logo

Implementace strategie digitálního vzdělávání pomůže vytvořit nová pracovní místa

Česko potřebuje strategii rozvoje digitálních dovedností, která se bude skutečně implementovat - zaznělo mimo jiné v tématické debatě Velká koalice pro digitální pracovní místa, pořádané v rámci projektu Zastoupení EK v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR.

Debatu, která se konala dne 25.11. 2014 v Evropském domě v Praze otevřel vedoucí Zastoupení Evropské komise (EK) v ČR Jan Michal, který upozornil na to, že podpora ICT a digitální agenda jsou jednou z deseti priorit nové Evropské komise: "Vedle investičního balíčku a energetické unie bude právě návrh na prohloubení digitálního trhu jednou z hlavních iniciativ."

Podpora vzdělávání v oblasti ICT je v tomto směru klíčová. Alexander Riedl z Generálního ředitelství EK pro komunikační sítě, obsah a technologie poukázal na to, že svět se rychle mění a digitalizuje, čemuž je nutné přizpůsobit i dovednosti lidí. Digitální dovednosti ale v řadě zemí EU chybí.

Situace v jednotlivých členských státech se liší, přičemž ČR se blíží evropskému průměru. Paradoxem současné vysoké nezaměstnanosti je, že existuje velké množství neobsazených ICT pozic. Odhady ukazují, že do roku 2020 toto číslo stoupne až na 900000.

O změnu současné situace se snaží právě Velká koalice pro digitální pracovní místa. "V EU stagnuje počet absolventů ICT oborů, což chce koalice změnit. Stejně důležité je ale poskytnout dodatečné ICT vzdělání stávajícím pracovníkům," uvedl Riedl.

Do iniciativy se podařilo zapojit již 57 organizací všech velikostí, které se zavázaly zlepšit nepříznivou situaci na pracovním trhu ICT. Zároveň s tím vznikají národní, regionální a místní koalice, které se snaží iniciativu podpořit. ČR se zatím k iniciativě nepřipojila. To by se ale, jak Riedl doufá, mohlo v blízké době změnit.

Ondřej Neumajer, který vedl pracovní skupinu pro tvorbu Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR informoval, že strategie byla 12.11. 2014 oficiálně přijata vládou. Navazuje na předchozí vládní usnesení Digitální Česko 2.0, Cesta k digitální ekonomice a strategický záměr Digitální vzdělávání - Touch your future.

Vytvoření strategie bylo zároveň ex ante podmínkou pro čerpání strukturálních fondů EU.

Strategie si stanovuje tři prioritní cíle:

Dále je dokument strukturován na 7 hlavních směrů intervence, 23 opatření a 43 aktivit. Mezi 7 hlavních směrů intervence patří nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům, rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků, ale i vyučujících a budování a obnova digitální vzdělávací infrastruktury.

Dále je to podpora inovací formou spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru, integrace digitálních technologií do výuky a škol a také kampaně vysvětlující důležitost digitálních technologií. "Schválení strategie je ale pouze začátek. Nejdůležitější bude, jak se jí podaří realizovat, vyhodnocovat a aktualizovat," dodal Neumajer. Oznámil také, že se ČR chystá vyhlásit program partnerské spolupráce, který bude obdobou Velké koalice pro oblast počátečního vzdělávání.

Iniciativy zaměřené na rozvoj digitálních dovedností podporuje také Jan Mühlfeit, prezident Microsoftu pro Evropu, který s jejich nedostatkem spojuje upadající konkurenceschopnost Evropy. "Evropa ztrácí svou konkurenceschopnost, protože nedostatečně podporuje rozvoj technologií, vzdělávání a chybí ji vůdcovství", upozornil Mühlfeit.

Technologie přitom nemění to, co se vyrábí, ale způsob, jakým se to vyrábí. Jako příklad uvedl výrobu automobilů, kdy se z techniků v průběhu let stali spíše počítačoví experti, jelikož se do automobilů implementuje stále více ICT technologií. Proto je důležité podporovat celoživotní vzdělávání.

