logo TRASK SOLUTIONS a.s.

Spojení s technologickým partnerem přináší vyšší efektivitu finančních služeb

V IT oblasti hledají finanční instituce cestu k nejlepší možné zákaznické zkušenosti. Spoléhají se na interní vývoj a tvoří originální řešení pro své zákazníky. Nezbytné jsou ale i zkušenosti a znalosti mimo vlastní organizaci.

IT týmy finančních institucí mohou získávat další znalosti a zkušenosti zapojením externích lidí s potřebným know-how do jejich týmu, získáním vhodného partnera s existující službou a její integrace nebo využitím existujících produktových platforem.

"Dobře navržené produkty umožňují přizpůsobení individuálním potřebám a vytvoření unikátní zákaznické zkušenosti bez dlouhých vývojových cyklů, což umožňuje rychlejší uvedení na trh. Navíc integrují zkušenosti trhu v podobě referencí u různých klientů a efektivně doručí funkce, které nejsou, bavíme-li se o zážitku napříč kanály, diferenciátorem. Hlavními kritérii pro volbu produktu jsou pro finanční společnosti efektivita vynaložených nákladů a přenos know-how do jejich týmu. U produktových platforem je potom důležité soustředit se na jejich implementaci tak, aby s sebou přinesla i zamýšlenou přidanou hodnotu pro koncové zákazníkům," říká Jiří Soukeník, výkonný ředitel technologické společnosti TRASK SOLUTIONS.

Finanční společnosti současně navíc získávají přístup ke specializovanému týmu, který produkt implementuje, a rozšiřují tak potenciální rozsah opakovaně využitelného know-how.

Je pravděpodobné, že efektivita bude jedním z hlavních témat a přinese s sebou nové výzvy, jak udržet krok s očekáváním zákazníků s co nejnižšími náklady.

Způsob, jak těmto výzvám v nadcházejícím období čelit, je použití stávajících a zavedených produktů na trhu. Bonusem v tomto ohledu může být kratší doba potřebná k jejich vytvoření a tím i rychlejší doručení koncovým zákazníkům.

Efektivní partnerství

Na zaměření na potřeby zákazníka a hledání nejvyšší přidané hodnoty reagují dodavatelské společnosti logickým krokem - poskytováním naintegrované zkušenosti. Produktově zaměření dodavatelé se přirozeně spojují s implementačními partnery, kteří znají daný trh a jsou pro klienty partnerem při integraci produktu do jejich prostředí.

Propojení produktu, znalosti prostředí a implementačních zkušeností představuje i nejnovější partnerství společností ApPello a TRASK SOLUTIONS. Produkty maďarského ApPello v ČR využívá nebo implementuje již pět bank.

Proto je logické spojení s technologickou a konzultační společnosti TRASK SOLUTIONS, která dlouhodobě patří do pětice nejlepších českých IT dodavatelů a implementátorů.

Článek TRASK SOLUTIONS a.s. ze dne pondělí 12. října 2020

Další články od TRASK SOLUTIONS a.s.