logo

Podmínky aukce kmitočtů jsou pro nového operátora odrazující

Informační institut zásadně nesouhlasí s podmínkami aukce kmitočtů ze strany ČTÚ, protože nepovedou ke konečnému cíli stanovené vládou ČR a to snížení cen za pomocí větší konkurence. Podmínky aukce jsou pro nového operátora odrazující a navíc jsou jednoduše soudně napadnutelné současnými operátory.

Aukce kmitočtů: dárek 1,8 miliard současným operátorům, reakce Informačního institutu na zveřejněné finální podmínky aukce kmitočtů ze strany Českého telekomunikačního úřadu.

Informační institut je pevně přesvědčen, že tato aukce není cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Informační institut opětovně požaduje aukce pozdržet do vypracování analýzy relevantních trhů a podmínky přepracovat.

Podmínky aukce nenalákají novou konkurenci zejména proto, že ČTÚ odmítl stanovit pevný mechanizmus pro určení ceny tzv. národního roamingu tak, jak Informační institut navrhoval v připomínkách k aukcím. Národní roaming má sloužit k tomu, aby čtvrtý operátor nemusel zbytečně budovat celou novou síť pro hlasové služby, když je republika takto pokryta již natřikrát současnými operátory.

Nový investor ale nemůže takto o vstup na český trh vůbec uvažovat, protože si není schopen spočítat náklady na národní roaming. Jinými slovy si nemá možnost vypočítat návratnost svých investic. Snížení vyvolávací ceny o 1,8 miliardy na celkovou sumu 7,3 miliard je tak dárek určený stávajícím operátorům než na přilákání nového investora.

V teoretickém případě, kdyby se nový investor do aukcí přesto přihlásil, bude jednoduchou obranou stávajících operátorů, aukce soudně napadnout. Protože aukce stanovují zákonem neodůvodněné rozdílné podmínky pro nově příchozího operátora. Tímto odůvodněním je dle zákona pouze stanovení tzv. podniku s významnou tržní silou, jež je výsledkem analýzy relevantního trhu mobilního volání. Přestože rozdílné podmínky přiznává i samo ČTÚ a Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČTÚ tuto analýzu nemá, a proto, bohužel, nemůže takto diskriminovat současné operátory.

Ředitel Informačního institutu Petr Cibulka k tomu říká: "ČTÚ vytvořil pro současné operátory velmi komfortní podmínky. Nejenom, že se do nich pravděpodobně nikdo nepřihlásí, ale pod záminkou toho, aby se vůbec někdo přihlásil v podstatě snížil těmto operátorům vyvolávací cenu o 1,8 miliard. Navíc jim tam nechal jako bonus neodůvodněné diskriminační podmínky. Český zákazník se tak jako tak žádné konkurence v podobě čtvrtého operátora nedočká. ČTÚ, MPO a potažmo i vláda ČR propásli první příležitost k nápravě katastrofálních cen mobilního volání na českém trhu."

V této souvislosti je důležité připomenout, že předseda ČTÚ Pavel Dvořák v roce 2006 uznal analýzou relevantních trhů trh mobilního volání za efektivně konkurenční a v roce 2008 tuto analýzu úplně zrušil. Tímto rozhodnutím tak po dobu šesti let ČTÚ nezkoumal, zda-li je na tomto trhu konkurence a současně se tím připravil o nástroje ke zvýšení konkurence a nechal tak české zákazníky na pospas nesoutěžním praktikám mobilních operátorů.

Další články k tématům - analýza - aukce - konkurence - operátor - roaming - vláda - zákon - Petr Cibulka - Pavel Dvořák

Článek ze dne 13. července 2012 - pátek

Další články od INFORMAČNÍ INSTITUT, o.p.s.