Digitální dovednosti ale nejsou to jediné, na co je potřeba se zaměřit. Mladí lidé by se měli více vzdělávat v matematice a vědách. Počet kvalitně vzdělaných lidí ovlivní i příliv investorů, pro které je kvalifikovaná pracovní síla jedním ze základních předpokladů investic.

Nutnost důsledné implementace nové strategie digitálního vzdělávání zdůraznil Svatoslav Novák, prezident ICT Unie, která k podobným klíčovým dokumentům často přispívá. Přestože strategie vznikaly již předtím, s jejich implementací to bylo horší a často sloužily pouze jako splněná podmínka pro získání financí z evropských fondů.

"Pokud by se již implementovala strategie Digitální Česko 2.0, byla by na tom ČR mnohem lépe, co se týče digitálních dovedností a vzdělání. Zároveň by se zlepšila i infrastruktura, která je nezbytným předpokladem pro rozvoj a zlepšení konkurenceschopnosti. K tomu je zapotřebí větší politická vůle, která v ČR momentálně chybí. Pracovní síla v ICT je přitom v ČR poměrně velká. ČR je na 10. místě v Evropě co do počtu ICT odborníků. Máme ale hodně ICT techniků a málo specialistů, chybí nám kvalifikovaná pracovní síla," konstatoval Svatoslav Novák.

Podle viceprezidenta Hospodářské komory ČR Zdeňka Somra je reforma vzdělávacího systému nezbytná, ale kvůli dlouhodobému charakteru vzdělávacího procesu nemůže vést k rychlému zlepšení situace. Mnohem rychlejší by bylo zavedení praxe ve firmách, další cestou je i podpora celoživotního vzdělávání.

Zároveň je nutné adaptovat strategie na rychle se měnící prostředí a někdy sáhnout i k nepopulárním krokům, které jsou ale nutné k dlouhodobému zlepšení situace.

"V ČR bude zanedlouho chybět 400000 kvalitních pracovníků, což bude dále snižovat naši konkurenceschopnost," upozornil Somr. Nutné je přizpůsobit studijní obory momentálním potřebám trhu. Obory, které byly před několika lety perspektivní, jsou nyní na trhu práce často nevyužitelné.

Další klíčovou oblastí je zvýšení kvality vyučujících, kteří se musí naučit implementovat ICT nástroje do vzdělávání a být schopní předat znalosti svým žákům.

Všichni řečníci se shodli na tom, že k rozvoji digitálních dovedností je nutná kvalitní strategie zaštítěná silným politickým vedením, implementace ICT nástrojů do výuky a zvýšení ICT znalostí u vyučujících.

Ve vztahu ke vzdělávání samotnému zdůraznili zejména potřebu:

Pomoci by mohlo zavedení kariérního řádu pro pedagogy a procesy jako mentoring a koučing. Velký potenciál rozvoje dovedností skrývají také masivní online kurzy, kterých se v ČR příliš nevyužívá. V neposlední řadě je nutná intenzivní spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Přestože se firmy již nyní podílejí na přípravě studentů, jejich role může ještě výrazně vzrůst například v souvislosti se zaváděním polytechnického vzdělávání.

Oblast ICT se potýká s nedostatkem kvalitních pracovníků jak v ČR, tak i v celé EU. ICT nabízí dobré uplatnění na trhu práce a zájem o související obory v posledních letech roste, přesto nabídka nestačí pokrýt rostoucí poptávku.

Zatímco EU se snaží bojovat s vysokou nezaměstnaností zejména mladých lidí, velké množství ICT pozic zůstává neobsazených. Iniciativy na podporu vzdělávání přicházejí zejména ze soukromého sektoru od firem, které nejvíce pociťují snižující se množství ICT profesionálů. I to je jedním z důvodů, proč Evropská komise v březnu 2013 zaštítila vznik Velké koalice pro digitální pracovní místa. Ta si klade za cíl propojit veřejný, soukromý a neziskový sektor a společně hledat řešení této nepříznivé situace. Velká koalice byla také tématem debaty, která se konala 25.11. v Evropském domě v Praze.

