logo

IZIP má certifikaci pro řízení bezpečnosti informací podle mezinárodní normy ISO/IEC 27 000

Společnost IZIP, provozovatel systému EZK - Elektronických zdravotních knížek, obhájila certifikaci svého systému pro řízení bezpečnosti informací podle mezinárodní normy ISO/IEC 27 000. Jde o další potvrzení toho, že IZIP maximálně dodržuje vysokou úroveň zabezpečení EZK.

Ochrana informací proti krádeži nebo zneužití je u EZK minimálně srovnatelná se zabezpečením účtů internetového bankovnictví, a tedy nesrovnatelně vyšší, než například v běžné kartotéce v ordinaci. Vysoce zabezpečené zdravotní informace jsou online dostupné a slouží jako podklad pro rozhodování zdravotnických profesionálů v reálném čase.

Normou ISO/IEC 27 000 ověřují firmy, které disponují velkými objemy důvěrných dat, své systémy pro řízení bezpečnosti informací. Obhájením certifikace společnost IZIP potvrdila kvalitu a bezpečnost svého systému, ve kterém se již 8 let pracuje s několika sty miliony záznamů pacientů (pojištěnců VZP). Uživatelé Elektronických zdravotních knížek mají přehled nejen o svých aktuálních zdravotních záznamech, ale také o údajích o svém zdraví z předešlých let. První záznamy v EZK pocházejí již z dubna 2002, ovšem nejstarší záznamy se týkají obsahově roku 1987 (zdroj ČSÚ). Zdravotnické informace vzniklé před rokem 2002, kdy systém IZIP začal fungovat, byly některými lékaři vepsány zpětně. Vzniklo tak unikátní informační zázemí (cca 323000 záznamů) zdravotnických údajů, často více jak 20 let starých, které je registrovaným lékařům jednoduše online dostupné.

V praxi je přístup k informacím v Elektronické zdravotní knížce možný pouze po zadání identifikačního čísla a přístupového hesla. Uživatel Elektronické zdravotní knížky si může pro zvýšení bezpečnosti dat vytvořit navíc i své osobní heslo, nebo použít k zabezpečení vstupu i osobní certifikát. Do Elektronické zdravotní knížky pacienta mohou zapisovat pouze zdravotničtí pracovníci registrovaní v systému IZIP. Klient systému si sám určí, kdo z registrovaných lékařů může nahlížet do jeho zdravotnických záznamů. To znamená, že zapisovat do EZK mohou všichni registrovaní zdravotničtí pracovníci, ale číst jen ti, které klient sám určí. Provoz elektronických zdravotních knížek probíhá v souladu s českou legislativou (zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a společnost IZIP je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

"Za osm let, kdy systém Elektronických zdravotních knížek funguje, nedošlo nikdy ke ztrátě dat, ani k nabourání do systému ze strany softwarových pirátů nebo hackerů. Vyplatilo se nám, že jsme vždy spolupracovali se špičkovými firmami z oblasti IT, například se společnostmi Intel, Microsoft nebo HP," říká Ing. Jiří Pašek, ředitel společnosti IZIP, a.s.

Názor profesionála :

Názor uživatele :

Další články k tématům - bezpečnost - EZK - ISO - IZIP - zabezpečení - Jiří Pašek - Jan Pirk - Zdeněk Pohlreich

Článek ze dne 19. srpna 2010 - čtvrtek

Další články od IZIP, a.s.