logo TRASK SOLUTIONS a.s.
Pavel Tužil

Pavel Tužil

Senior Manager společnosti TRASK SOLUTIONS

LinkedIn

Před každým projektem si nadefinujte cíle. Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout, a ujasněte si, proč se vaše firma potřebuje digitálně transformovat. Můžete se vydat dvěma směry - buď nahradit lidskou aktivitu automatickým úkonem, nebo zjednodušit procesy.

Automatizace a robotizace nahrazuje umělou inteligencí manuální činnosti, které se obejdou bez hlubokých odborných znalostí a zaměstnanci se tak mohou věnovat užitečnější práci s vyšší přidanou hodnotou.

Robot vše zpracovává 3 - 5krát rychleji než člověk a vždy za ním stojí přesná auditní stopa. Stále častěji můžeme automatizovat i oblasti, kde jsme si to bez člověka neuměli představit.

Typickou agendou robotů je manuální přepisování strukturovaných dat z jednoho systému datového zdroje do jiného. Důvodem těchto činností jsou chybějící integrace mezi systémy, protože by jejich realizace byla příliš nákladná nebo obtížně proveditelná. Čím dál častěji nicméně přicházejí požadavky na robotizaci agend, kde pracovníci řeší nestrukturovaná data.

Zde je třeba robota rozšířit o prvky umělé inteligence či prvky zpracování přirozeného jazyka. Vstupem bývají běžné dokumenty psané například ve Wordu obsahující informace, které je třeba extrahovat a následně zadat nebo vyhledat v IT systémech.