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU.

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských federací přímo v Bruselu.

Článek ze dne 2. prosince 2014 - úterý

Další články od ITPOINT.CZ

Vstup na konferenci ISI 2022 1 + 1 zdarma

O práci s daty a datové analytice na KPMG Data Festivalu

Datové schránky bez žádosti automaticky pro OSVČ i fyzické osoby

Darovaná IT technika pomáhá ve vzdělávání potřebných dětí

Český rozhlas rozšiřuje pokrytí DAB+ vysílání

Ransomware ve zdravotnictví - MZ radí jak na prevenci i co dělat při napadeni

Digitální navigace pomáhá cestujícím v orientaci na Letišti Praha

Bez cestovky na Kubě s českým průvodcem

John Mattone v Praze - TOP událost roku v oblasti Leadership Development

Tvořivé myšlení zaměstnanců ovlivnilo návrh nových prostor pro IT HUB skupiny NN v Praze

Úniky citlivých dat z EET ohrožují malé firmy i velké řetězce

Volební program Pirátů ve virtuální realitě

Vliv technologií na společnost a myšlení - co všechno snese náš mozek?

Jen zálohovat dnes už nestačí, využití dat vyžaduje moderní řešení

Projekt SenseNet pomůže se zlepšením ovzduší na Ostravsku

eM Client - e-mailový klient pro efektivní komunikaci s moderním a intuitivním rozhraním

Babišova účtenková loterie odstartuje v polovině roku 2017

Doručování pomocí dronů je možné - ověřeno v praktickém testu

Mall.cz otestuje doručování zásilek dronem

Mobilní aplikace pro vzdělávání českých zdravotníků

Mediestetik jako první v ČR zavádí mobilní aplikaci pro klinickou medicínu

Samoobslužná firemní telefonie

Zajímavé gastro mobilní aplikace

Tonery a inkoustové náplně do tiskáren lze nakoupit online

Víte, kde pořídit levné a kvalitní tonery?

Moderní mobilní telefony a jejich výtečné vlastnosti

Pronájem e-shopu - Prodávejte ostošest

Vánoční hity v elektronice

Prohlášení MV k vypovězení memoranda o spolupráci na rozvoji elektronizace veřejné správy

Virtuální prohlídka Mezinárodní kosmické stanice ISS

O2 má podle průzkumu Ipsos nejlepší mobilní internet

ICT zakázky v hledáčku NKÚ pro rok 2015

WiFi zdarma na prodejnách Hornbach

Implementace strategie digitálního vzdělávání pomůže vytvořit nová pracovní místa

Radioteka.cz - internetový obchod Českého rozhlasu

Globální inovativní IT centrum MSD v Praze

Nezávislý kalkulátor cen energií

Outsourcing Solution nabízí pomoc firmám postiženým povodněmi

Oprava zdarma výpočetní techniky lidem postiženým záplavami

Likvidace následků povodní s podporou ZmapujTo.cz

Cryptosmart pro šifrované mobilní volání, data i SMS

Stavební vyhláška magistrátu omezuje rozvoj rychlého internetu v Praze

TV Noe zařazena do pražské regionální sítě Prague Digital TV

eCall zajistí tísňové volání v nouzi na linku 112

Robot NAO pomáhá dětem s autismem

Superúředníci a nový systém registru vozidel spolu nesouvisí

Performics: výkonnostní marketingová agentura vstupuje na český trh

Nuance aplikace pro přepis mluvené řeči do textového formátu s podporou češiny

Mobilní řešení: sekce itpoint.cz zaměřená na M2M služby hledá dodavatelského partnera

Spotřebitel.net podá hromadné trestní oznámení na Livemobil.cz