logo

EZK zlepšuje lékařskou péči i ve specializovaných zdravotnických zařízeních

Unikátní a patentovaná služba EZK - Elektronické zdravotní knížky, se stává standardem také u odborné zdravotnické veřejnosti. Je využívána ve všech typech zdravotnických zařízení, od ordinací praktických lékařů, ambulancí specialistů, přes polikliniky a nemocnice až po špičkové specializované ústavy.

Aktuálně výhod systému EZK začali využívat také v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech, světoznámém zařízení s více než šedesátiletou tradicí, kde je poskytována komplexní rehabilitační léčba pacientům po úrazech a náročných operacích pohybového a nervového systému či po závažných míšních postiženích.

Ředitel Rehabilitačního ústavu Kladruby Ing. Josef Hendrych oceňuje zejména rychlost výměny zdravotních informací a permanentní přístup k důležitým datům : "EZK má zásadní význam pro zvýšení informovanosti a bezpečnosti klienta, ošetřujícího lékaře, ale i zdravotnického zařízení. Umožňuje získat podstatné informace o zdravotním stavu klienta, jeho léčení a vyšetřování a tím usnadňuje nastavení správné léčby i rehabilitace. Zavedení systému Elektronické zdravotní knížky bude mít jednoznačně pozitivní dopad na snižování nákladů. Mým přáním je, aby se do systému zapojilo v co nejkratší době co nejvíce klientů. Důležité je také zapojení praktických lékařů, kteří mají nebo by měli mít o klientovi nejvíce informací ze všech pracovišť."

Elektronizace zdravotnictví prochází právě ve Středočeském kraji, kde se nachází nově zaregistrovaný RÚ v Kladrubech, prudkým rozvojem. V systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka, který zajišťuje sdílení zdravotních údajů mezi lékařem a pacientem či mezi lékaři navzájem, je aktuálně v tomto kraji více než 150 000 uživatelů - tedy již každý osmý obyvatel kraje vlastní svou EZK. Aby systém komplexně správně fungoval, je důležité zapojení zdravotnických profesionálů. Celkově v tomto regionu využívá všech předností služby EZK přes 686 zdravotnických zařízení a více než 1500 lékařů a zdravotnických pracovníků.

"Na spolupráci všech složek zdravotnického systému, od záchranné služby, přes praktické lékaře po specialisty, laboranty či lékárníky je postavena komplexní léčba pacienta na jeho cestě od úrazu či vypuknutí choroby k jeho co nejrychlejšímu úspěšnému vyléčení. Rychlou komunikaci a přehled o probíhající léčbě pacienta umožňuje právě služba Elektronické zdravotní knížky, která celý léčebný proces zjednodušuje jak pro lékaře, tak pro pacienty," doplňuje Ing. Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a.s.

Další články k tématům - EZK - IZIP - Jiří Pašek - Josef Hendrych

Článek ze dne 2. července 2010 - pátek

Další články od IZIP, a.s.