logo TRASK SOLUTIONS a.s.

Pavel Tužil

Senior Manager společnosti TRASK SOLUTIONS

Pavel Tužil - TRASK SOLUTIONS a.s.logo TRASK SOLUTIONS a.s.LinkedIn

Před každým projektem si nadefinujte cíle. Rozhodněte se, čeho chcete dosáhnout, a ujasněte si, proč se vaše firma potřebuje digitálně transformovat. Můžete se vydat dvěma směry - buď nahradit lidskou aktivitu automatickým úkonem, nebo zjednodušit procesy.

Automatizace a robotizace nahrazuje umělou inteligencí manuální činnosti, které se obejdou bez hlubokých odborných znalostí a zaměstnanci se tak mohou věnovat užitečnější práci s vyšší přidanou hodnotou.

Robot vše zpracovává 3 - 5krát rychleji než člověk a vždy za ním stojí přesná auditní stopa. Stále častěji můžeme automatizovat i oblasti, kde jsme si to bez člověka neuměli představit.

Jiří Soukeník

Výkonný ředitel společnosti TRASK SOLUTIONS

Jiří Soukeník - TRASK SOLUTIONS a.s.logo TRASK SOLUTIONS a.s.LinkedIn

Dobře navržené produkty umožňují přizpůsobení individuálním potřebám a vytvoření unikátní zákaznické zkušenosti bez dlouhých vývojových cyklů, což umožňuje rychlejší uvedení na trh. Navíc integrují zkušenosti trhu v podobě referencí u různých klientů a efektivně doručí funkce, které nejsou, bavíme-li se o zážitku napříč kanály, diferenciátorem.

Hlavními kritérii pro volbu produktu jsou pro finanční společnosti efektivita vynaložených nákladů a přenos know-how do jejich týmu. U produktových platforem je potom důležité soustředit se na jejich implementaci tak, aby s sebou přinesla i zamýšlenou přidanou hodnotu pro koncové zákazníkům.

Dorota Kajfoszová

Marketing Manager společnosti TRASK SOLUTIONS

Dorota Kajfoszová - TRASK SOLUTIONS a.s.logo TRASK SOLUTIONS a.s.LinkedIn

Je dobré, aby mohl potenciální zákazník podle situace zahájit proces nákupu v jednom kanálu, například mobilním, poté mohl pokračovat online na počítači a v případě nutnosti celý proces dokončil na pobočce. Digitálně a bez přepnutí do papírového režimu.

Analogicky by společnost měla být schopná přijmout požadavek nebo dotaz zákazníka v jednom kanálu a předat jej do jiného, kde s ním bude aktivně pracovat.

Lucie Slavíčková

Head of Data Science and Customer Intelligence společnosti TRASK SOLUTIONS

Lucie Slavíčková - TRASK SOLUTIONS a.s.logo TRASK SOLUTIONS a.s.LinkedIn

Práce s daty tak pomáhá především identifikovat nejvhodnější zákazníky pro konkrétní obchodní nabídku a rozpoznat správný okamžik pro retenční, prodejní či neprodejní aktivitu. To vše tak, aby společnosti neustále rostla hodnota zákaznického kmene a aby byla každá koruna investovaná do marketingu efektivně vynaložena.

Tyto nabídky je navíc možné podpořit sledováním aktivit a chování daného zákazníka nebo cílové skupiny na webu a napříč kanály. V kombinaci s dalšími daty o zákazníkovi pak může vzniknout prediktivní model, který umí identifikovat zákazníky, kteří mají nejvyšší pravděpodobnost nákupu pro daný produkt nebo službu.

Pavel Tužil

Senior Manager společnosti TRASK SOLUTIONS

Pavel Tužil - TRASK SOLUTIONS a.s.logo TRASK SOLUTIONS a.s.LinkedIn

Typickou agendou robotů je manuální přepisování strukturovaných dat z jednoho systému datového zdroje do jiného. Důvodem těchto činností jsou chybějící integrace mezi systémy, protože by jejich realizace byla příliš nákladná nebo obtížně proveditelná. Čím dál častěji nicméně přicházejí požadavky na robotizaci agend, kde pracovníci řeší nestrukturovaná data.

Zde je třeba robota rozšířit o prvky umělé inteligence či prvky zpracování přirozeného jazyka. Vstupem bývají běžné dokumenty psané například ve Wordu obsahující informace, které je třeba extrahovat a následně zadat nebo vyhledat v IT systémech.

Stránka 1/2 Další >