logo

Informační institut doporučuje odložení aukce kmitočtů

Připomínky Informačního institutu k podmínkám aukcí kmitočtů ve veřejné konzultaci poslané na ČTÚ, kde doporučujeme odložení aukcí. Podmínky aukce totiž nepodporují vznik nové konkurence, ale dokonce jejímu vzniku úspěšně brání.

Odložení aukce kmitočtů digitální dividendy by mělo být do doby vyhotovení analýzy relevantního trhu, která po té umožní nastavit podmínky aukce tak, aby omezili současné operátory a podpořili tak vznik nové konkurence.

PŘIPOMÍNKY K AUKCI KMITOČTŮ - 10.5.2012

Vážený pane předsedo,

v souvislosti s vyhlášením veřejné konzultace k výběrovému řízení na kmitočty digitální dividendy (dokument "Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800MHz, 1800 MHz a 2600 MHz" uveřejněný dne 20.3. 2012 na webových stránkách ČTU, dále jen "aukce kmitočtů"), předkládám za Informační institut tyto připomínky:

I. Doporučení

1. Informační institut doporučuje v rámci veřejné konzultace Českému telekomunikačnímu úřadu, aby navrhl vládě ČR přímo a nebo skrze Ministerstvo průmyslu a obchodu:

Odložení aukce kmitočtů do doby vyhotovení analýzy relevantního trhu č. 8

- přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích a na základě závěrů této analýzy uzpůsobit podmínky aukce kmitočtů tak, aby vskutku podporovali vznik konkurence na trhu mobilního volání, jelikož tak v tuto chvíli nečiní.

II. Odůvodnění

Jedním z cílů samotné aukce je přilákat na trh mobilního volání, na kterém v tuto chvíli nepanuje plnohodnotné tržní chování současných operátorů, novou konkurenci. Navržené podmínky, dle názoru Informačního institutu nového hráče odrazují, když nový potencionální čtvrtý operátor k tomu, aby poskytoval plnohodnotné služby (tedy i hlasové) musí:

  1. Zaplatit několik miliard do nákupu kmitočtů v pásmu 1800MHz pro hlas.
  2. Zaplatit několik miliard do výstavby této sítě v pásmu 1800MHz pro hlas.
  3. Vystavět tuto sít v pásmu 1800MHz pro hlasové služby na stožárech na kterých není pro nové vysílače prostor.
  4. A navíc neví, za jakou cenu mu bude poskytnut národní roaming pro sít v pásmu 1800MHz.

Ad 1., 2. a 3. Zbytečné miliardové vícenáklady. Čtvrtý operátor musí být operátorem plnohodnotným a poskytoval tedy nejen mobilní data v pásmech 800 a 2600MHz (k čemuž jsou aukce primárně určeny), ale i hlasové služby, k čemuž bude dle současných podmínek aukce muset nejenom zaplatit několik miliard na nákup kmitočtů v pásmu 1800MHz pro tyto hlasové služby, ale také investovat několik dalších miliard do fyzické výstavby této sítě.

Bylo by naivní se domnívat, že nový potencionální operátor zaplatí několik miliard korun na nákup kmitočtů a výstavbu sítě, tak aby nabízel pouze datové služby. Běžně dostupná technologie a ani telefony dnes totiž hlasové služby přes datové služby neumožňují. To neznamená, že se toto za několik let nemůže změnit, ale nový investor potřebuje mít jistotu již dnes.

Vystavovat další síť na frekvenci 1800MHz je přitom nejenom dražší než na těch nižších frekvencích, ale je to hlavně naprosto zbytečné. Tímto pásmem je republika pokryta dostatečně již natřikrát současnými operátory.

Navíc, na pokrytí touto sítí je potřeba nových stožárů s vysílači, na které ale ve městech již není volný prostor.

Ad 2. Cenu národního roamingu si operátoři určují sami. V případě, že se novému operátorovi přesto podaří hlasem pokrýt alespoň 20% populace, bude mít možnost požádat o tzv. národní roaming – tedy získat za úplatu na přechodnou dobu možnost využívat hlasových služeb současných operátorů na celém území republiky a to do doby, než vybuduje celou svou vlastní síť. Mechanismus ceny, za kterou bude toto hostování poskytováno je dle současného znění opatření obecné povahy (č. OOP/7/07.2005/15) nastaveno tak, že si tuto cenu určují sami operátoři! Je přitom logické, že současní operátoři nastaví cenu tak vysoko, aby nový hráč nemohl těchto jejich služeb využívat.

III. Řešení

1. Aukci kmitočtů je nutné odložit. Navržené podmínky aukcí kmitočtů jsou s bariérami, které narušují jeden z cílů aukce kmitočtů a to je zvýšit konkurenci na trhu mobilního volání. Navržené podmínky nové hráče mohou odrazovat, když musí zcela zbytečně zaplatit několik miliard do nákupu kmitočtů pro hlas a do výstavby této sítě a to na stožárech na kterých není prostor a to celé v kombinaci s tím, že neví, za jakou cenu mu bude poskytnut národní roaming.

Aby mohl ČTÚ klást stávajícím třem mobilním operátorům omezující podmínky na trhu, (tak aby mohla vzniknout konkurence) musí mít hotovou analýzu relevantních trhů. Protože pokud ČTÚ bude chtít omezit stávající operátory, až po vyhlášení aukcí a současně dokončí analýzu relevantních trhů teprve v průběhu celého procesu aukcí nových kmitočtů, existuje velmi výrazné nebezpečí, že se operátoři úspěšně vyhnou těmto omezujícím podmínkám soudní cestou. Jediným řešením je proto v tuto chvíli aukce kmitočtů odložit do té doby, než bude hotová analýza relevantních trhů (trhu č. 8 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích). Ta umožní přizpůsobit podmínky aukce tak, aby skutečně podporovala zvýšení konkurence na trhu a to současně tak, aby se ČTÚ nevystavil soudním sporům ze strany současných operátorů. Bez této analýzy to totiž není možné.

ČTÚ již při definici tohoto trhu (nutný krok předcházející samotné analýze) ve svých závěrech vyjadřuje, že na trhu mobilního volání "není efektivní hospodářská soutěž". Jenže, znovu opakujeme, analýza relevantních trhů, má být hotová až ex-po vyhlášení finálních podmínek aukce kmitočtů, proto by se mělo s aukcemi počkat do vyhotovení této analýzy.

Analýza může být teoreticky za tři měsíce hotová a odložením aukcí do této doby by se tak nejednalo o zásadní zdržení.

Petr Cibulka v.r.
Ředitel Informačního institutu

Další články k tématům - analýza - aukce - konkurence - operátor - roaming - telefonie

Článek ze dne 15. května 2012 - úterý

Další články od INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.