logo TRASK SOLUTIONS a.s.

Jak na úspěšnou stragii digitální transformace

Ujasněte si, co chcete - úspěšnou strategii digitální transformace firmy nejlépe nastartujete po etapách, na jednotlivých úrovních a za pomoci různých nástrojů. Měly by být správně zaměřené, v souladu s obchodními cíli a měřitelné s důrazem na návratnost vložených investic.

"Před každým projektem si nadefinujte cíle. Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout, a ujasněte si, proč se vaše firma potřebuje digitálně transformovat. Můžete se vydat dvěma směry - buď nahradit lidskou aktivitu automatickým úkonem, nebo zjednodušit procesy. Automatizace a robotizace nahrazuje umělou inteligencí manuální činnosti, které se obejdou bez hlubokých odborných znalostí a zaměstnanci se tak mohou věnovat užitečnější práci s vyšší přidanou hodnotou. Robot vše zpracovává 3 - 5krát rychleji než člověk a vždy za ním stojí přesná auditní stopa. Stále častěji můžeme automatizovat i oblasti, kde jsme si to bez člověka neuměli představit," říká Pavel Tužil, vedoucí oddělení Enterprise Automation ve společnosti TRASK SOLUTIONS.

Digitalizace je dnes synonymem úspěchu. Jenže sama o sobě není zárukou prosperity. Každá společnost je jiná a panuje v ní jiná kultura. Důležité je pochopení přínosu digitalizace a uvědomění si, že pro začátek stačí začít s digitalizací menších celků.

Na co si tedy dát pozor a kudy vede cesta ke zdárnému cíli?

Velká část společností se často zasekne na jednoduchých optimalizacích, které se soustředí pouze na podnikové aplikace, datová centra nebo síťovou infrastrukturu. Optimalizace provozu a důraz na efektivitu patří při plánování transformace nepochybně mezi klíčové faktory.

Je ale nezbytné přehodnotit úplně všechno - od způsobu práce přes zákaznické zkušenosti až po produkty a obchodní modely.

Některé společnosti také nedokáží dobře spravovat svůj datový majetek - spojit všechna firemní data do ucelené datové strategie s jasnými cíli. Namísto toho se rozhodují podle roztříštěných nebo neúplných informací, které vedou ke špatným rozhodnutím.

Největší kámen úrazu pak spočívá v chybějící digitální kultuře, která by společnost připravila na sérii mikrorevolucí. Tedy rychlých a malých projektů, jež přinesou pozitivní obchodní výsledky i digitální hybnost a povedou k úspěšné transformaci celé společnosti.

Hlavní výhody robotizace:

Rychlé vyřízení pozůstalosti s Trask Semantic Tool

Skvěle se s digitalizací vypořádali například v ČSOB, kde pomocí automatizovaného systému Trask Semantic Tool vyřeší ročně až 14000 nepříjemných žádostí od notářů.

Zaměstnancům banky denně přichází až 200 žádostí od notářů, kteří vyřizují pozůstalosti a potřebují vědět, zda byl zemřelý klientem banky a které produkty využíval. Každý notář posílá žádosti v běžném jazyce, ale v jiném formátu.

Ve spolupráci s Ústavem formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy přišel Trask s řešením, které umožňuje počítači pochopit obsah notářských žádostí pomocí technologie pro zpracování přirozeného jazyka. Tento přístup dovoluje nahradit lidské pracovníky počítačem a využít ho ke zpracování žádostí.

Celý proces začíná příchodem žádosti do banky, kde ji zpracuje umělá inteligence. Trask Semantic Tool vyhodnotí, zda dokument potřebuje lidskou kontrolu. Pokud ne, robot samostatně vyhledá potřebné odpovědi v systémech banky.

Potom připraví závěrečnou zprávu k odeslání a bankovním úředníkům tak ušetří hodiny práce, které mohou věnovat důležitějším úkolům.

Článek TRASK SOLUTIONS a.s. ze dne pátek 1. října 2021

Další články od TRASK SOLUTIONS a.s.