších, ale je to hlavně naprosto zbytečné. Tímto pásmem je republika pokryta dostatečně již natřikrát současnými operátory. Vše by se přitom dalo vyřešit poskytnutím sítí současných operátorů za předem určenou cenu.

Fakticky se tak jedná o zbytečné vícenáklady pro nového operátora a tedy i o jednu z umělých překážek ze strany ČTÚ. Navíc, další překážkou je i ta skutečnost, že na pokrytí touto sítí je potřeba nových stožárů s vysílači.

Jak ale upozorňuje většina odborníků, ale i ředitel společnosti Alcatel-Lucent David Grundel, který tuto samotnou technologii dodává, ve městech na další stožáry již není prostor. Nový operátor tak bude mít pozici dále ztíženou tím, že bude muset hledat místo, kam své vysílače umístit.

V případě, že se novému operátorovi přesto podaří hlasem pokrýt alespoň 20% populace, bude mít možnost požádat o tzv. národní roaming - tedy získat za úplatu na přechodnou dobu možnost využívat hlasových služeb současných operátorů na celém území republiky a to do doby, než vybuduje celou svou vlastní síť.

Tato ustanovení podmínek aukce má dle ČTÚ být právě to stěžejní, které zajistí vstup nového operátora. ČTÚ ale jaksi opomněl určit adekvátní mechanismus, za jakou cenu bude toto hostování poskytováno. Dle současného znění opatření obecné povahy si tuto cenu totiž určují sami operátoři!

Člověk nemusí být génius aby pochopil, že operátoři nastaví cenu takovou, aby do své sítě nikoho nepustili. Současná absence virtuálních operátorů jako jediná země v E.U. je toho více než důkazem.

Je to jedna z dalších fatálních chyb ČTÚ, kdy snad asi míní, že potencionální čtvrtý operátor nepotřebuje vědět, za jakou cenu mu bude národní roaming poskytnut, popřípadě zda-li vůbec. A při pohledu na to, jak český mobilní trh (ne)funguje a jak ČTÚ pracuje, bude potencionálnímu čtvrtému operátorovi jasné, že národní roaming je pro něj něčím naprosto neuchopitelným.

Aby jsme si to vše shrnuli, ČTÚ - tedy stejná instituce, která již po několik let ponechává bez povšimnutí skoro 50% marži našim operátorům - se nám tady snaží tvrdit, že aukce jsou nastaveny tak, aby nalákaly čtvrtého operátora. Přitom předpokládá, že tento čtvrtý operátor zaplatí několik miliard do nákupu kmitočtů pro data, dále zcela zbytečně několik miliard do nákupu kmitočtů pro hlas a další miliardy také zbytečně do výstavby celé nové sítě pro tento hlas a to na stožáry na kterých není prostor a to celé v kombinaci s tím, že ani nemá jistotu, že mu bude poskytnut národní roaming, aby mohl hlasové služby poskytovat dříve než celou hlasovou síť dobuduje.

Do této smrtelné investiční kombinace by snad šel jedině finanční sebevrah. Pod povrchem líbivých hesel jako je národní roaming, velkoobchodní nabídka a čtvrtý operátor, se tak neskrývají ani tak neutrální podmínky jak tvrdí ČTÚ, jako podmínky čtvrtého operátora přímo odrazující. Dle těchto podmínek aukce je dopisem oslovených přes padesát potencionálních čtvrtých operátorů ze strany ČTÚ spíše zbožným přáním, než s realitou jakkoli společným záměrem.

Podmínky aukce jsou v tuto chvíli ve veřejném připomínkování. Připomínkovat ale takto kompletně koncepčně špatný dokument není řešení. Nestačí totiž pouze změnit podmínky z těch, které v tuto chvíli čtvrtého operátora odrazují na neutrální, ale tak, aby vskutku podporovaly vznik konkurence. To je totiž jediným východiskem pro snížení cen a zvýšení kvality mobilních služeb u nás a podmínky aukce tomu musí být uzpůsobeny.

Jediným řešením je proto v tuto chvíli aukce kmitočtů odložit do té doby, než bude hotová analýza relevantních trhů. ČTÚ totiž na základě závěru této analýzy, že trh mobilního volání není efektivně konkurenční může přizpůsobit podmínky aukce tak, aby skutečně podporovala zvýšení konkurence a to současně tak, aby se nevystavil soudním sporům ze strany současných operátorů.

ČTÚ totiž již při definici tohoto trhu (nutný krok předcházející samotné analýze) ve svých závěrech označuje, že na trhu mobilního volání "není efektivní hospodářská soutěž". Jenže analýza má být hotová až po vyhlášení finálních podmínek aukce kmitočtů, proto by se mělo s aukcemi počkat do vyhotovení této analýzy. Analýza může být teoreticky za tři měsíce hotová a odložením aukcí do této doby by se tak nejednalo o zásadní zdržení.

V této souvislosti je možná také vhodné připomenou, že důvod, proč ČTÚ v tuto chvíli nemá analýzu relevantních trhů je, že současný předseda ČTÚ Pavel Dvořák uznal trh mobilního volání v roce 2006 za plně konkurenční a v roce 2008 definici tohoto trhu úplně zrušil.

Tímto rozhodnutím nejenže zapříčinil, že ČTÚ od roku 2006 oficiálně nezkoumá, zda-li je nebo není na tomto trhu efektivní hospodářská soutěž, ale také se připravil o celou řadu nástrojů, která by již dávno vedla ke zvýšení konkurence na poli mobilních služeb. Jedná se zejména o možnost donutit současné operátory povolit ve svých sítích virtuální operátory.

Vysoké ceny a nízká kvalita mobilních služeb má ve svém důsledku negativní dopad do naší konkurenceschopnosti. Zejména živnostníci a malé firmy, které si nejsou schopny vyjednal lepší podmínky, jsou zbytečně finančně zatěžovány a omezovány ve svém růstu.

Myslí-li ministr průmyslu a obchodu a premiér zvyšování české konkurenceschopnosti vážně, musí se zasadit o snížení cen i za tyto služby a to zvýšením konkurence na tomto trhu tak, aby se rozbil oligopolní trojlístek současných operátorů.

Současné aukce kmitočtů jsou k tomu těžko opakovatelnou příležitostí, která se nesmí promarnit.

Další články k tématům - 3G - analýza - aukce - konkurence - operátor - roaming - telefonie - David Grundel - Pavel Dvořák

Článek ze dne 9. května 2012 - středa

Další články od INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.