logo IZIP, a.s.

IZIP, a.s.

IZIP, a.s. je specialistou na elektronické zdravotnictví s využíváním nejmodernějších dostupných IT. Předkládá technologická řešení na zpracování dat pro zdravotnictví, spoluvytváří podobu softwarů ve zdravotnictví a pracuje na mnoha projektech, kde se prolínají moderní informační technologie s péčí o pacienty. Jedním z hlavních produktů je systém IZIP, který zřizuje a provozuje elektronické zdravotní knížky.

V roce 2009 mělo svou zdravotní elektronickou knížku zřízeno již více než 1000000 klientů a systém v dnešní době obsahuje již téměř 10500000 zápisů. Elektronické zdravotní knížky se těší stále většímu zájmu a dynamický růst jejich počtu je toho jen důkazem.

Systém IZIP získal mnohá velmi významná ocenění nejen na domácím poli, např. Cena ministryně informatiky na INVEXU 2005, ale i v zahraničí. V listopadu 2005 převzal cenu za nejlepší projekt na světě v oblasti e-Health v prestižní soutěži World Summit Award, pod patronací OSN. Od loňského roku se systém IZIP stal referenčním projektem pro státy Evropské unie.

Aktuální články od IZIP, a.s.