logo N-able
Marc-Andre Tanguay

Marc-Andre Tanguay

Manažer automatizačních strategií společnosti N-able

LinkedIn

V klasickém světě MSP poskytovatelů jsou technici zavaleni monotónními, opakovanými a nudnými úkoly, které lze snadno automatizovat. Čas strávený s činnostmi, jako jsou instalace a konfigurace, bere cenný čas věnovaný důležitějším úkolům, které zvyšují hodnotu pro zákazníky a zlepšují vlastní byznys.

Nová automatizační kuchařka byla vytvořena s ohledem na naše MSP partnery, jejich potřebu zkrátit dobu na dodávky služeb a soustředit se více na svůj byznys, a přitom ušetřit významné náklady.

Sada dostupných skriptů je velmi široká a řešení svých potřeb zde najdou všichni MSP poskytovatelé.