logo

eCall zajistí tísňové volání v nouzi na linku 112

Ve dnech 27. - 28.9. 2012 v Berlíně proběhla již druhá mezinárodní, pravidelná konference celoevropského projektu eCALL, jehož cílem je zajistit plně automatizované volání motorového vozidla v nouzi na nejbližší centrálu linky 112 od roku 2015.

Do operačního střediska integrovaných záchranných systémů budou přeneseny souřadnice polohy vozidla, ze kterého je volána pomoc, jeho identifikace, počet osob ve vozidle (na základě počtu zapnutých bezpečnostních pásů v době události).

Další informace o vozidle získá operační středisko propojením s národním centrálním registrem vozidel. V případě, že na území daného státu bude havarovat vozidlo z jiné země, informace budou přeneseny z příslušného národního registru pomocí mezinárodní sítě pro výměnu informací o vozidlech a řidičských oprávněních EUCARIS (European Car and Driving Licence Information System).

Mezi vozidlem a operačním záchranným střediskem bude okamžitě po nehodě nastaven hlasový komunikační kanál pomocí specializované elektronické jednotky umístěné ve vozidle.

V současné době probíhá pilotní projekt implementace a testování HeERO (Harmonised eCall European Pilot), kterého se účastní vybrané evropské země. Cílem pilotního projektu je odzkoušet veškeré technologie a postupy, získat zkušenosti a tím zajistit hladký průběh následné implementace v celé Evropě.

Rok 2015 je mezníkem pro zahájení povinného vybavení všech nově dodávaných vozidel na evropský trh komunikační jednotkou eCall.

Na konferenci si zúčastněné státy vyměnily své poznatky a zkušenosti z oblastí telekomunikačních a informačních technologiích, legislativy a organizace velmi rozsáhlého projektu, jehož primárním a humánním cílem je zkrátit dobu dojezdu záchranných složek na místo události, zlepšit jejich efektivitu a koordinovanost a tím snížit počty mrtvých a raněných osob na evropských silnicích.

Vedlejší efekty projektu jsou i ekonomického rázu, protože se včasnou odbornou pomocí sníží i náklady na ošetřování a rekonvalescenci.

Další články k tématům - eCall - konference - legislativa

Článek ze dne 3. října 2012 - středa

Další články od ITPOINT.CZ