logo INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.

Negativní dopady selhání ČTÚ: drahé a nekvalitní mobilní služby v ČR

Informační institut představuje rozsáhlou studii o selhání ČTÚ, který svou špatnou regulací trhu nevytváří konkurenční prostředí. Mobilní operátoři si nekonkurují ani cenou a ani kvalitou služeb. Český zákazník proto platí v průměru nejdražší mobilní volání v celém vyspělém světě a má nejhorší pokrytí 3G sítě v celé EU.

Konkurenceschopnost českého hospodářství - české firmy, podnikatele, ale i malospotřebitele - negativně ovlivňuje drahé a nekvalitní mobilní služby. Trh mobilních služeb není efektivně konkurenční, protože ČTÚ neplní svou zákonnou funkci v ochraně spotřebitelů a zlepšování konkurence. Toto má za následek učebnicové oligopolní chování českých operátorů. Oligopolní chování operátorů je manifestováno v jejich nadstandartních ziscích, nejdražším mobilním volání v celém vyspělém světě, druhým nejnižším podílem investic do jejich sítí v EU a tím nejhorší 3G sítí v EU. Vláda ČR proto musí učinit kroky k nápravě vedoucí ke snížení cen mobilních služeb v ČR.

Svoboda projevu neznamená, že se může svobodně urážet; svoboda zbraní neznamená, že se může svobodně střílet; svoboda tisku neznamená, že se může svobodně lhát; a tak svoboda trhu neznamená, že se může svobodně okrádat. Heslovitá vyjádření v médiích vedou u mnoha lidí k dogmatickému přesvědčení, že termín volný trhu je trh bez jakékoliv kontroly - trh bez přívlastků. Není tomu tak. I ten nejotevřenější, nejvolnější a nejsvobodnější trh vyžaduje jakousi minimální úroveň kontroly. Trh bez kontroly je chaos a anarchie.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na poli mobilních služeb nevytváří kvalitní konkurenční prostředí tzv. pro-market, kde firmy mezi sebou dle jasných a férových pravidel soutěží, ale etabluje prostředí pro-business, kde firmy mají jasně rozdělené trhy a konkurenční boj jen předstírají. Ten, kdo nejvíce trpí za oligopolní stav v důsledku selhání kontroly, je zákazník - obyčejný občan, který nemá možnost svobodného výběru.

Druhotným následkem je pošlapávání víry ve volný trh a jeho schopnosti vyrovnat se všemi nástrahami moderní kapitalistické společnosti. Současně je tím degradováno paradigma kapitalismu, jakožto nejlepšího ekonomického systému, jehož vyspělost je přímo úměrná úrovni bohatství, demokracie a svobody jednotlivce ve společnosti. Díky čemuž i klesá důvěra lidí v demokracii, jako takovou.

U jednotlivce svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. U trhu svoboda končí tam, kde zákazník nemá svobodného výběru. Základem svobodného trhu je férová hospodářská soutěž. Vládu si volíme proto, ne aby svobodu upírala či nařizovala, ale aby svobodu kontrolovala, tak aby nedocházelo k jejímu zneužití. V případě kartelové dohody je svoboda trhu zneužita a hospodářská soutěž narušena, kde zákazník ztrácí vlastní svobodnou volbu, volbu jiného levnějšího produktu.

Není potřeba do podrobností rozvíjet jak důležitá soutěž je pro fungování trhu - ona je přímo esenciální. ČTÚ rezignovala na tyto elementární hodnoty svobodné společnosti a umožnil oligopolizaci této části české ekonomiky, kde kartelové dohody se stávají základem nového kapitalistického paradigmatu. Ne nadarmo se v souvislosti se zeměmi z bývalého východního bloku mluví o post-demokracii; v současné době můžeme také začít mluvit o post-kapitalismu.

Jeho následky jsou však přímo zhoubné. Mimo filozofické dopady oligopolního chování českých operátorů ve víru v kapitalismus a demokracii, mají předražené a nekvalitní mobilní služby reálný negativní dopad do konkurenceschopnosti ČR jako takové. Je tomu tak ať už ve smyslu pohledů čistě tuzemských, tak těch z hledisek proexportní politiky českého státu.

Neexistuje snad firma, podnikatel, živnostník, ale ani obyčejný občan, který by ke své produktivní činnosti dnes nepotřeboval mobilní služby. Volání, SMS, internet, maily a další se stávají součástí patrně už každé hospodářskotvorné aktivity. Ve chvíli, kdy je podnikatelská volnost omezována vysokými mandatorními výdaji - čímž mobilní služby jsou - je tím omezována i jejich obchodní činorodost.

Předražené volání v ČR omezuje možnosti fyzických a právnických osob podnikat, kontaktovat své obchodní partnery, zaměstnance a hledat potencionální zákazníky a nové obchodní příležitosti. Ještě palčivější je však situace při snaze o dobytí zahraničních trhů. K tomu nám brání nejenom geografická vzdálenost a jazykové a možná i kulturní rozdíly, ale také přirážka ve formě cen za tzv. roaming.

Ceny za volání a SMS jsou sice Evropskou komisí regulovány, ale to je pořád málo. Zasáhnout by měl i český stát. Nebýt však Evropské komise, platíme za roaming ještě mnohem více. Co ale ani komise nereguluje, jsou datové přenosy. Proto, jestli třeba uvažujete, že při cestě ze zahraničí ve vlaku pošlete emailem domluvenou nabídku po nějakém obchodním jednání, tak na to rychle zapomeňte. Něco takového je pro obyčejného živnostníka naprosto nepředstavitelné.

S tím samozřejmě souvisí i to, že datové služby jsou nejen drahé, ale také nejsou v plné míře dostupné všem nebo alespoň velké části českých obyvatel. Praha a další velká města, ve kterých sice probíhá největší část ekonomické aktivity, sice mohou být pokryty 3G sítí, ale její nedostatečný rozmach v méně rozvinutých oblastech tak zbytečně brání jejich dalšímu rozkvětu.

Cena chytrých telefonů je v současné době natolik nízká a mailová komunikace i v těch nejméně rozvinutých oblastech ČR natolik nutná a rozšířená, a to i u těch nejmenších živnostníků, že nemožnost využití jejich plného potencionálu tak zvyšuje zejména ekonomické rozdíly mezi vyspělými metropolemi a oblastmi rozvinutými relativně méně.

Nelze samozřejmě tvrdit, že adopce 3G sítí v zaostalejších krajích povede k jejich náhlému ekonomickému vzestupu, ale zajisté by to svým dílčím způsobem pozitivně přispělo, zejména pak, jeli internet naprosto esenciálním nástrojem k úspěšnému podnikání každého z nás.

Cílem tohoto dokumentu je proto upozornit na situaci, kdy špatná kontrolní politika státu ze strany ČTÚ má za následek předražené mobilní služby, což ohrožuje samou konkurenceschopnost českého hospodářství a jak této skutečnosti využívají velké zahraniční firmy.

Článek INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s. ze dne středa 7. března 2012

Další články od INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.